Petycja w sprawie polskich czasopism naukowych

Komentarze

#1

Podpisuję z pełnym przekonaniem. Czasopismo wydawane w IRWIR PAN od 50 lat, mające w starej parametryzacji 14 pkt, mające obecnie na liście Top Hundred Google Schoolra Metrics aż 17 pozycję, nie otrzymało wsparcia w programie WCN, a zatem zostało uznane subiektywnie przez 1 recenzenta za nieistotne, a wręcz zbędne. Z taką opinią i wyrokiem nie mogę się zgodzić.

Monika Stanny (Warszawa, )

#3

Jestem przerażony losami polskiej nauki pod rządami obecnej ustawy i towarzyszących jej rozwiązań, które demolują nasz z trudem wypracowany dorobek.

Marek Dziekan (Łódź, )

#4

Jacek Soroka

Jacek Soroka (Szczecin, )

#6

Popieram, gdyż specjaliści technicy i inżynierowie poszukują wiedzy w języku polskim. Liczba zgłaszanych do opublikowania artykułów dramatycznie spadła, tylko dlatego, że "nie opłaca się" - bo za mało punktów. Punktacja czasopism wydawców krajowych powinna zaczynać się przynajmniej od 20 pkt., niezależnie od indeksowania w JCR lub SCOPUS.

Gabriel Borowski (Lublin, )

#7

Urobek naukowy finansowany z budżetu państwa polskiego jest aktualnie niemal w całości przekazywany komercyjnym, zagranicznym wydawcom, za wysoką opłatą. Tym samym polski podatnik utrzymuje te wydawnictwa, gdy jednocześnie czasopisma polskie utrzymują się tylko dzięki lojalnemu wolontariatowi redaktorów i autorów. To nie jest uczciwa konkurencja.

Jan Kotusz (Wrocław, )

#9

Podpisuję petycję albowiem uważam, że pozbawienie wsparcia finansowego polskich czasopism naukowych skutecznie zabiegajacych o autorów w zabojczej konkurencji z czasopismami korporacyjnymi, ,jest niszczeniem dobra narodowego wypracowanego przez pokolenia naukowców (Anthropol Rev wkrótce będzie obchodzić stulecie swego istnienia), jest faworyzowaniem zagranicznych czasopism korporacyjnych, a to pozostaje w jaskrawej sprzeczności z ideą Ustawy 2.0.

Maria Agnieszka Kaczmarek (Poznań, )

#14

Niezbędnymi są wsparcie oraz uwzględnienie polskich czasopism naukowych w ocenach parametrycznych. Ponadto, nie można pozwolić, aby prace wielu pokoleń w kształtowaniu polskiego systemu publikacyjnego zostały zniszczone. Jest potrzeba ciągłego podnoszenia poziomu polskich czasopism naukowych, ale aktualnie przyjęte podejście do tego nie prowadzi.

Vitaliy Krupin (Warszawa, )

#21

cofnięcie wsparcia finansowego ze strony rządowej i całkowicie niezrozumiała niska kwalifikacja na liście ministerialnej, grozi upadkiem Acta Societatis Botanicorum Poloniae, najlepszego, notowanego w światowych systemach obiegu informacji naukowej, publikującego na światowym poziomie i znajdującego się na liście filadelfijskiej czasopisma botanicznego w Polsce i to w przeddzień stulecia jego istnienia!!!

Beata Zagórska-Marek (Wrocław, )

#31

Andrzej Biłat

Andrzej Biłat (Warszawa, )

#36

Bo zależy mi na Polsce i polskiej nauce.
Bez 100 pkt czasopisma o wysokim koszcie produkcji i jakości upadną w 2-3 lata nawet z DUN.

Arkadiusz Nowak (Opole, )

#38

Maria Wojterska

Maria Wojterska (Poznań, )

#39

popieram

Katarzyna Chwedorzewska (Warszawa, )

#41

Karol Torzewski

Karol Torzewski (Wrocław, )

#45

Anna Kowalska

Anna Kowalska (Szczecin, )

#46

W pełni popieram treść petycji

Grzegorz Bazylak (Bydgoszcz, )

#54

W pełni popieram inicjatywę. Polskie czasopisma wydawane często w j. angielskim, popularyzujące na świecie dokonania polskich naukowców są skazywane na zamknięcie. Wieloletni dorobek edytorski, wieloletnie starania o zaistnienie w światowym obiegu czasopism w obecnej chwili są przekreślane, gdyż przyznana niska punktacja (20 pkt) nie będzie skłaniała polskich naukowców do wybierania tych czasopism. Polskie władze chcąc promować polską naukę w świecie powinny także promować polskie czasopisma naukowe, a nie podcinać im skrzydła.

Małgorzata Jaworska (Łódź, )

#58

Zgadzam się całkowicie z Autorami petycji. Za chwilę nie będzie czego ratować.

Dagmara Chylińska (Wrocław, )

#62

Dobre czasopisma naukowe świetnie populsryzują naukę a ta dobrze wykorzystana działa na kożyść państwa.

Krzysztof Lejs (Gliwice, )

#69

Robert Konieczny

Robert Konieczny (Kraków, )

#70

Podpisuję tę petycję, ponieważ zależy mi na powstrzymaniu upadku polskich wydawnictw naukowych, które przecież osiągnęły już wysoki standard wydawniczy i posiadają IF.

Elżbieta Zenkteler (Poznań, )

#77

Anna Biedunkiewicz

Anna Biedunkiewicz (Olsztyn, )

#85

Zbigniew Sobisz

Zbigniew Sobisz (Słupsk, )

#86

Jako były Prezes PTB, znający znaczenie wydawanych czasopism dla licznych członków naszego Towarzystwa i nie tylko, apeluję o przywrócenie dofinansowania w zakresie wydawania naszych czasopism. Ponadto należy zweryfikować punktację czasopism by podnieść ich atrakcyjność dla polskich autorów i dać szansę tym samym na rozwój wiodącym polskim czasopismom.

Elżbieta Romanowska (Piaseczno, )

#96

Janina Borysiak

Janina Borysiak (Poznań, )

#105

Maria Kościńska-Pająk

Maria Kościńska-Pająk (Balice, )

#109

Jest to pierwsza ogólnopolska akademicka akcja dążąca do wyrównania formalnej wartości polskich publikowanych prac naukowych w czasopismach głównie wydawanych przez towarzystwa i instytuty naukowe Polski. Zarówno Towarzystwa jak i Instytuty zainwestowały bardzo duże środki dla zniwelowania różnic pomiędzy wydawcami zagranicznymi a polskimi. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że liczba prac pochodzących z polskich laboratoriów ciągle wzrasta, co należy pozytywnie ocenić. Modyfikując nasz niekorzystnie działający system oceny punktowej polskich czasopism my Polacy będziemy mieli również wpływ na ograniczenie napływu słabych prac zagranicznych na rzecz dobrych prac polskich autorów. Zmiana zaszeregowania czasopism z wyznaczonym międzynarodowym IF leży w naszym narodowym interesie poprzez uatrakcyjnienie wskazanych tytułów.

Jan J. Rybczyński (Warszawa, )

#120

podpisuję petycję, ponieważ 1) uznaję za niesłuszne wydawanie pieniędzy publicznych na opłaty publikacyjne narzucane przez korporacje wydawnicze, 2) polskie czasopisma naukowe spełniające wysokie standardy wydawnicze powinny być promowane przez ministerstwo zarządzające polską nauką

Barbara Łotocka (Warszawa, )

#121

Agnieszka Niedziela

Agnieszka Niedziela (Radzików, )

#122

Działając od lat w zarządzie Polskiego Towarzystwa Entomologicznego obserwuję rosnące trudności z utrzymaniem działalności wydawniczej.

Rafał Ruta (Wrocław, )

#123

Popieram petycję. Krajowe czasopisma, zwłaszcza te, które są indeksowane w Journal Citation Reports (JCR), powinny mieć systemowe wsparcie np. z MNiSW. Najtańszą formą takiego wsparcia może być - wskazane w petycji - zwiększenie punktacji dla danego czasopisma.

Ireneusz Ślesak (Kraków, )

#125

Dariusz Tarnawski

Dariusz Tarnawski (Wrocław, )

#129

Nie zgadzam się z brakiem dofinansowania polskich czasopism i ich marginalizacji.

Grażyna Łaska (Białystok, )

#140

W pełni zgadzam się z treścią listu. Marginalizowanie, niedocenianie i niedofinansowanie indeksowanych polskich czasopism naukowych nie służy polskiej nauce!

Izabela Kałucka (Łódź, )

#143

Polskie wiodące czasopisma naukowe indeksowane w bazie JCR wymagają wsparcia ze strony MNiSW.

Andrzej Oleksa (Bydgoszcz, )

#149

W pełni popieram niniejszą inicjatywę! Uważam, że jako Polacy mamy duży potencjał naukowy oraz czasopisma które dzięki rozsądnej polityce naukowej mogą liczyć się na arenie międzynarodowej. Jest to także słuszna inicjatywa ku temu aby nie wyprowadzać polskiego kapitału na finansowanie druku każdej naukowej publikacji w największych zagranicznych wydawnictwach (pomimo iż upowszechnianie badań jest inicjatywą bardzo słuszną), a przeciwnie, przyciągać kapitał do naszego kraju, wzmacniając pozycję naszych polskich czasopism a w konsekwencji ich atrakcyjność zarówno dla polskich jak i zagranicznych naukowców.

Marcin Nobis (Kraków, )

#152

krajowe czasopisma nie powinny być deprecjonowane

Adam Bohdan (Białystok, )

#155

Podpisuję, gdyż jako członek Polskiego Towarzystwa Agronomicznego mam przekonanie , że nasze czasopismo Fragmenta Agronomica zostało skrzywdzone przez ostatnią ocenę (z 12 pkt na 5).

Bogdan Kulig (Kraków, )

#164

Wiesław Fałtynowicz

Wiesław Fałtynowicz (Wrocław, )

#165

Barbara

Barbara Grzesiak (Ksawerów, )

#173

Obecna punktacja dyskryminuje polskie czasopisma naukowe, które niejednokrotnie posiadają długą tradycję wydawniczą i są ważnym składnikiem naszej narodowej kultury

Józef Mitka (Kraków, )

#180

Zgadzam się z treściami petycji

Witold Wojtowicz (Wrocław, )

#199

Agnieszka Skrzypczak

Agnieszka Skrzypczak (Chęciny, )