Petycja do Marszałka Województwa Małopolskiego o ratowanie Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie w Krakowie.

Komentarze

#1004

Jest to jedyny w kraju ośrodek dedykowany tej zazwyczaj marginalizowanej grupie osób

Małgorzata Bortko (Warszawa, 2023-06-07)

#1005

państwo powinno utrzymywać takie placówki a przynajmniej wspierać je

Roman Sygulski (Kraków, 2023-06-07)

#1012

Centrum takie jest obecnie, a także w przyszłości niezwykle potrzebne.Jako społeczeństwo starzejemy się,a nasze zdrowie psychiczne jest coraz bardziej zagrożone.Chorym psych.seniorom należy się opieka od państwa.Rodziny chorych same nie udźwigną ciężaru opieki.

Urszula Put (Kraków, 2023-06-07)

#1014

Centrum Seniora jest bardzo ważne!

Renata Horbatowska (Kraków, 2023-06-07)

#1018

Problem zdrowia psychicznego może dotyczyć także mnie.

Urszula Brożek (Ząbkowice Śl., 2023-06-07)

#1021

Nie godzę się aby Seniorzy znaleźli sie bez dachu nad głową. Dlaczego pan Marszałek nic nie zrobi w tej sprawie?

Daniela Popławska (Poznań, 2023-06-07)

#1022

Trzeba pomagać najsłabszym ‼️

Arkadiusz Rocko (Gorzów , 2023-06-07)

#1026

Szczególnie osoby starsze z problemami psychicznymi wymagają wsparcia o zorganizowanym charakterze, którego najczęściej rodzina nie jest stanie zapewnić z uwagi na brak środków finansowych czy wiedzy jak z daną chorobą należy postępować.

Magdalena Wąsikiewicz (Kraków , 2023-06-07)

#1027

Opieka psychiatryczna dla starszych osób jest niezbędna.

Aleksandra Komornicka (Warszawa, 2023-06-07)

#1031

Jestem seniorem i wiem jak bardzo potrzebne jest takie Centrum w Krakowie

Andrzej Skrzyński (kraków, 2023-06-07)

#1032

Centrum przy Olszańskiej 5 jest bardzo potrzebne.

Teresa Cieślik-Sapiejka (Kraków , 2023-06-07)

#1040

Osobom z niepełnosprawnościami nie tylko nie ułatwia się życia w społeczeństwie ale wielokrotnie to życie się utrudnia.

Edward Tarczałowicz (Kraków , 2023-06-08)

#1045

Uważam, że obecnie jest ogromna potrzeba społeczna aby istniał ten Ośrodek. W dobie starzejącego się społeczeństwa, wielu obciążeń psychicznych (covid, wojna na Ukrainie, szalejący wzrost inflacji, nagłe ubożenie społeczeństwa, zalewanie spoleczeństwa przez media negatywnymi informacjami), bardzo ważne jest aby wspomóc seniorów w tym trudnym czasie. Nie można osób starszych, z obciążeniami psychicznymi pozostawić beż wsparcia.

Elzbieta Pisula (Kraków, 2023-06-08)

#1047

Nie można dopuścić do zamknięcia tak potrzebnej instytucji.

Małgorzata Łużecka-Pawlik (Kraków, 2023-06-08)

#1050

Ludziom to jest potrzebne. Z jednej mamy strony jeremiady dotyczące wsparcia dla ludzi starszych i/lub potrzebujących wsparcia psychiatrycznego, a po cichu dusi się przedsięwzięcia,które temu służą. Obłuda władzy.

Magdalena Musiał (Kraków, 2023-06-08)

#1051

Pomoc dla osób z takimi schorzeniami, zwłaszcza , gdy dotyczy to seniorów jest bardzo ważna

Agata Wasilewska Kawałek (Kraków, 2023-06-08)

#1061

Obowiązkiem władz publicznych jest opieka nad chorującymi psychicznie, którzy nie są w stanie sami lub z pomocą rodziny zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe.

Marzena Gregorczyk (Bielsko-Biała , 2023-06-08)

#1062

Pożyteczność Ośrodka jest oczywista, lokalizacja dogodna. Szybko rosnące koszty prowadzenia działalności stanowią zagrożenie dla kontynuacji usług tak nieodzownych w naszym społeczeństwie.

Michał Zieleniewski (Kraków, 2023-06-08)

#1063

Ludzie z takimi schorzeniami nie są w stanie funkcjonować bez pomocy z zewnątrz.

Elżbieta Dubis (Kraków , 2023-06-08)

#1066

Uważam treść petycji za sluszną

Anna Nowacka (Ratowice, 2023-06-09)

#1069

Takie miejsca powinny istnieć w każdym mieście

Barbara Michera (Warszawa, 2023-06-09)

#1073

Wkraczam w wiek senioralny już parę lat,rozumiem poprzez własne doświadczenie jakim utrudnieniom zaczynam podlegać oraz jak ważnym jest wspieranie ludzi osłabionych wiekiem i chorobą.

Sawicka Tatiana (Zielona Góra , 2023-06-09)

#1082

osoby z problemami psychicznymi uwazane są w Polsce za zwyczajne swiry a np. depresja za lenistwo. A staruchy z problemami psychicznymi , kto to wymyślił? Mam77 i popularna juz dwubiegunówkę, która kiedys w orzecznictwie lekarskim nie istniała . Tyle. Chyba wystarczy!

Zofia Dudek (Lublin, 2023-06-09)

#1084

Działalność centrum uważam za ważną i potrzebną. Tak cenną placówkę należy wspierać wszelkimi sposobami. Nie wolno też marnować wysiłku finansowego poniesionego przez Stowarzyszenia i jego sponsorów.

Anna Urbańczyk (Kraków , 2023-06-10)

#1087

Szkoda byłoby tak dobrej i potrzebnej incjatywy

Maria Karolczak (Kraków, 2023-06-10)

#1088

Uważam, że starsi, chorzy ludzie powinni miec dostęp do bezpłatnej, lub niedrogiej opieki

Jolanta Elkan-WYkurz (Łódź, 2023-06-10)

#1090

Jest to ważna społecznie petycja, solidarność z osobami, które potrzebują wsparcia.

Magdalena Kwaśniewska (Warszawa , 2023-06-11)

#1099

Działalność Centrum Seniora przy Olszańskiej jest bezcenna i bardzo potrzebna wielu osobom - trzeba to miejsce ocalić!

Maria Poniewierska (Kraków, 2023-06-14)

#1101

Widzę sens wręcz konieczność takiej działalności.

Marta Gościńska-Kalisx (Myślenice, 2023-06-14)

#1103

Ponieważ jako obywatel Małopolski proszę i domagam się, żeby moje i nasze władze wspierały dobre i kluczowe dla dobrostanu społeczeństwa projekty.

Maciej Radecki (Kraków, 2023-06-16)

#1105

Problem jest niezwykle ważnym, wymagającym gruntownej poprawy jakości terapii osób chorych psychicznie.

Anna Okrzesik (Bielsko- Biala, 2023-06-16)

#1108

To ważne i ogromnie potrzebne miejsce!

Anna Sieprawska (Kraków, 2023-06-18)

#1110

Ośrodek dla seniorów chorujących psychicznie jest rzeczą niezbędną.

Monika Tarnowska (Antoniew, 2023-06-18)

#1111

Podpisuję ponieważ uważam, że to Centrum aktywności chorujących psychicznie seniorów jest bardzo potrzebne.

Barbara Kozub-Ciembroniewicz (Kraków, 2023-06-19)

#1112

Uważam, że ośrodek dla psychicznie chorych seniorów jest w naszym społeczeństwie niezbędny.
Potrzebują go by godnie żyć w ostatnim okresie swojego życia.

Elżbieta Królak (Warszawa, 2023-06-20)

#1113

Centrum Seniora jest ważną placówką

Jacek M Szymura (Kraków , 2023-06-20)

#1119

Problem jest bardzo poważny.

Zofia Szarota (Kraków, 2023-06-26)

#1123

Los ludzi chorych psychicznie jest mi bliski, cale swoje zycie zawodowe /37lat / jestem z nimi, pomagam im, towarzysze w ich chorobie, ale też wiele ucze się od nich.

Urszula Rudnicka (Branice , 2023-07-03)

#1125

Uważam, ze bardzo potrzebne jest takie miejsce.

Katarzyna Deja (Krakow, 2023-07-03)

#1126

Podpisuję ponieważ sama przez 30 lat żyłam z chorobą dwubiegunową i wiem jak ważne jest wsparcie dla osób z podobnymi problemami.

Małgorzata Sulikowska (Krakow , 2023-07-11)

#1127

Moja żona zmagająca się ze schizofrenią od ponad 40 lat uczestniczy w zajęciach Klubu drugi rok. W tym okresie zaobserwowałem wielki progres w jej samoocenie, relacjach interpersonalnych i radzeniem sobie z problemami dnia codziennego. Nie wyobrażam sobie likwidacji tak potrzebnej placówki !

Bogdan Kazimierowski (Kraków, 2023-07-13)

#1129

Skala zjawiska, rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych jest zatrważająca. Osobiście mam doświadczenia zarówno po stronie terapii innych jak i swoich własnych problemów w obszarze psychologii klinicznej i psychiatrii. Istnienie ośrodka dla seniorów jest moim zdaniem o tyle zasadne, że w wieku 40-45+ rozpowszechnienie problemów psychicznych znacząco rośnie (statystycznie). Osoby takie nieleczone, pozostawione bez pomocy i wsparcia, obarczone stygmatami i doświadczające wykluczenia społecznego, niegdyś nawet nazywane przez Antoniego Kępińskiego "śmiercią społeczną", nie tylko nie wracają do ról społecznych i zawodowych ale stanowią w konsekwencji koszt dla społeczeństwa w wielu wymiarach, nie tylko ZUS...podobnie ich rodziny. W rezultacie mamy do czynienia z eskalacją problemów i dziedziczeniem społecznym. Gdzieś trzeba przerywać łańcuch niekorzystnych zdarzeń. Potrzebne są.takie inicjatywy aby to się powiodło. Choćby częściowo. Życzę powodzenia.

Paweł Wysocki (Kołbaskowo, 2023-07-16)

#1130

Bardzo istotne jest by poprawić stan opieki psychicznej w Polsce

Krzysztof Stanisławski (Kielce, 2023-07-17)

#1132

Absolutnie każdy ma prawo do godnego życia ❤️

Monika Gemel (Kraków, 2023-07-20)

#1138

wiem, jak trudno osoba w kryzysie znaleźć pomoc

Ewa Wójcik (Kraków, 2023-07-28)

#1140

Chcę, by dalej trwała pomóc dla osób potrzebujących

Maria Błasiak (Opole, 2023-08-11)

#1141

Nie jest mi obojętny los starszych ludzi i podzielam szlachetną ideę miejsca stworzonego dla dobra potrzebujących.

Magdalena Klejdysz (Kraków, 2023-08-11)

#1142

warto wspierać tę inicjatywę. Chorzy tego potrzebują.

Izabella Śliwińska (Krakow, 2023-08-12)

#1147

Takie miejsce pomaga w zintegrowaniu osób doświadczających zaburzeń psychicznych w adaptacji w rzeczywistości i w społeczeństwie.Stwarza możliwość poczucia się pełnowartościowym członkiem społeczeństwa i buduje poczucie wartości jako człowieka tak chwiejne u osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Agata Podsiadło (Ustroń , 2023-08-31)

#1148

Uważam, że pacjenci chorujący na zaburzenia psychiczne zasługuję na pełne wsparcie instytucji i samorządu.

Anna Woźniacka (Kraków, 2023-09-09)

#1150

Uważam, że w obecnej sytuacji jest wiele osób które potrzebują pomocy i nleży ich wspierać. Centrum ma służyc osobom starszym, nie potrafiącym funkcjonować samodzielnie. Nalezy wspierac takie inicjatywy a nie obarczać takimi kosztami! Dajmy im szanse! POMAGAJMY!

Elżbieta Wojna-Dyląg (Kraków, 2023-09-25)

#1153

Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, jesteśmy starzejącym się społeczeństwem więc musimy dbać o seniorów.

Agata Buczkowska (Poznań, 2023-10-04)

#1154

To jest absurdalne, że "państwo" nic z tym problemem nie robi jednocześnie utrudniają fundacją.

Gabriel Fremi (Poznań, 2023-10-04)

#1164

Wiem jakie problemy stwarza służba zdrowia. Sam mam wielkie trudności z dostępem do lekarzy specjalistów. Brak terminów, kolejki przyczyniają się do wzrostu zachorowań. A potem władza zwala na covida

Andrzej Nowak (Warszawa, 2023-11-04)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...