Rodzice przeciwko decyzji parlamentu RP o zmniejszeniu wydatków na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w budżecie na rok 2022

Komentarze

#3008

Jestem za miejszoscią niemiecka

Angelika Kamuzela (Dzielawy, 2022-01-06)

#3010

Jakiekolwiek ograniczanie możliwości nauki języka niemieckiego wraca Nas do niechlubnych czasów, nie tak odległych, jednak o których myśleliśmy że już nigdy nie powrócą.

Piotr Strzoda (Dobrodzień, 2022-01-06)

#3027

Podpisuje ponieważ nie zgadzam się z tym aby dzieci nie były uczone języka niemieckiego.

Florian Jarząb (Narok, 2022-01-06)

#3028

Nie zgadzam się z ustawą obniżającą nakłady na kształcenie dzieci w szkołach mniejszości niemieckiej

Edward Chmielarski (Konradów, 2022-01-06)

#3029

Nie zgadzam się z decyzją sejmu RP

Katarzyna Kroczek (Tworków, 2022-01-06)

#3051

Wspieram nauczycieli jezyka Niemieckiego

Ilona Zellner (Aholming , 2022-01-06)

#3055

..bez znajomosci języków obcych nie ma przyszłości na rynku pracy dla naszych dzieci!

Magdalena Prochota (Opole , 2022-01-06)

#3076

Nie zgadzam się

Natalia Frączek (Gogolin , 2022-01-06)

#3096

Języki mniejszości są bardzo ważne w integracji kulturowej społeczeństwa

Bobek Snobek (Rybnik, 2022-01-06)

#3097

Branie dzieci i młodzieży jako zakładników, w celu realizacji abstrakcyjnych celów politycznych ("przywracanie symetrii")... Panie Kowalski, jest Pan jak pusta sala w szkole - bez klasy.

Patryk Namyślik (Izbicko / Stubendorf, 2022-01-06)

#3098

Gabrysch Andrzej

Andrzej Gabrysch (Bażany, 2022-01-06)

#3099

Serwuschok Bernhard

Bernhard Serwuschok (Opole, 2022-01-06)

#3141

Nauka języków obcych należy się dzieciom jak psu buda! Skandal!

Magdalena Rosik (Opole, 2022-01-06)

#3150

Zgadzam się z petycją. Należy poszerzać horyzonty naszym dzieciom a nie ograniczać.

KATARZYNA SURY (OPOLE, 2022-01-06)

#3157

Pragnę dobra moich córek

Andrzej Brzezina (Dębska Kuźnia, 2022-01-06)

#3164

Wspieram pojednana różnorodność

Mariusz Wiesiołek (Dziewkowice , 2022-01-06)

#3165

Traktowanie mniejszości jest miarą demokracji.

Wojciech Pracki (OPOLE , 2022-01-06)

#3172

Jest ważne nauka języka już od początku

EMILIA Wesołowska (Zimnice wielkie , 2022-01-06)

#3185

Język mniejszości niemieckiej jest również bardzo potrzebny w edukacji naszych dzieci jak pozostałe języki

Aleksandra Krabes (Dobra, 2022-01-06)

#3193

Grzesik

Gizela Grzesik (Mochów 23 , 2022-01-06)

#3194

Z własnego doświadczenia poznałem jak wielkie problemy w kontaktach z obywateli innych krajów niesie brak możliwości swobodnego przekazu swoich myśli, przekonań itd

Jan Szczerbinski (Dziewkowice, 2022-01-06)