Poparcie dla Projektu Lubelskich Standardów Pieszych

 

                                                                           Pan dr Krzysztof Żuk                                                                                                                                                              Prezydent Miasta Lublin

 

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Wyrażam poparcie dla Projektu Lubelskich Standardów Pieszych, dokumentu, który ma stać się zbiorem wytycznych dla urzędników, projektantów i wykonawców, jak tworzyć przestrzeń przyjazną pieszym w Lublinie. To między innymi dobre powiązania między dzielnicami, wygodne i piękne chodniki, brak barier architektonicznych, więcej miejsc do siedzenia, atrakcyjne otoczenie i wiele innych rozwiązań podnoszących jakość życia i poruszania się po mieście.

Standardy opracowane zostały wspólnie przez mieszkańców i urzędników w ramach projektu Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”. Wnioskuję o kompleksowe wdrożenie dokumentu w Lublinie, a tym samym wyrażam poparcie dla znaczącego rozwoju komunikacji pieszej w naszym mieście. 

Z poważaniem,
Marta Kurowska
prezeska fundacji tu obok