Apel o utrzymanie statusu kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej

Komentarze

#2003

Podpisuję ponieważ kultura ma diametralne znaczenie dla rozwoju narodu i Państwa, które tak PIS "promuje" i podzielam obawy twórców petycji, co do losu badań nad kulturą w przyszłości, po proponowanych zmianach.

Kamil Piotrowski (Bytom, 2017-10-11)

#2023

To kuźnia humanistyki!

Agnieszka Gołębiowska (Warszawa, 2017-10-11)

#2027

Nie jestem ani studentką, ani absolwentką kulturoznawstwa, lecz widzę potrzebę istnienia tego kierunku i związanych z nim badań.

Anna Martuszewska (Sopot, 2017-10-11)

#2029

Niedługo skończę studia kulturoznawcze i zgadzam się z argumentami wypisanymi w apelu. To bardzo rozwijający kierunek i wykreślenie go uważam za wielką stratę dla polskiej edukacji. Studiowanie kultury jest podstawą, istotną i rozwijająca, niezależnie od przyszłej kariery absolwenta. Wykreślenie kulturoznawstwa obniży poziom polskiej nauki, w porównaniu do zachodnich krajów, gdzie istnieją zbliżone studia.

Paulina Tuszkiewicz (Dziemiany, 2017-10-11)

#2046

ponieważ konieczność prowadzenia badań nad kulturą oraz edukacja w tym zakresie jest oczywistym obowiązkiem współczesnej humanistyki

Dobrosława Ziółkowska (katowice, 2017-10-11)

#2052

Pracowałem w Międzywydziałowym Studium Kultury Współczesnej Uniwersytetu Wrocławskiego, powołanym przez Stanisława Pietraszkę, przekształconym później w Instytut Kulturiznawstwa. W swoich monografiach książkowych i artykułach rozwijałem koncepcję aksjosemiotyki języka i kultury w oparciu o rozróżnienia autonomii i heteronomii w podejściach do obiektu badań i podziału akademickich dyscyplin badawczych.

Zdzisław Wąsik (Poznań, 2017-10-11)

#2067

kulturoznawca

Bartłomiej Niećko (Bydgoszcz, 2017-10-11)

#2070

Kulturoznawstwo jest bardzo istotna nauka

Mateusz Pyza (Warszawa , 2017-10-11)

#2092

Ponieważ zarówno kierunkowi jak i ludziom go reprezentującym, należy się szacunek a pozbawienie kulturoznawstwa statusu dyscypliny naukowej ten szacunek i prestiż mu odbiera. Bardzo krzywdzące i nie zgadzam się na to.

Aneta Grużewska (Warszawa, 2017-10-11)

#2133

Ponieważ koleżanka straci kierunek

Gabriel Laskowski (Częstochowa, 2017-10-11)

#2140

Jestem magistrem kulturoznawstwa i szanuje dorobek Prof. Kmity!

Daria Stefaniak (Drammen, 2017-10-11)

#2186

Wielu moich znajomych studiuje/ukończyło ten kierunek studiów. Kulturoznawstwo to ważna dyscyplina naukowa.

Wojciech Żywolt (Kraków, 2017-10-11)

#2191

Studiuję kulturoznawstwo, wiążę swoje plany z działalnością kulturalną i w tym momencie waży się nie tylko status kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej, ale i moja przyszłość.

Aleksandra Wasążnik (Warszawa, 2017-10-11)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...