Murem za dyrekcją i nauczycielami z SP1 Dobczyce

Komentarze

#203

Jerzy

Jerzy Szot (Kraków, 2021-06-13)

#235

Podpisuję, no nie ma zgody na odbieranie wolności. Szacunek dla społeczności szkolnej, całej.

Anna Tanajewska (Warszawa, 2021-06-13)

#241

Szkoła powinna być miejscem wychowania obywatelskiego. Zastraszanie nauczycieli i zamordyzm już przerabialiśmy i mu podziękowaliśmy w 1989 roku. Nie ma powrotu do komuny, nie będziemy 16-tą republiką radziecką ani pislamską tym bardziej. Katotalibowa pani kurator i takiż pan minister od ogłupiania miną szybciej niż im się zdaje. Niech moje wnuki mają szansę żyć w wolnym kraju.

Aleksandra Czapka (Dobczyce, 2021-06-13)

#243

Popieram działania nauczycieli w tym temacie !

Mateusz Żulawinski (Dobczyce, 2021-06-13)

#245

Podpisuję ponieważ uważam, że nauczyciele nie mogą być ukarani za to, że dyskusja na spotkaniu zeszła na niewygodny temat

Andrzej Pudlik (Dobczyce, 2021-06-13)

#250

"Edukacja o Konstytucji" To nie polityka a obowiązek wobec dzieci.

Grzegorz Zając (Dobczyce , 2021-06-13)

#254

Decyzja jest kuriozalna , a Pani Kurator Małopolski chyba się funkcje i priorytety pomyliły , żenująca postawa i wstyd , Ta Pani powinna się wstydzić i sama zrezygnować z zajmowanego stanowiska, bo się kompletnie nie nadaje na to stanowisko

Joanna Litewka (Kraków, 2021-06-13)

#262

Pudlik Agnieszka

Agnieszka Pudlik (Stojowice, 2021-06-13)

#268

Nie zgadzam się ze stanowiskiem Pani kurator. Dzieci i nauczyciele zostali wciągnięci w polityczna grę.

Lidia Ścibor (Raciechowice, 2021-06-13)

#274

Jestem za wolnością słowa, prawem Konstytucji

Małgorzata M (Mysłakowice, 2021-06-13)

#278

Podpisuję, ponieważ uważam, że wiedzą o konstytucji jest podstawą wychowania świadomych obywateli.

Ewa Pytlak (Warszawa, 2021-06-13)

#283

Wierzę, że nie jedna słuszna ideologia jest ważna. I dzieciom trzeba pokazywać prawdę.

Karolina Kalinowska (Szczecinek, 2021-06-13)

#290

Murem za dyrekcją

Marcin Szczeciński (Brzezowa, 2021-06-13)

#292

Tylko edukacja może wyciągnąć społeczeństwo z mroku niewiedzy, ignorancji i zacofania. Tylko edukacja może zakończyć wszelkie wojny oraz wszystkie inne problemy ludzkości. Nikt nie ma prawa stawać na drodze edukacji, nie ma na to zgody tak nauczycieli jak i rodziców! Naszym obowiązkiem jest bronić kultury, wartości i cnót humanistycznych i europejskich, żeby zapędy współczesnych barbarzyńców nie doprowadziły do eskalacji przemocy i nienawiści.

Łukasz Janas (Świdnica, 2021-06-13)

#295

Cenię wolność słowa, nie znoszę głupoty i fanatyzmu.

Katarzyna Bielec (Kraków , 2021-06-13)

#311

Bardzo mi się podoba postawa rodziców, nauczycieli i dyrekcji Szkoły w Dobczycach

Grzegorz Dawidowicz (Toruń, 2021-06-13)

#330

To szaleństwo w oświacie musi się skończyć.

Kamil Gołdowski (Kraków, 2021-06-13)

#338

#muremza nauczycielami

Elżbieta Marciniak (Dobczyce , 2021-06-14)

#340

Edukacja o Konstytucji powinna być w każdej szkole.
A uczestnictwo dzieci i młodzieży szkolnej w spotkaniach edukacyjnych takich jak Tour de Konstytucja powinno być regułą.

Jolanta Pasierbiewicz (Gdynia, 2021-06-14)

#351

Wolność przekonań

Violetta Ciak (Warszawa, 2021-06-14)

#356

Za odwagę i głoszenie prawdy

Anna Błaszczyk (Łódź , 2021-06-14)

#361

Kocham wolność

Agnieszka Turalska (Łódź, 2021-06-14)

#362

Konstytucja w Polsce jest pierwszą w Europie ❗ Określa nam nasze prawa obywatelskie!

Anna Kulik (Witnica, 2021-06-14)

#375

Podpisuję, ponieważ wspieram dyrekcję i grono pedagogiczne w SP nr 1 w Dobczycach. Jako nauczyciel nie potrafię wyobrazić sobie sytuacji, w której młodym ludziom odbiera się możliwość uczestnictwa w zajęciach propagujących postawy proobywatelskie i działanie w duchy Konstytucji RP, a polityka wpływa na funkcjonowanie placówki oświatowej.

Mateusz Kołodziej (Tarnów, 2021-06-14)

#378

Podpisuje ponieważ uważam, że nauczyciele i wychowawcy zostali nieświadomie uwikłani w rozgrywki polityczne. KONSTYTUCJA !

Dariusz Jurkiewicz (Kornatka, 2021-06-14)

#379

Wymaganie zgody rodziców na lekcje, których zakres tematyczny ma osadzenie w podstawach programowych, a dzieci są od początku do końca pod opieką nauczycieli, bezpieczne tak samo jak w szkole, jest dowodem nikomu niepotrzebnej papierologii, ale też obsesyjnej chęci kontrolowania, ograniczania możliwości działań edukacyjnych i ograniczania autonomii nauczycieli oraz dyrektorów. Jeśli władza ma niepokój, że dzieci dowiedzą się o swoich prawach, o trójpodziale władzy, o łamaniu przez tę władzę Konstytucji, spotkają sędziów, którzy są ofiarami bezprawnego działania tej władzy, to znaczy, że my nie powinniśmy już czuć się z tą władzą bezpiecznie. W tym przypadku nakładanie surowych kar na nauczycieli i dyrektorkę to przejaw represji.

Anna Schmidt-Fic (Poznań, 2021-06-14)

#383

Nauczyciele i dyrekcja zachowali się wzorowo, uczniowie powinni znać Konstytucję i uczyć się swoich praw obywatelskich.

Elżbieta Rutkowska (Włocławek , 2021-06-14)

#386

To co robi minister i kurator jest oburzające. Brawa dla całej społeczności szkoły w Dobczycach!!!

Slawomir Gabrysiak (Grudziadz, 2021-06-14)

#387

Znajomość konstytucji to podstawowa wiedza obywatelska.

Alma Rzonca-Biel (Kraków, 2021-06-14)

#389

Jestem za naszą szkołą nauczycielami. Są nie winni.

Sylwia Stefanik (Dobczyce, 2021-06-14)

#394

Podzielam zdanie Rodziców, jestem zbulwersowana postępowaniem kurator Nowak, która poważnie przekracza swoje kompetencje.

Krystyna Poliwodzińska (Wybczyk , 2021-06-14)

#397

Podpisane

Edyta Gawor (Bieńkowice, 2021-06-14)

#400

Szkoła powinna być wolna od jakichkolwiek politycznych nacisków. Szkoła ma uczyć o prawach, wolności i Konstytucji. Wspieram nauczycieli i dyrekcje szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach z pełnym przekonaniem o słuszności ich postępowania.

Jadwiga Majdecka (Warszawa, 2021-06-14)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...