Petycja przeciw budowie zachodniej obwodnicy Przemyśla w dzielnicy Lipowica

Komentarze

#3

Nie chce aby obwodnica była usytuowana pod moim domem

Wioleta Mach (Przemysl, 2021-07-16)

#4

W ramach programu "100 obwodnic" zaplanowano zachodnią obwodnicę Przemyśla, której aż 3 z 4 wariantów przebiega naszymi działkami lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Walczymy o to, aby realizowany był wariant 1 lub aby zmodyfikowano pozostałe tak, by omijały nasze domy, podwórka, ścieżki rowerowe, trasy spacerów, nasze miejsce do życia.

Elżbieta Gaweł (Przemyśl,, 2021-07-16)

#17

Nie zgadzam się na przebieg obwodnicy przez "sypialnię Przemyśla". Liczę na przychylenie się do złożonej petycji.

Paweł Rachwał (Przemyśl, 2021-07-16)

#25

W pełni zgadzam się z treścią petycji.

Maksymilian Szpak (Przemyśl, 2021-07-16)

#33

Propozycja wytyczenia obwodnicy jest nie do zaakceptowania, ponieważ będzie przechodzić blisko domów.

Paweł Jasina (Przemyśl, 2021-07-16)

#40

To skandal, żeby obwodnica przebiegała po terenach zabudowanych. Jest opcja alternatywna w kierunku północnym od osiedla Lipowica. Obwodnica ma być poza miastem a nie przez miasto.

Karol Szczygielski (Przemyśl, 2021-07-16)

#43

Jestem mieszkańcem Lipowicy!

Piotr Pakuła (Przemyśl, 2021-07-16)

#44

Budowa obwodnicy w samym środku najpiękniejszej dzielnicy Przemyśla, jest barbarzyństwem i totalną bezmyślnością. Mieszkańcy utracą spokój, dzielnica swój rekreacyjny i zdrowotny charakter, spadną drastycznie ceny nieruchomości. Tym bardziej, że w niedalekiej odległości są tereny niezamieszkałe, gdzie lokalizacja obwodnicy byłaby o wiele rozsądniejsza.

Arkadiusz Grodecki (Przemyśl , 2021-07-16)

#46

Zwiększy hałas, wzmożone spaliny, niebezpieczeństwo w swobodnym poruszaniu się dzieci po drodze rowerowej, brak miejsca na uprawianie joggingu, brak swobodnego przemieszczania się w kierunku centrum miasta

Monika Horak (Przemyśl , 2021-07-16)

#48

Uważam że punkty wymienione w petycji są dobrym argumentem do likwidacji tego pomysłu

Oskar Grodecki (Przemyśl, 2021-07-16)

#53

Mieszkam ww tej okolicy i nie chcę jej zniszczenia. Obwidnica nue jest potrzeba po tej stronie miasta. Lipowica to piekne tereny zielone, z dzikimi zwierzętami dla których taka droga to zabójstwo.

Ilona Malczyńska (Przemyśl , 2021-07-16)

#54

Nie zgadzam się z przebiegiem odwodnicy

Andrzej Szurek (Warszawa, 2021-07-16)

#57

Jako mieszkaniec osiedla Lipowica zgadzam się z ww. treścią i zawartymi propozycjami

Artur Biały (Przemyśl , 2021-07-16)

#65

w 100 % zgadzam się z petycją. Obwodnica w wariancie pierwszym zdecydowanie mniej ingeruje w skupiska ludzkie.

Piotr STANKIEWICZ (Przemyśl, 2021-07-17)

#66

Zgadzam się z treścią petycji

Edyta Stankiewicz (Przemyśl , 2021-07-17)

#78

To absurdalna sytuacja z tą obwodnicą w takim miejscu...

Grzegorz Praczyński (Przemyśl, 2021-07-17)

#82

Protestuje przeciwko wariantom drogi biegnącym przez spokojna dzielnica Lipowice

Joanna Gruszka (Przemyśl, 2021-07-17)

#92

Szkoda mi ludzi którzy stracą swoje domy i cześć swojego życia.

Kinga Giela (Przemyśl, 2021-07-17)

#104

chce mieszkać z rodziną w miejscu spokojnym, bez huku i gwaru samochodów, gdzie będę mogła wyjść na spokojny spacer z rodziną, poza tym wytną las, nasza dzielnica nie jest miejscem na tego typu przedsięwzięcie

Barbara Gudzelak (Przemyśl, 2021-07-18)

#127

Zgadzam się z treścią petycji. Warianty 2, 3 i 4 nie mają nic wspólnego z ogólną zasadą, dla której buduje się obwodnice miast.

Barbara Kordas (Przemyśl, 2021-07-18)

#128

Ponieważ zaproponowane warianty 2, 3, 4 opracował ktoś dla kogo nie liczą się ludzie i ich potrzeby.

Grzegorz Kordas (Przemyśl, 2021-07-18)

#129

Jestem przeciwny budowie zachodniej obwodnicy Przemyśla w wariancie 2,3 i 4.

Grzegorz Romowicz (Przemyśl, 2021-07-18)

#130

Nie wyrażam zgody na zdegradowanie tak pięknej okolicy lipowca która z wielu względów jest korzystna dla zdrowia mieszkańców, którzy mogą znaleźć ciszę i spokój tak blisko centrum miasta, budowa obwodnicy zniszczy zdrowie psychiczne jak i fizyczne wielu rodzin których domy zostaną wyburzone lub obwodnica będzie przebiegać w ich pobliżu!!! Zdecydowanie jestem przeciw!

Klaudia Pająk (Przemyśl , 2021-07-18)

#137

Wzmożony ruch drogowy będzie w znacznym stopniu zakłócał spokój mieszkańców

Dominika Łazor (Przemyśl, 2021-07-18)

#151

Podpisuję ponieważ obwodnica powinna przebiegać poza miastem, a nie pomiędzy domami mieszkańców.

Beata Leśniak (Przemyśl, 2021-07-19)

#160

Podpisuję ponieważ wioski petycji są słuszne

Waldemar Leśniak (Przemyśl, 2021-07-19)

#169

Elzbieta Saldan

Elzbieta Saldan (Wyszatyce, 2021-07-19)

#179

Podpisuję, ponieważ w pełni zgadzam się z zaprezentowanymi w petycji argumentami.

Karol Tryksza (Przemyśl, 2021-07-20)

#190

Monika Napora-Maciaszek

Monika Napora - Maciaszek (Przemyśl, 2021-07-21)

#191

Pomysł budowy w tym miejscu obwodnicy to ogromne nieporozumienie

Jacek Kaminski (Przemysl , 2021-07-21)