Protest przeciw zmniejszeniu ilosci lekcji niemieckiego dla mniejszości niemieckiej

PROTEST

W dniu 4 lutego 2022 r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka, redukujące ilość godzin przeznaczonych na naukę języka niemieckiego dla uczniów należących do mniejszości niemieckiej z trzech do jednej godziny tygodniowo.

Decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisanego w Bonn 17 czerwca 1991 r., gdzie zapisano m.in. „umawiające się Strony opowiadają się zdecydowanie za rozszerzeniem możliwości nauki języka drugiego kraju w szkołach, uczelniach i innych placówkach oświatowych” (artykuł 25). Jest także umyślnym sprowadzeniem do koniecznego minimum zawartego w Konstytucji RP zobowiązania Rzeczpospolitej Polskiej do zapewnienia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolności zachowania i rozwoju własnego języka (Rozdział II, Artykuł 35). Jest wreszcie potwierdzeniem, że działania Przemysława Czarnka są wyłącznie realizacją złej woli środowiska politycznego Prawa i Sprawiedliwości, zdominowanego przez resentymenty i antyniemieckie fobie; szkodzą nie tylko obywatelom polskim identyfikującym się z mniejszością niemiecką, ale w efekcie także wiarygodności Polski jako członka europejskiej wspólnoty; niszczą zasady współżycia społecznego i sprowadzają edukację do narzędzia politycznej walki. Wszystko to dyskwalifikuje Przemysława Czarnka jako Ministra Edukacji, którym – na szkodę zależnych od niego nauczycieli i uczniów – został mianowany nie z powodu jakichkolwiek kompetencji, lecz wyłącznie w wyniku politycznego nadania dla realizacji konkretnych politycznych celów.

Nie zwracamy się do Przemysława Czarnka z apelem o wycofanie jego dyskryminującej decyzji, ponieważ udowodnił on wielokrotnie, że liczy się wyłącznie ze wskazówkami swego partyjnego kierownictwa. Nie zwracamy się też z apelem do Premiera RP, ponieważ jesteśmy świadomi, że nie ma on żadnej kontroli nad własnym rządem. Pragniemy natomiast WYRAZIĆ ZDECYDOWANY PROTEST wobec działań Ministra Przemysława Czarnka, których nie popieramy i które uważamy za wysoce szkodliwe. Wobec naszych niemieckich partnerów, wobec mniejszości niemieckiej w Polsce pragniemy wyraźnie odciąć się od kompromitujących decyzji obecnego Ministra Edukacji. Jest nam za niego wstyd. Jesteśmy pewni, że prędzej czy później szkody poczynione przez Przemysława Czarnka i przez jego poprzedników w ostatnich kilku latach zostaną – pewnie nie bez wysiłku – naprawione. Oby były jeszcze do naprawienia szkody poczynione w umysłach zdanych obecnie na jego łaskę młodych ludzi.

Chcemy także zaapelować do partnerów i przyjaciół w Niemczech, aby nie dali się uwikłać w rozgrywki polskiego rządu, a kosztami decyzji podejmowanych w Warszawie nie obciążyli mieszkających w Niemczech Polaków i ich dzieci uczących się w niemieckich szkołach języka polskiego. Chcemy wreszcie zaapelować do wszelkich polskich instytucji prawdziwie oddanych sprawie kształcenia i kultury, znajdujących się w rękach prywatnych czy samorządowych, aby podjęły wszelkie możliwe kroki, by ułatwić polskim uczniom – tym czującym przynależność do mniejszości niemieckiej i tym po prostu pragnącym poznać język i kulturę naszego najważniejszego sąsiada – naukę języka niemieckiego. Gdy administracja państwowa działa na szkodę obywateli, obywatele sami muszą wziąć na siebie obowiązki zadbania o własne interesy i o własne dobre imię!

 

Członkowie Stowarzyszenia Skwer Władysława Bartoszewskiego:

Piotr Bachurzewski

Marcin Barcz

Jan Kamiński

Andrzej Majdan

Mariusz Malinowski

Maria Mzyk

Jerzy Szafjański

 

PROTEST_str_11.jpgPROTEST_str_21.jpg


Stowarzyszenie Skwer Władysława Bartoszewskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Skwer Władysława Bartoszewskiego będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...