Petycja ws. przyznawanych stypendiów sportowych

Kraków, dnia 26 września 2016

                                                                                           Szanowny Pan                                                                                                                                                                                                     Jacek Majchrowski                                                                                                                                                                                           Prezydent Miasta Krakowa

LIST OTWARTY W SPRAWIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH PRZYZNAWANYCH Z URZĘDU MIASTA KRAKOWA .

         Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracamy się do Pana i do Rady Miasta Krakowa w imieniu wszystkich pływaków  reprezentujących stolicę Małopolski.

Zdajemy sobie sprawę, że dyscyplina jaką uprawiamy – pływanie - nie jest sportem najpopularniejszym w naszym kraju, ale pomijanie nas w pomocy finansowej, jaką jest uczciwe stypendium, jest w naszej ocenie, niesprawiedliwe i krzywdzące.

Mamy za sobą Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janerio. W trakcie trwania Olimpiady, ale również po jej zakończeniu nie milkły słowa krytyki pod adresem naszych pływaków. Tylko, czy w tych słowach krytyki były również analizowane przyczyny takiego stanu rzeczy? Czy ktokolwiek zwrócił uwagę na warunki, w jakich trenują i funkcjonują zawodnicy? Czy nie jest upokarzającym fakt, że medalistom MP, często reprezentującym nasz kraj na arenie międzynarodowej, nie przyznaje się żadnego wsparcia finansowego, a jeśli się je już przyznaje to na żenującym poziomie 200 zł, a potem wymaga się od nich zdobywania najwyższych laurów na arenie międzynarodowej? Czy takiego miasta, jakim jest Kraków naprawdę nie stać na przeznaczenie przyzwoitszych sum na wsparcie sportowców, którzy reprezentują je godnie w Polsce i poza jej granicami? Czy szeroko pojęta promocja miasta powinna sprowadzać się wyłącznie do jednej dyscypliny sportu?

Zadajemy te pytania od wielu lat. Niestety poza wymaganiami względem nas nie otrzymujemy ani odpowiedzi na pytania, ani uczciwego wsparcia ze strony instytucji, którym, w naszym mniemaniu, powinno na takim wsparciu zależeć.

Dlatego zwracamy się do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa o rewizję decyzji w sprawie naszych wniosków o przyznanie nam stypendiów sportowych i poważne potraktowanie naszego środowiska. Liczymy na wsparcie, które zapewni nam możliwość godnego reprezentowania miasta Karkowa i naszego kraju.

Z poważaniem reprezentanci sekcji pływackich w mieście Kraków

P.S.: Uprzejmie informujemy, że list ma charakter otwarty i będzie zamieszczony na stronie www.petycjeonline.com.