STOP LIKWIDACJI PONADZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ŁODZI

Komentarze

#818

Pracuję jako pracownik administracji i nie ma mojej zgody na likwidację układu zbiorowego a co za tym idzie zmiany wynagrodzenia

Anna Nyklewicz (Łódź, 2020-06-02)

#819

nie zgadzam się poszukiwanie środków na funkcjonowanie samorządów kosztem pracowników obsługi placówek oświatowych

Przemysław Firaza (Łódź , 2020-06-02)

#822

Podpisuję ponieważ bezpośrednio mnie to dotyczy

Joanna Biesiekierska (Łódź, 2020-06-02)

#825

Podpisuje ponieważ jestem pracownikiem obsługi i likwidacja układu zbiorowego bardzo pogorszy mój poziom życia

Anna Kuśmirek (Łódź, 2020-06-02)

#831

Sylwia Stańczyk

Sylwia Stańczyk (Łódź, 2020-06-02)

#833

Obnizenie dochodu obnizy standard życia mojej rodziny i dzieci

Wioletta Woźniakowska (Łódź , 2020-06-02)

#836

Nie zgadzam się z odebraniem mi dochodu co spowoduje obniżenie standardu życia mojego I mojej rodziny

Jolanta Witczak (Lodz , 2020-06-02)

#843

Nie zgadzam się na odebranie mi dochodu co spowoduje obnizenie standardu mojego zycia i brak pieniędzy na leki

Mirosława Borowiak (Łódź, 2020-06-02)

#846

Nie zgadzam się z działaniami władz miasta Łodzi w kwestii wypowiedzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy

Sebastian Łagodziński (Łódź, 2020-06-02)

#849

Popieram te petycję

Patryk Kaczmarek (Łódź, 2020-06-02)

#881

Jestem pracownikiem niepedagogicznym i niezgaadzam sie z tą decyzją.

Jacek Stępniak (Łódź , 2020-06-02)

#892

Podpisuję ponieważ się nie zgadzam,na zabieranie uczciwie zarobionych pieniędzy.

Ewa Cichoń (Łódź , 2020-06-02)

#898

Rakowska monika

Monika Rakowska (Lodz, 2020-06-02)

#901

Podpisuję petycję, ponieważ jest to krzywdzące dla pracowników niepadagogicznych. Pozbawi to ich nabytych uprawnień, obniży wynagrodzenia, które i tak są niskie. Niedopuszczalne jest poszukiwanie oszczędności w tej grupie pracowników, która nigdy nie ma szans na podwyżki, zawsze jest pomijana i dla samorządów w zasadzie nie istnieje.. W dzisiejszych czasach są tendencje do podnoszenia wynagrodzeń, aby pracownik miał motywację i czuł się doceniony. Niepoprawne jest takie traktowanie ludzi.

Anna Wasielewska (Łódź, 2020-06-02)

#906

Uważam, że są to osoby potrzebne w placówkach oświatowych.

Elżbieta Pecyna (Łódź , 2020-06-02)

#923

Nie zgadzam się z decyzja władz Łodzi o likwidacji PUZ

Edyta Mitręga (Łódź , 2020-06-02)

#942

Te osoby bardzo wykonują mega dużą pracę

Katarzyna Stanisławska (Łódź , 2020-06-02)

#962

Kosecki Jaroslaw

Jarosław Kosecki (Łódź , 2020-06-02)

#972

Agnieszka Kepka

Agnieszka Kepka (Łódź , 2020-06-02)