Ponadpartyjny apel do polityków o zwiększenie nakładów na system ochrony zdrowia

Pan Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki
Pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski
Posłowie i Senatorowie Parlamentu RP

Apelujemy do polityków wszystkich partii o zwiększanie nakładów na polski system ochrony zdrowia. Dzisiejsza rzeczywistość, z którą muszą mierzyć się polscy obywatele,
pacjenci i ich bliscy jest aktualnie poprawiana, ale naszym ambitnym celem powinien być jeszczewiększy wzrost PKB na ten sektor o kolejne procenty.

Polski system ochrony zdrowia od transformacji ustrojowej w 1989 r. jest wyzwaniem kolejnych rządów. Aktualne wysiłki władz państwowych zmierzają w dobrym kierunku. W 2018 roku decyzją Sejmu uchwalono ustawę, która określiła wzrost nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia na poziomie 6 proc. PKB od 2024 r.. Jest to ruch w dobrą stronę do zmiany, którą odczują zwykli Polacy. Jednak potrzeby systemu ochrony zdrowia są znacznie większe. Widzimy również starania o zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów, ale należy rozważyć, jak jeszcze efektywniej leczyć Polaków. Warto podjąć wyzwanie i doprowadzić do stanu, w którym system ochrony zdrowia jest nowoczesny i charakteryzuje się wysoką jakością usług dla pacjentów – wszystkich Polaków.

Sytuacja w służbie zdrowia nie zmieni się z dnia na dzień. Media codziennie informują o
kolejnych przypadkach, gdzie o pomoc finansową proszą pacjenci, aby leczyć na różne
dolegliwości i choroby. Kubuś od kilku miesięcy walczy o swoje życie ze złośliwym nowotworem, który znalazł się przy kręgosłupie. Przerzuty objęły m. in. brzuszek, węzły chłonne i szpik kostny. Szansą dla 2-latka jest terapia, której koszty w Polsce nie są refundowane. Dzisiaj szlachetni darczyńcy poprzez wpłaty na internetową zbiórkę wspierają cierpiące dziecko. Takich historii jest więcej. Podobnie jak pacjentów organizujących prywatne zbiórki na operacje, rehabilitacje i nowoczesne leki, które nie są finansowane przez państwo.

Jesteśmy dziś w momencie, kiedy Polacy coraz częściej zapadają na choroby cywilizacyjne i potrzebują sprawnego systemu ochrony zdrowia. Wielu takich sytuacji można uniknąć już dziś poprzez podjęcie systemowych decyzji. Apelujemy o wspólnie skierowanie ponadpartyjnego wysiłku ku uzdrowieniu służby zdrowia.


Jednym z naszych postulatów jest inwestycja w zdrowie Polaków poprzez jeszcze większy wzrost nakładów na system ochrony zdrowia. Polska pod względem wydatków na zdrowie obywateli jest w dolnej stawce europejskich statystyk, z zaledwie 4,4% PKB, przeznaczanym na zdrowie, podczas gdy średnia europejska to 6,8% PKB. W 2024 r. planuje się wzrost do poziomu 6 % PKB, lecz wtedy średnia europejska wzrośnie według szacunków do ok. 9% PKB.


Działając razem, zmieniajmy polską politykę zdrowotną.

Prosimy o podpisanie petycji – liczy się każdy głos.


Fundacja Kochajmy Dzieci 


Fundacja Kochajmy Dzieci    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Kochajmy Dzieci do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...