Petycja przeciw nowelizacji Prawa Budowlanego zmierzającego do rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych

Komentarze

#1618

Podpisuję się pod tą petycją

Konrad Trocki (Suwałki, 2022-11-02)

#1633

Osobami posiadającymi kompetencje odpowiednie do kształtowania przestrzeni w Polsce są architekci.

Agnieszka Bojarowicz (Kielce, 2022-11-02)

#1636

Nie zgadzam się z próbami deregulacji zawodu.

Marek Kuliński (Częstochowa, 2022-11-02)

#1639

Dobrze rozumiem zasadność petycji dla prawidłowego funkcjonowania również drobnych obiektów zarówno wewnątrz jak i pomiędzy sobą

Dorota Buła (Myszków , 2022-11-02)

#1641

podpisuję, ponieważ zależy mi na pozycji zawodu architekta na rynku.

Grzegorz Król (Daleszyce, 2022-11-02)

#1651

Jestem architektem i w pełni się zgadzam z tym, że zapisy proponowane w nowelizacji ustawy dopuszczają do uprawiania zawodu architekta osobom nieuprawnionym, bez odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia

Michał Kruszyniak (Łódź, 2022-11-02)

#1661

Pracuję nad jakością otaczającej nas przestrzeni, w której architektura do 1000 m3 to przeważająca część zabudowy. Wprowadzenie takiej zmiany będzie miało zasadniczy i niestety negatywny wpływ na kształtowanie się naszego krajobrazu. Jest to po prostu niewłaściwy kierunek na i tak trudnej drodze pracy całego społeczeństwa nad jakością przestrzeni.

Agata Wojciechowska-Grygo (Olsztyn, 2022-11-02)

#1699

Zgadzam się z uzasadnieniem Architekt to zawód publicznego zaufania i wymaga wieloletniej nauki, doświadczenia oraz egzaminu weryfikującego wiedzę i kompetencje w dziedzinie architektury.

Magdalena Niemiec (Katowice, 2022-11-02)

#1727

Podpisuję, ponieważ nie tylko czuję się oszukany, ale mam też poczucie, że już zepsutą politykę przestrzenną państwa, chce się dobić. Brnąc dalej w te absurdy, spodziewam się niedługo ogłoszeń o pracę w Polskim Programie Lotów Kosmicznych z wymaganiem posiadania karty woźnicy!

Paweł Delikat (Rzeszów, 2022-11-02)

#1742

podważa to zasadność kształcenia architektów. Od lat rynek projektowania zdominowany jest przez obiekty "małe". Jeśli wszyscy będą mogli je projektować i to bez pozwoleń na budowę to strach pomyśleć jak będzie wyglądała przestrzeń która nas otacza. Dlaczego tak trudno jest zdać egzaminy projektowe w Izbach Architektów a tak łatwo w Izbach Inżynierów. To nie jest produkcja masowa pseudo Projektantów. Chcemy i wymagamy lepszej jakości w budownictwie i przestrzeni.

Beata Gabryelska (Częstochowa, 2022-11-02)

#1758

wyrażam obawę, że zmiana negatywnie wpłynie zarówno na jakość usług i architektury

Konrad Trojanowski (Gdańsk, 2022-11-02)

#1762

nie po to człowiek studiował, robił praktyki i przygotowywał się do egzaminów, żeby teraz pozwolić na cos takiego.

Piotr Hauzer (Słupsk, 2022-11-02)

#1773

Architekt to nie konstruktor.

Grzegorz Ziętek (Gdynia, 2022-11-02)

#1781

Nie możemy dopuścić do ograniczania naszych praw do projektowania oraz do pogarszania estetyki budownictwa w Polsce. Architekci tracą wpływ na wygląd architektury z powodu dominującego liczbowo lobby izby inżynierów budownictwa.

Hanna Zamorska-Sas (Gdańsk, 2022-11-02)

#1784

Studia w zakresie budownictwa nie przygotowują do zagadnień z zakresu ładu przestrzennego, estetyki, historii budownictwa, itd. Rozszerzenie uprawnień spowoduje dalsza degradacje zabudowy jednorodzinnej i obszarów podmiejskich poprzez przerzucenie projektowania na firmy wykonawcze.

Piotr Samól (Gdańsk, 2022-11-02)

#1795

Podpisuję petycję ponieważ jakość naszej architektury powszechnej na tle innych narodów jest niska, a przekazanie kompetencji osobom bez stosownego wykształcenia będzie powodować dalsze nieodwracalne skutki. To nie zbyt mała liczba architektów blokuje rozwój mieszkalnictwa!!!

Grzegorz Sachse (Gdańsk, 2022-11-02)

#1798

Podpisuję gdyż nie zgadzam się aby tak mocno rozszerzono kompetencję np konstruktorów.

Marek Nodzyński (Żukowo, 2022-11-02)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...