Utworzenie rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska pod Krakowem

Komentarze

#2608

miszkam w Krakowie, ktory został doszczętnie zabetonowany. Utworzenie rezerwatów wokół miasta ochroni drzewa przed deweloperami. może...

Małgorzata Nedoma (Kraków, )

#2611

Mieszkałem przez kilka lat w Kleszczowie, bardzo brakuje tam lasów, jest ich bardzo mało, wycinanie kolejnych wydaje się skandaliczne.

Mateusz Kobiera (Kraków, )

#2631

Popieram ochronę cennych przyrodniczo, krajobrazowo i społecznie lasów, dla nas i dla przyszłych pokoleń. Naturę, przyrodę, w tym lasy .... pożyczamy od naszych dzieci! Oddajmy im je w należytym stanie! Nie odbierajmy im tego, by mogły spoglądać na to, jak działa Natura w pięknym zakątku Małej Puszczy Kleszczowskiej .....

Barbara Kudławiec (Gniezno, )

#2634

nie bedzie juz kolejnej szansy na zielen

Michał Tyszko (Krakow, )

#2663

Znam ten teren, m.in. tu odkryto jedno z dwóch najdalej na północ wysuniętych stanowisk górskiego kusaka Ocypus macrocephalus (publikowane) oraz stanowisko rzadkiego saproksylicznego chrząszcza Agyrtes bicolor (nieopublikowane).

Tadeusz Wojas (Kraków, )

#2667

Podpisuję, ponieważ znam ten rejon osobiście i uważam, że ze względu na cenne walory przyrodnicze w pełni zasługuje na specjalną ochronę.

Mariusz Jaglarz (Kraków, )

#2668

sprzeciwiam się gospodarce leśnej opartej w głównym stopniu na pozyskaniu drewna zwłaszcza w starych drzewostanach, uważam, że funkcje ochronne, edukacyjne i rekreacyjne są ważniejsze

Maciej Pabijan (Kraków, )

#2682

Dość pozbawiania nas drzew,terenów rekreacyjnych!!!Stop wycinaniu drzew w Krakowie!!

Krystyna Mazur (Kraków, )

#2683

Podpisuję ponieważ przyroda w Polsce jest marginalizowana i niedostatecznie chroniona.

Łukasz Filipczak (Zduńska Wola, )

#2684

Każdy las szczególnie w Małopolsce dotkniętej smogiem powinien być w miarę możliwości maksymalnie chroniony.

Antonina Sebesta (Myślenice, )

#2698

Chronic przyrodę trzeba

Artur Maślanka (Rudnik, )

#2701

Zniszczą las, nie będzie nas

Kasia Viennet (Łódź , )

#2705

Zależy mi na zachowania bioróżnorodności podmiejskich lasów Krakowa. Stare drzewa są niezbędne dla wielu gatunków do przetrwania. Stary las jest najcenniejszy biologicznie.

Tomasz Pokutycki (Kraków, )Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...