Ponadpartyjny apel do polityków o zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia

Pan Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski
Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP

Apelujemy do polityków wszystkich partii o zwiększanie nakładów na polski system ochrony zdrowia. Dzisiejsza rzeczywistość, z którą muszą mierzyć się polscy obywatele,
pacjenci i ich bliscy jest aktualnie poprawiana, ale naszym ambitnym celem powinien być jeszczewiększy wzrost PKB na ten sektor o kolejne procenty.

Polski system ochrony zdrowia od transformacji ustrojowej w 1989 r. jest wyzwaniem kolejnych rządów. Aktualne wysiłki władz państwowych zmierzają w dobrym kierunku. W 2018 roku decyzją Sejmu uchwalono ustawę, która określiła wzrost nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia na poziomie 6 proc. PKB od 2024 r.. Jest to ruch w dobrą stronę do zmiany, którą odczują zwykli Polacy. Jednak potrzeby systemu ochrony zdrowia są znacznie większe. Widzimy również starania o zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów, ale należy rozważyć, jak jeszcze efektywniej leczyć Polaków. Warto podjąć wyzwanie i doprowadzić do stanu, w którym system ochrony zdrowia jest nowoczesny i charakteryzuje się wysoką jakością usług dla pacjentów – wszystkich Polaków.

Sytuacja w służbie zdrowia nie zmieni się z dnia na dzień. Media codziennie informują o
kolejnych przypadkach, gdzie o pomoc finansową proszą pacjenci, aby leczyć na różne
dolegliwości i choroby. Kubuś od kilku miesięcy walczy o swoje życie ze złośliwym nowotworem, który znalazł się przy kręgosłupie. Przerzuty objęły m. in. brzuszek, węzły chłonne i szpik kostny. Szansą dla 2-latka jest terapia, której koszty w Polsce nie są refundowane. Dzisiaj szlachetni darczyńcy poprzez wpłaty na internetową zbiórkę wspierają cierpiące dziecko. Takich historii jest więcej. Podobnie jak pacjentów organizujących prywatne zbiórki na operacje, rehabilitacje i nowoczesne leki, które nie są finansowane przez państwo.

Jesteśmy dziś w momencie, kiedy Polacy coraz częściej zapadają na choroby cywilizacyjne i potrzebują sprawnego systemu ochrony zdrowia. Wielu takich sytuacji można uniknąć już dziś poprzez podjęcie systemowych decyzji. Apelujemy o wspólnie skierowanie ponadpartyjnego wysiłku ku uzdrowieniu służby zdrowia.


Jednym z naszych postulatów jest inwestycja w zdrowie Polaków poprzez jeszcze większy wzrost nakładów na system ochrony zdrowia. Polska pod względem wydatków na zdrowie obywateli jest w dolnej stawce europejskich statystyk, z zaledwie 4,4% PKB, przeznaczanym na zdrowie, podczas gdy średnia europejska to 6,8% PKB. W 2024 r. planuje się wzrost do poziomu 6 % PKB, lecz wtedy średnia europejska wzrośnie według szacunków do ok. 9% PKB.


Działając razem, zmieniajmy polską politykę zdrowotną.

Prosimy o podpisanie petycji – liczy się każdy głos.


Fundacja Kochajmy Dzieci 


Fundacja Kochajmy Dzieci    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Fundacja Kochajmy Dzieci będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...