Protest przeciwko projektowanemu wariantowi przebiegu drogi ekspresowej S11 przez miejscowość Parzynów

Szanowni Państwo,

W imieniu Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II informuję, że projektowany wariant (kolor linii zielony) przebiegający przez miejscowość Parzynów przechodzi w bezpośrednim sąsiedztwie działającego Obserwatorium Astronomicznego CWINT oraz koliduje z obszarem „Dark Retreat” przeznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra na obiekty edukacyjno-naukowe związane z astronomią, fizyką i naukami przyrodniczymi (Wielkopolska Akademia Mikroskopii Optycznej). Ponadto na obszarze Dark Retreat zlokalizowane są dwa źródła wody pitnej z których korzystał Parzynów w okresach suszy i braku wody w studniach (źródło: „Dzieje kościoła i parafii w Parzynowie – profesor dr hab. Stanisław Nawrocki”). mapka_drogi.jpg

W ciągu ostatnich kilku lat setki dzieci z naszego rejonu miały szansę brać udział w warsztatach astronomicznych, obserwacjach Słońca oraz nocnego nieba, jak i w warsztatach rakietowych i mikroskopii optycznej. Wspólnie dbamy o przyszłość młodego pokolenia i staramy się by nasza lokalna młodzież miała dostęp do profesjonalnego sprzętu naukowego. Jednak Centrum CWINT może funkcjonować tylko dzięki wyjątkowym, unikalnym (nie tylko w skali województwa wielkopolskiego) walorom tego terenu. Planowana droga S11 może bezpowrotnie uniemożliwić naszą przyszłą działalność.

W związku z powyższym prosimy o wycofanie tego wariantu albowiem całkowicie koliduje z działalnością edukacyjno-naukową Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie oraz unicestwia wyjątkowe walory krajobrazowe tego regionu będące podstawą powstania Obserwatorium Astronomicznego w Parzynowie.
cwitn_wiosna_2018-20.jpg
W związku z wysokimi walorami środowiska naturalnego, w tym ciemnego nieba na naszym terenie sprzyjających rozwojowi działań związanych z szeroko pojętą edukacją i badaniami astronomicznymi już w wiele lat temu podjęto działania mające na celu zabezpieczenie tych unikatowych w skali kraju zasobów środowiskowych (zmiana planu zagospodarowania przestrzennego) widząc w tym również ogromną szansę na promocję Gminy, Powiatu i zainteresowanie środowiska naukowego naszym terenem.
14633376_1133736923374731_5145670575114450745_o.jpgW wyniku działalności CWINT powstał kompleks edukacyjno-naukowy współpracujący z najbardziej prestiżowymi organizacjami naukowymi i edukacyjnymi w Polsce i na świecie.

CWINT współpracuje na płaszczyźnie edukacyjnej z Centrum Badań Jądrowych CERN w Genewie oraz z wieloma placówkami naukowymi, instytutami i uczelniami w Polsce w tym z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych prof. Michała Hellera z Krakowa. Obecnie trwają prace mające na celu włączenie naszego profesjonalnego Obserwatorium Astronomicznego CWINT w projekty naukowe badania obiektów planetoidalnych w naszym Układzie Słonecznym i włączenie do globalnej sieci obserwatoriów astronomicznych.

Centrum posiada doskonałe teleskopy, mikroskopy  oraz profesjonalną kopułę astronomiczną na których prowadzona jest działalność edukacyjno-naukowa dla dzieci i młodzieży z terenu Wielkopolski Południowej.

20643392_1435006233247797_7978508246680101968_o.jpg

Wybór wsi Parzynów na Centrum Wiedzy, Obserwatorium Astronomiczne, oraz lokalizacja obiektów Dark Retreat zostało podyktowana wyjątkowymi, unikalnymi (nie tylko w skali województwa wielkopolskiego) walorami tego terenu. Uznano, że miejsce to jest doskonałe na działania związane z astronomią obserwacyjną i popularyzacją wiedzy z astronomii, fizyki i nauk przyrodniczych. Pomimo, że Wielkopolska to duże województwo rozciągające się od Gniezna poprzez Poznań, Jarocin, Pleszew Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów po Kępno to tutaj w Parzynowie znajdują się najwyższe wzniesienia Wielkopolski i właśnie tu zdecydowano się na lokalizację Centrum Wiedzy i obiektów astronomicznych. Są tu realizowane projekty edukacyjno-naukowe, również w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz we współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.

mapa_droga2.jpg

W związku z powyższym należy tak wybrać przebieg drogi S11 aby możliwie dużym łukiem mijał zaznaczone tereny (obserwatorium astronomiczne i obszar obiektów Dark Retreat), aby nie zniszczyć tego unikatowego jeszcze miejsca, tym bardziej że pomiędzy Ostrzeszowem a granicą z Parzynowem są tereny całkowicie „puste” i doskonale nadające się do przeprowadzenia planowanej trasy S11.

cwitn_wiosna_2018-24.jpg

Jest to jedyny tego typu ośrodek edukacji astronomicznej i przyrodniczej nie tylko w powiecie ostrzeszowskim ale w całym regionie Wielkopolski Południowej po Wrocław, Częstochowę i Katowice.


Aleksandra Duczmal, Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Parzynowie    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Aleksandra Duczmal, Centrum Wiedzy i Nowych Technologii im. Jana Pawła II w Parzynowie do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook