Utworzenie rezerwatu Mała Puszcza Kleszczowska pod Krakowem

Komentarze

#2608

miszkam w Krakowie, ktory został doszczętnie zabetonowany. Utworzenie rezerwatów wokół miasta ochroni drzewa przed deweloperami. może...

Małgorzata Nedoma (Kraków, 2021-03-30)

#2611

Mieszkałem przez kilka lat w Kleszczowie, bardzo brakuje tam lasów, jest ich bardzo mało, wycinanie kolejnych wydaje się skandaliczne.

Mateusz Kobiera (Kraków, 2021-03-31)

#2631

Popieram ochronę cennych przyrodniczo, krajobrazowo i społecznie lasów, dla nas i dla przyszłych pokoleń. Naturę, przyrodę, w tym lasy .... pożyczamy od naszych dzieci! Oddajmy im je w należytym stanie! Nie odbierajmy im tego, by mogły spoglądać na to, jak działa Natura w pięknym zakątku Małej Puszczy Kleszczowskiej .....

Barbara Kudławiec (Gniezno, 2021-04-05)

#2634

nie bedzie juz kolejnej szansy na zielen

Michał Tyszko (Krakow, 2021-04-05)

#2663

Znam ten teren, m.in. tu odkryto jedno z dwóch najdalej na północ wysuniętych stanowisk górskiego kusaka Ocypus macrocephalus (publikowane) oraz stanowisko rzadkiego saproksylicznego chrząszcza Agyrtes bicolor (nieopublikowane).

Tadeusz Wojas (Kraków, 2021-04-16)

#2667

Podpisuję, ponieważ znam ten rejon osobiście i uważam, że ze względu na cenne walory przyrodnicze w pełni zasługuje na specjalną ochronę.

Mariusz Jaglarz (Kraków, 2021-04-20)

#2668

sprzeciwiam się gospodarce leśnej opartej w głównym stopniu na pozyskaniu drewna zwłaszcza w starych drzewostanach, uważam, że funkcje ochronne, edukacyjne i rekreacyjne są ważniejsze

Maciej Pabijan (Kraków, 2021-04-20)

#2682

Dość pozbawiania nas drzew,terenów rekreacyjnych!!!Stop wycinaniu drzew w Krakowie!!

Krystyna Mazur (Kraków, 2021-05-02)

#2683

Podpisuję ponieważ przyroda w Polsce jest marginalizowana i niedostatecznie chroniona.

Łukasz Filipczak (Zduńska Wola, 2021-05-02)

#2684

Każdy las szczególnie w Małopolsce dotkniętej smogiem powinien być w miarę możliwości maksymalnie chroniony.

Antonina Sebesta (Myślenice, 2021-05-03)

#2698

Chronic przyrodę trzeba

Artur Maślanka (Rudnik, 2021-06-02)

#2701

Zniszczą las, nie będzie nas

Kasia Viennet (Łódź , 2021-06-02)

#2705

Zależy mi na zachowania bioróżnorodności podmiejskich lasów Krakowa. Stare drzewa są niezbędne dla wielu gatunków do przetrwania. Stary las jest najcenniejszy biologicznie.

Tomasz Pokutycki (Kraków, 2021-06-07)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...