Podhale zasługuje na lepszy transport autobusowy. Chcemy przeprowadzenia w gminie Nowy Targ konsultacji społecznych w tej sprawie

PETYCJA
Wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie gminy Nowy Targ w celu zdiagnozowania potrzeb wykorzystania transportu autobusowego w celu stworzenia linii autobusowych użyteczności publicznej z wykorzystaniem funduszu, o którym mowa w ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Konsultacje powinny swoim zakresem obejmować przebieg linii, godziny kursowania oraz cel, w jakim pasażerowie będą z linii korzystać.
Wnioskujemy o przeprowadzenie konsultacji z wykorzystaniem następujących metod:
a) konsultacje  elektroniczne z możliwością zgłaszania uwag przy pomocy poczty elektronicznej
b) zebrania wiejskie – przeprowadzenie konsultacji w trakcie zebrań np. związanych z funduszem sołeckim, choć tegoroczne chyba już się odbyły
c) sondaż telefoniczny zwłaszcza w przypadku pracodawców działających na terenie gminy Nowy Targ
d) wywiady z mieszkańcami w oparciu o ustandaryzowany arkusz ankiety.   UZASADNIENIE
Z posiadanych informacji wynika, że brak odpowiedniego transportu ogranicza mieszkańców gminy w zakresie podejmowania zatrudnienia, dostępu do usług publicznych, zwłaszcza opieki medycznej oraz udziału w kulturze, w tym rozwijanie pozaszkolnych zainteresowań wśród uczniów.
Złej jakości transport publiczny to również więcej samochodów osobowych na drogach, a co za tym idzie, korki, smog i brak miejsc parkingowych.
W dniu 16 maja 2019 r wprowadzona została ustawa umożliwiająca poprawę transportu publicznego z wykorzystaniem środków pozostających w dyspozycji ministra transportu. Środki te zostały wykorzystane w minimalnym zakresie.  


Maria Łaś, Zarząd Okręgu Małopolska Zachodnia Razem    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maria Łaś, Zarząd Okręgu Małopolska Zachodnia Razem do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...