Protest przeciw zmniejszeniu ilosci lekcji niemieckiego dla mniejszości niemieckiej

PROTEST

W dniu 4 lutego 2022 r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, redukujące ilość godzin przeznaczonych na naukę języka niemieckiego dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej z trzech do jednej godziny tygodniowo.

Decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn 17 czerwca 1991 r., gdzie zapisano m.in. „umawiające się Strony opowiadają się zdecydowanie za rozszerzeniem możliwości nauki języka drugiego kraju w szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych” (artykuł 25). Jest także umyślnym sprowadzeniem do koniecznego minimum zawartego w Konstytucji RP zobowiązania Rzeczpospolitej Polskiej do zapewnienia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolności zachowania i rozwoju własnego języka (Rozdział II, Artykuł 35). Jest wreszcie potwierdzeniem, że działania Przemysława Czarnka są wyłącznie realizacją złej woli środowiska politycznego Prawa i Sprawiedliwości, zdominowanego przez resentymenty i antyniemieckie fobie; szkodzą nie tylko obywatelom polskim identyfikującym się z mniejszością niemiecką, ale w efekcie także wiarygodności Polski jako członka europejskiej wspólnoty; niszczą zasady współżycia społecznego i sprowadzają edukację do narzędzia politycznej walki. Wszystko to dyskwalifikuje Przemysława Czarnka jako Ministra Edukacji, którym – na szkodę zależnych od niego nauczycieli i uczniów – został mianowany nie z powodu jakichkolwiek kompetencji, lecz wyłącznie w wyniku politycznego nadania dla realizacji konkretnych politycznych celów.

Nie zwracamy się do Przemysława Czarnka z apelem o wycofanie jego dyskryminującej decyzji, ponieważ udowodnił on wielokrotnie, że liczy się wyłącznie ze wskazówkami swego partyjnego kierownictwa. Nie zwracamy się też z apelem do Premiera RP, ponieważ jesteśmy świadomi, że nie ma on żadnej kontroli nad własnym rządem. Pragniemy natomiast WYRAZIĆ ZDECYDOWANY PROTEST wobec działań Ministra Przemysława Czarnka, których nie popieramy i które uważamy za wysoce szkodliwe. Wobec naszych niemieckich partnerów, wobec mniejszości niemieckiej w Polsce pragniemy wyraźnie odciąć się od kompromitujących decyzji obecnego Ministra Edukacji. Jest nam za niego wstyd. Jesteśmy pewni, że prędzej czy później szkody poczynione przez Przemysława Czarnka i przez jego poprzedników w ostatnich kilku latach zostaną – pewnie nie bez wysiłku – naprawione. Oby były jeszcze do naprawienia szkody poczynione w umysłach zdanych obecnie na jego łaskę młodych ludzi.

Chcemy także zaapelować do partnerów i przyjaciół w Niemczech, aby nie dali się uwikłać w rozgrywki polskiego rządu, a kosztami decyzji podejmowanych w Warszawie nie obciążyli mieszkających w Niemczech Polaków i ich dzieci uczących się w niemieckich szkołach języka polskiego. Chcemy wreszcie zaapelować do wszelkich polskich instytucji prawdziwie oddanych sprawie kształcenia i kultury, znajdujących się w rękach prywatnych czy samorządowych, aby podjęły wszelkie możliwe kroki, by ułatwić polskim uczniom – tym czującym przynależność do mniejszości niemieckiej i tym po prostu pragnącym poznać język i kulturę naszego najważniejszego sąsiada – naukę języka niemieckiego. Gdy administracja państwowa działa na szkodę obywateli, obywatele sami muszą wziąć na siebie obowiązki zadbania o własne interesy i o własne dobre imię!

 

Członkowie Stowarzyszenia Skwer Władysława Bartoszewskiego:

Piotr Bachurzewski

Marcin Barcz

Jan Kamiński

Andrzej Majdan

Mariusz Malinowski

Maria Mzyk

Jerzy Szafjański

 

PROTEST_str_11.jpgPROTEST_str_21.jpg


Stowarzyszenie Skwer Władysława Bartoszewskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Skwer Władysława Bartoszewskiego do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )