Ratujmy zabytkową mozaikę COCH!

Szanowny Pan Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa

Włodzimierz Pietrus - Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Andrzej Hawranek – Przewodniczący Klubu Radnych Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Rafał Komarewicz – Przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Kraków

Łukasz Gibała – Przewodniczący Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców  

PETYCJA  

Petycja o objęcie ochroną zabytkowej mozaiki na budynku Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie oraz podjęcie działań zmierzających do pilnego uchwalenia MPZP Lea.  

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Krakowa, Szanowni Panowie Przewodniczący Klubów Radnych!   Zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie działań prawnych związanych z ochroną zabytkowej mozaiki na budynku COCH, mieszczącego się przy ulicy Juliusza Lea 116 w Krakowie oraz przeciwdziałanie decyzjom, mającym na celu wyburzenie tego wartościowego dla historii miasta obiektu.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z urzędu miasta Krakowa, w maju tego roku wydano zgodę na wyburzenie kompleksu budynków Centralnego Ośrodka Chłodnictwa w Krakowie wraz budynkami biurowymi i przełączką, na której znajduje się unikalna trójwymiarowa mozaika ceramiczna zrealizowana w duchu modernizmu w latach 60 XX wieku według projektu Andrzeja Rohackiego. Zarówno sama mozaika jak również budynek biurowy Ośrodka, wzniesionego w latach 1962-1965 według projektu  Stanisława Ćwiżewicza, jest wyjątkowym na mapie Krakowa przykładem modernizmu ujętym w Liście Dóbr Kultury Współczesnej.

Warto w tym miejscu nadmienić, że ochrona obiektu wielokrotnie podejmowana była przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Krakowie, który ujął go na Architektonicznej Mapie Krakowa załączając jednocześnie następujące uzasadnienie: „Obiekt badawczo-przemysłowy, będący zespołem trzech budynków z wewnętrznym dziedzińcem. Budynek frontowy, będący częścią administracyjno-biurową i projektową jest obiektem czterokondygnacyjnym, z indywidualnie zaprojektowanymi elementami wnętrz. Poza bryłą główną ciekawie rozwiązany jest horyzontalny budynek produkcyjny, z rytmem okien i daszków pulpitowych. Jest tu szczególna harmonia użycia języka modernistycznego oraz wykorzystanie możliwości kształtowania tektoniki i detalu w oszczędny sposób. Wyróżnia się pierzeja od ul. Lea wraz z podcieniem oraz charakterystyczną, rozrzeźbioną mozaiką zewnętrzną, która jest powściągliwa, a zrazem ekspresyjna i przestrzenna, a jej dynamiczny wyraz, poza kierunkowym i skośno-wertykalnym kształtowaniem, wzmocniony jest poprzez wklęsłości i wypukłości oraz chłodną tonację od bieli do ultramaryny. W mozaikach zewnętrznych takie tektoniczne kształtowanie płaszczyzny mozaiki nie występuje nigdzie indziej w Krakowie”.

Jednocześnie, zgodnie z obowiązującym obecnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa obiekt ten wraz z przedmiotową mozaiką miał być zabezpieczony w planowanym do uchwalenia Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru. Do sporządzenia MPZP Lea, obejmującego teren COCH przystąpiono we wrześniu ubiegłego roku, niestety jak dotąd zakończyło się jedynie zbieranie wniosków do przedmiotowego planu.

Tymczasem niepokoi działanie właściciela budynku, który zdaje się realizować politykę faktów dokonanych uciekając przed potencjalnie niekorzystnymi dla niego zapisami planu poprzez wyburzenie obiektu. Niepokój ten wzrasta jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że podobne próby przeciwdziałania ochronie obiektu podejmowane były przez niego już w 2013 roku przy okazji aktualizacji Studium, kiedy to wnioskował o wykreślenie budynku wraz z mozaiką z Listy dóbr Kultury Współczesnej.  

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kazimierz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )