Robimy to dla wszystkich - Stanowisko sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

Copy_of_Robimy_to_dla_wszystkich!_-_Solidarnie_z_sędziami____Włocławek-2.jpg 

ŻĄDAMY:

1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania Sędziego Pawła Juszczyszyna 2. powołania niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa

3. likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika

4. zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu w tych sprawach, w których na skutek udziału neo-KRS w procedurach nominacyjnych skład sądu został uznany za wadliwy

5. szanowania i wykonywania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą orzeczeń polskich i europejskich sądów, w tym wyroku TSUE z 19.11.2019 r.

Apelujemy do wszystkich osób o wsparcie postulatów, podpis pod petycją i przekazanie jej dalej.

Już 17 grudnia 2019 roku obraduje senat. Do tego czasu ma pojawić się projekt nowej ustawy o KRS. Bądźcie z nami!

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"

Stowarzyszenia Sędziów Themis 

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 


Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...