Petycja w obronie Lasu Miejskiego w Olsztynie

Komentarze

#1

Las Miejski zasługuje na ochronę.

Wojciech Biedrzyński (Olsztyn, 2022-09-21)

#5

Podpisuję, ponieważ nie chcę kolejnej tak dużej i niepotrzebnej ingerencji w nasze środowisko naturalne

Anna Dziekońska (Olsztyn, 2022-09-21)

#8

Stanowcze nie dla wycinki Lasu Miejskiego!

Tomasz Janus (Olsztyn, 2022-09-21)

#14

Ważne jest dla mnie zachowanie naturalnego środowiska i nie ingerowanie w przyrodę dla dobra przysLych pokoleń

Anna Zimowska-Kryczka (Olsztyn, 2022-09-21)

#16

Las Miejski w Olsztynie (największy las miejski w Europie) musi zostać uratowany

krystyna Arciszewska (Olsztyn, 2022-09-21)

#20

Las ma zostać lasem.

Marcin Wojtal (Olsztyn, 2022-09-21)

#25

Zniszczenie tak wyjątkowego obszaru jest niedopuszczalne w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, a w sytuacji gdy zmiany klimatyczne postępują tak szybko naszym obowiązkiem jest chronić środowisko.

Mirella Wiśniewska (Olsztyn , 2022-09-21)

#27

Nie zgadzam się na zabieranie nam tlenu!!!!

Kaia Musia (Olsztyn, 2022-09-21)

#28

Tak znaczna ingerencja w Las Miejski spowoduje nieodwracalne zmiany przyrodnicze, zuboży północną część Olsztyna o ważne tereny rekreacyjne i pozbawi miasto strategicznego zasobu, który do tej pory jest powszechnie niedoceniany z powodu nieumiejętnego wykorzystania wartości Lasu Miejskiego.

Mirosław Arzak (Olsztyn, 2022-09-21)

#29

Roman Kowalski

Roman Kowalski (Olsztyn , 2022-09-21)

#30

Stanowcze NIE dla wycinki Lasu Miejskiego!

Mirosława Woźniak (Olsztyn, 2022-09-21)

#35

Podpisuje, ponieważ las miejski stanowi elementarne centrum zielonych płuc Olsztyna. Stanowi on atrakcje dla starszego pokolenia jak i młodszego.

Klaudia Bielska (Olsztyn, 2022-09-22)

#55

Nie zgadzam się na interwencję i budowanie drogi przez las Miejski.

Sylwia Garbart (Olsztyn, 2022-09-22)

#68

Las Miejski w Olsztynie ma długą historię i niezależnie od jej meandrów służył ludziom. Jest jedynym terenem w pobliżu aglomeracji o naturalności zbliżonej do puszczy. Nie psujmy tego...

Bogdan Browarski (Ełk, 2022-09-22)

#74

Kocham ten las

Dorota Gołąb (Olsztyn, 2022-09-22)

#78

Od dziecka jest związana z lasem miejskimi i nie wyobrażam sobie żeby został zniszczony przez obwodnicę.

Joanna Szczupakowska (Olsztyn, 2022-09-22)

#85

Proszę chrońcie ten cenny las

Marcin Ryder (Olsztyn, 2022-09-22)

#91

Nie wyrażam zgody na niszczenie przyrody!!!!!!

Marta Muszyńska (Olsztyn/Dywity, 2022-09-22)

#96

Podpisuje Katarzyna Iwaniuk

Katarzyna Iwaniuk (Dywity , 2022-09-22)

#109

Nie zabijajcie lasu!

Anna Czerwińska (Dywity, 2022-09-22)

#113

Wychowałam się nad rzeką Wadag i wiem jak bardzo unikatowa jest sama dolina. Niestety tak ekspansywna ingerencja zniszczy nieodwracalnie piękna dzika przestrzeń.

Natalia Załęska-Pyć (Podleśna , 2022-09-22)

#143

Las Miejski to wartość sama w sobie!

Bożena Chrostowska (Olsztyn, 2022-09-23)

#151

Chciałbym ochronić to dziedzicto przyrody

Michał Kędzierski (Dywity , 2022-09-23)

#157

Jestem przeciwna powstania obwodnicy.

Daria Nowacka (Olsztyn, 2022-09-23)

#185

Z inicjatywy inwestorów, w tym IPB Sp. z o.o. przy budowie osiedla Harmonia (raczej dysharmonia) czy zamiarów przy ul Radiowej, obszar leśny stopniowo kurczy się

Jerzy Buczyński (Olsztyn, 2022-09-23)

#188

Nie zgadzam się z możliwa wycinka lasu miejskiego pod drogę

Grzegorz MrozowicZ (Dywity, 2022-09-23)

#200

To byłaby zbrodnia!

Joanna Lubomirska Siemieńczuk (Olsztyn, 2022-09-23)