Protest przeciw niszczeniu humanistyki, nauk społecznych i uniwersytetów

Komentarze

#613

Jestem za.

Andrzej Cioska (Opole, 2018-12-29)

#616

uważam, że powrót do komunizmu i sterowania ręcznego wieloma dziedzinami życia Polaków nie powinien mieć miejsca.

Apoloniusz Ciołkiewicz (Białystok, 2018-12-29)

#633

Podpisuję, ponieważ niepokoją mnie wprowadzane zmiany w kierunkach kształcenia na polskich uczelniach wyższych...

Halina KOMAR (Stary Sącz, 2018-12-29)

#642

Nowelizacje ustawy zagrażają rozwojowi polskiej humanistyki.

Piotr Sarmini (Warszawa, 2018-12-29)

#649

Człowiek jest nie tylko pragmatycznym narzędziem rozwoju cywilizacji technicznej, lecz również podmiotem kultury i poszukiwań aksjologicznych. Bez debaty humanistycznej człowiek zostaje zredukowany do funkcji "mięsa armatniego" wielkich, lecz pustych inżynierii społecznych. Po doświadczeniu II wojny światowej nie możemy wyrazić zgody na lekceważące podejście do nauk humanistycznych.

Bartosz Bednarczyk (Cieszyn, 2018-12-29)

#653

Podpisuję, ponieważ dzielę tę samą dolę co humaniści, będąc przedstawicielem nauk interdyscyplinarnych. Zniszczono architekturę krajobrazu. To co się dzieje w szkolnictwie wyższym jest wielką prowizorką! To tworzyli ludzie nie mający bladego pojęcia o realiach. Jakieś sloty, punktoza i powrót do nauk podstawowych to degeneracja i regres nauki. Przeczy postępowi. Dziś stoję przed dylematem kim będę? Choć wczoraj jeszcze byłam dumna z tego, co robię! Mam wpisać się do jednej- obcej mi przecież dziedziny, na której się nie znam tak dobrze, jak na tym, co dziś robię!. Proponuje się nam przypisać do inżynierów środowiska, architektów, budowlańców, plastyków, leśników czy ogrodników! Czy to jest podnoszenie jakości? Przecież ja nawet nie mam takiego dyplomu! Wychodzi na to, że lubiąc koty, może powinnam wybrać weterynarię? Brawo - PANIE GOWIN!!

Edyta Rosłon-Szeryńska (Warszawa, 2018-12-29)

#654

Nauka potrzebuje wolności. Naukę ideologicznie sterowaną już, wydawało się, mieliśmy za sobą.

Krzysztof Grabski (Sopot, 2018-12-29)

#657

Przywrócić filozofię na wszystkich uczelniach !

Jerzy Kołomyjec (Bydgoszcz, 2018-12-29)

#663

Podpisuję jako kulturoznawca i filolog, który dzięki wykształceniu humanistycznemu jest w stanie pracować na dobrobyt Polski w instytucjach unijnych.

Maciej Jeleński (Bruksela, 2018-12-30)

#664

Humanistyka jest istotna - niezbędna dla cywilizacyjnego poziomu. I wrażliwa na bezmyślnych polityków

Marcin Majchrowski (Warszawa, 2018-12-30)

#666

Obecną pseudoreformę szkolnictwa wyższego uważam za jego jego destrukcję

prof. dr hab.Aleksander Fiut (Kraków, 2018-12-30)

#672

W pełni popieram treść petycji.

Gizela Korzycka (Warszawa, 2018-12-30)

#688

Uniwersytet Gdański

Józef Majewski (Gdańsk, 2018-12-30)

#693

Zapowiada się krajobraz po katastrofie. Jak to dobrze, że już niedługo odchodzę na emeryturę i będę się zajmować tym, co lubię privatissime.

Anna Baranowa (Kraków, 2018-12-30)

#707

Dość oszczędzania na badaniach podstawowych i tępienia interdyscyplinarności w nauce!!!

Joanna Szczepankiewicz Battek (Wrocław, 2018-12-31)

#709

Jestem humanista

Piotr Wojciechowski (Wiesbaden, 2018-12-31)

#713

Sytuacja humanistyki już jest dramatyczna, ministerstwo dąży do jej całkowitego wygaszenia. Fetysz rankingów i punktoza zabijają naukę. Gonimy zachód, ale sprzed dwudziestu lat.

Maciej Dombrowski (Toruń, 2018-12-31)

#715

Uniwersytet Szczeciński

Radosław Ptaszyński (Szczecin, 2018-12-31)

#716

dr hab. prof. UAM, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu

Adam Pomieciński (Poznań, 2018-12-31)

#717

Widzę potrzebę zwiększenia wpływu badań prowadzonych w naukach humanistycznych i społecznych na decyzje podejmowane przez władze wszystkich szczebli

Piotr Kuropatwiński (Gdańsk, 2018-12-31)

#721

Instytut Filozofii, Socjlogii i Dziennikarstwa,Uniwesytet Gdański

dr Jan Miklas-Frankowski (Gdańsk, 2018-12-31)

#736

Niepokoi mnie sposób wprowadzanych zmian ignorujący zarówno specyfikę hunanistyki, jak i nauk społecznych oraz opinie środowiska akademickiego. MNiSW ogranicza się do słuchania potakujących rektorów. Udaje, że przygląda się światowym trendom, nie ułatwia prowadzenia badań. Obecny stan jest zły, a MNiSW zamiast go ewolucyjnie naprawić proponuje rewolucyjne niszczenie wszystkiego w myśl zasady "po nas choćby i potop". Nie troszczy się o instytucjonalne wsparcie a wymaga osiągów niewspółmiernych do nakładów.

Przemysław Damski (Łódź , 2019-01-01)

#745

Jestem humanistką!

Renata Gryz (Mińsk Mazowiecki, 2019-01-01)

#748

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Prawa i Administracji

Grzegorz Wierczyński (Gdańsk, 2019-01-01)

#752

dr hab. Katedra Podstaw Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa

Andrzej Ciążela (Warszawa, 2019-01-02)

#764

Katarzyna Łukaszewska

Katarzyna Łukaszewska (Włocławek, 2019-01-02)

#781

Zgadzam się z oceną autorów petycji.

Ewa Kuzniecow (Gdańsk, 2019-01-02)

#782

Projektowane zmiany są nieprzemyślane, a sposób ich wprowadzania uważam za skandaliczny. Przypomina to słodzenie herbaty poprzez gwałtowne mieszanie płynu łyżeczką.

Marta Zahorska (Podkowa Leśna, 2019-01-02)

#784

Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytet Wrocławski

Beata Baczyńska (Wrocław, 2019-01-03)

#795

Podpisuję ponieważ projektowane rozporządzenia do ustawy z 20 lipca 2018 zagrażają przyszłości humanistyki polskiej. Trzeba odwrócić ten kierunek zmian!

Małgorzata Czermińska IFP Uniw Gdański (Gdańsk, 2019-01-03)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...