Petycja w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w opiece onkologicznej kobiet z rakiem piersi

A_Polki_z_zaawansowanym_rakiem_piersi_ilustracja_OK1.jpg

Loga_razem1.jpg

Sz. P. Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa  

Szanowny Pani Ministrze,

W imieniu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych zwracamy się z apelem o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemów pacjentek z rakiem piersi, związanych ze skuteczną profilaktyką, diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją, w tym dostrzeżenie od lat nierozwiązanych problemów dostępności do nowoczesnych terapii dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi.

W Polsce na raka piersi co roku zachorowuje 18.000 kobiet i aż 6.000 z nich umiera. Wskaźnik przeżyć 5-letnich wzrósł w ciągu ostatnich kilkunastu lat i wynosi w tej chwili 75%, ale w dalszym ciągu jest o 10% niższy niż w innych krajach Unii Europejskiej i USA. Ta różnica wynika z ograniczonego dostępu Polek do nowoczesnych terapii oraz z braku kompleksowej, koordynowanej opieki onkologicznej. Opieka w ramach Breast Cancer Units przekłada się nawet na o 20% lepsze wyniki leczenia w porównaniu z krajami, gdzie opieka jest rozproszona.

Październik to Miesiąc Walki z Rakiem Piersi. To dobry czas, aby rozpocząć zmiany w celu poprawy sytuacji polskich pacjentek. Najważniejsze z nich dotyczą:

1.     Dalszej poprawy profilaktyki raka piersi. W tym przypadku możemy mówić o wielu sukcesach – badania przesiewowe spowodowały szybsze wykrywanie wczesnych zmian nowotworowych, co przekłada się na wyniki leczenia i przeżywalność kobiet. Od niedawna refundowane są zabiegi profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów. Planowana jest również refundacja profilaktycznej mastektomii u kobiet z mutacją BRCA1 lub BRCA2. Należy podkreślić, że zabiegi powinny być wykonywane przez doświadczonych lekarzy chirurgów w wyspecjalizowanych ośrodkach onkologicznych.

2.     Ustalenia kryteriów jakości badań mammograficznych zgodnych ze standardami europejskimi i ich kontrola. Wymiana sprzętu do mammografii na nowoczesny, zapewniający odpowiednią jakość badań i ich porównywalność. Młodsze kobiety powinny mieć możliwość wykonywania USG piersi, które w tej grupie wiekowej jest skuteczniejsze niż mammografia.

3.     Opieki nad młodymi kobietami z rakiem piersi. W ciągu ostatnich 30 lat 2-krotnie zwiększyła się zachorowalność wśród kobiet między 20. a 49. rokiem życia. Dla nich bardzo ważne jest zachowanie płodności po leczeniu onkologicznym, dlatego powinny zostać sfinansowane procedury zachowania płodności dla tych kobiet, które w przyszłości chciałyby zostać matkami.

4.     Wprowadzenia Breast Cancer Unitów. Zagwarantują one Polkom kompleksową i skoordynowaną opiekę oraz odpowiednią jakość wykonywanych badań diagnostycznych, leczenia i rehabilitacji. Rozporządzenie dotyczące Breast Cancer Unitów choć zostało już opracowane i pozytywnie ocenione przez AOTMiT od miesięcy nie zostaje wdrożone, mimo apeli środowiska pacjentów i klinicystów.

5.     Poprawy dostępu do nowoczesnego leczenia, także chirurgicznego. W tej chwili za mało jest wykonywanych zabiegów oszczędzających, a jeżeli konieczna jest mastektomia, to powinna być przeprowadzana jednoczasowo z rekonstrukcją piersi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (ADM), co pozwala kobietom na szybszy powrót do aktywności społecznej i zawodowej. Skuteczną metodą leczenia rozsianych nowotworów (piersi i skóry) jest elektrochemia. W Polsce około 300 pacjentek rocznie wymaga takiego leczenia, a problem dostępu do niego rozwiązałoby ok. 4-5 urządzeń w kraju.

6.     Poprawy sytuacji kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, zwłaszcza HER2-ujemnym hormonozależnym, w tym dostępności do nowoczesnych terapii. Korzyści,  jakie pacjentki odnoszą z innowacyjnych terapii to znamienne wydłużenie czasu wolnego od progresji choroby, który osiąga się bez zwiększenia istotnych działań niepożądanych oraz poprawa jakości życia. Brak dostępu do innowacyjnej terapii sprawia, że pacjentki są leczone tak samo jak dekadę temu – a więc wyniszczającą chemioterapią, o bardzo ograniczonej skuteczności.

7.     Umożliwienia dostępu kobietom po leczeniu raka, piersi, bez względu na miejsce zamieszkania, do szeroko pojętej rehabilitacji psychofizycznej i społecznej, a zwłaszcza wsparcia psychoonkologa oraz profilaktyki i leczenia obrzęku limfatycznego.  

Popieramy apel pacjentek z rakiem piersi – żon, babć, matek, córek i sióstr – które czekają na wprowadzenie istotnych zmian w opiece zdrowotnej, aby móc wykorzystać czas na życie.


Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych    Skontaktuj się z autorem petycji