Robimy to dla wszystkich - Stanowisko sędziów Rzeczypospolitej Polskiej

Copy_of_Robimy_to_dla_wszystkich!_-_Solidarnie_z_sędziami____Włocławek-2.jpg 

ŻĄDAMY:

1. natychmiastowego przywrócenia do orzekania Sędziego Pawła Juszczyszyna 2. powołania niepolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa

3. likwidacji politycznego systemu represji wobec sędziów, tj. rozwiązania Izby Dyscyplinarnej SN i odwołanie rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych Piotra Schaba i jego zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika

4. zapewnienia obywatelom prawa do niezależnego sądu w tych sprawach, w których na skutek udziału neo-KRS w procedurach nominacyjnych skład sądu został uznany za wadliwy

5. szanowania i wykonywania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą orzeczeń polskich i europejskich sądów, w tym wyroku TSUE z 19.11.2019 r.

Apelujemy do wszystkich osób o wsparcie postulatów, podpis pod petycją i przekazanie jej dalej.

Już 17 grudnia 2019 roku obraduje senat. Do tego czasu ma pojawić się projekt nowej ustawy o KRS. Bądźcie z nami!

 

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"

Stowarzyszenia Sędziów Themis 

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych 


Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...