Podhale zasługuje na lepszy transport autobusowy. Chcemy przeprowadzenia w gminie Nowy Targ konsultacji społecznych w tej sprawie

PETYCJA
Wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie gminy Nowy Targ w celu zdiagnozowania potrzeb wykorzystania transportu autobusowego w celu stworzenia linii autobusowych użyteczności publicznej z wykorzystaniem funduszu, o którym mowa w ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Konsultacje powinny swoim zakresem obejmować przebieg linii, godziny kursowania oraz cel, w jakim pasażerowie będą z linii korzystać.
Wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji z wykorzystaniem następujących metod:
a) konsultacje  elektroniczne z możliwością zgłaszania uwag przy pomocy poczty elektronicznej
b) zebrania wiejskie – przeprowadzenie konsultacji w trakcie zebrań np. związanych z funduszem sołeckim, choć tegoroczne chyba już się odbyły
c) sondaż telefoniczny zwłaszcza w przypadku pracodawców działających na terenie gminy Nowy Targ
d) wywiady z mieszkańcami w oparciu o ustandaryzowany arkusz ankiety.   UZASADNIENIE
Z posiadanych informacji wynika, że brak odpowiedniego transportu ogranicza mieszkańców gminy w zakresie podejmowania zatrudnienia, dostępu do usług publicznych, zwłaszcza opieki medycznej oraz udziału w kulturze, w tym rozwijanie pozaszkolnych zainteresowań wśród uczniów.
Złej jakości transport publiczny to również więcej samochodów osobowych na drogach, a co za tym idzie, korki, smog i brak miejsc parkingowych.
W dniu 16 maja 2019 r wprowadzona została ustawa umożliwiająca poprawę transportu publicznego z wykorzystaniem środków pozostających w dyspozycji ministra transportu. Środki te zostały wykorzystane w minimalnym zakresie.  


Maria Łaś, Zarząd Okręgu Małopolska Zachodnia Razem    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maria Łaś, Zarząd Okręgu Małopolska Zachodnia Razem do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...