Ratujmy 195

Prezydent m.st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa 

Szanowna Pani Prezydent,

Dziękuję, że moje argumenty zamieszczone w petycji, pod którą podpisało się 826 mieszkańców Warszawy w sprawie pozostawienia linia 195 zostały w części uwzględnione. Linia co prawda nie została zlikwidowana, ale została zmieniona jej trasa. Obecnie łączy ona jedynie Ursynów z Górnym Mokotowem. Linia w obecnym przebiegu i rozkładem jazdy - co 30 minut, nie spełnia oczekiwań mieszkańców Warszawy.

Priorytetem dla mieszkańców Ursynowa jest dogodna komunikacja, łącząca dwie cechy: możliwość bezproblemowego poruszania się po Ursynowie (w szczególności dojazd do metra) oraz łatwy transport do innych dzielnic Warszawy.

Symbolem takiej komunikacji była właśnie jeżdżąca na starej trasie linia 195 - od kwietnia 1978 łączyła Ursynów z Krakowskim Przedmieściem.

Obecna trasa linii 195 na wielu jej odcinkach pokrywa się z alternatywnymi liniami autobusowymi, tramwajowymi czy w końcu metrem, co jest sprzeczne z założeniami polityki komunikacyjnej miasta. Nowa trasa nie jest atrakcyjna, ponieważ w okolice ul. Rakowieckiej można dostać się szybciej metrem lub tramwajem.

Warto jeszcze raz przypomnieć, że linia 195 przed zmianami, jakie nastąpiły 1 czerwca br. odgrywała dużą rolę w połączeniu osiedli Jary i Stokłosy z Traktem Królewskim. Metro, ani przesiadka do innego autobusu, nie zastąpi bezpośredniego połączenia wyżej wymienionych osiedli z tą częścią Warszawy. W przypadku Ursynowa, niebagatelne stają się również potrzeby osób starszych - dla których każda przesiadka jest problematyczna, a w szczególności ta, która nie jest dokonywana z tego samego przystanku. Nie zapominajmy również o młodzieży i studentach dojeżdżających do szkół i ośrodków akademickich zlokalizowanych na Trakcie Królewskim, jak również osobach dojeżdżających na leczenie do Centrum Onkologii.

Wiemy, że zapełnienie luki komunikacyjnej obecną trasą 195, po zlikwidowanej linii 130 oraz zmniejszeniem częstotliwości kursów do 30 minut obliczone jest na powolny zanik zainteresowania tą linią, co będzie się wiązało w dłuższej perspektywie czasu jej likwidacją. Według mieszkańców Ursynowa są to zamierzone działania na szkodę jej mieszkańców.

Tym samym, w imieniu mieszkańców podpisanych pod niniejszą petycją wzywam do przywrócenia linii 195 na trasę sprzed 1 czerwca 2013 roku wraz ze zwiększeniem częstotliwości kursowania tej linii. Możemy również rozważyć inne propozycje skomunikowania Ursynowa z Traktem Królewskim, które będą służyły poprawie komfortu jazdy mieszkańców naszego miasta.

Z wyrazami szacunku

Paweł LENARCZYK
radny Dzielnicy Ursynów