APEL w obronie pomnika Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie

Komentarze

#5

Niw można tak bezmyślnie niszczyć śladów historii, jakąkolwiek by ona nie była. A kacapskie myślenie to ma uzurpator od kultury, który bezkarnie nią zarządza.

Elżbieta Topolska (Warszawa , 2023-06-20)

#6

Barbarzyństwem jest niszczenie dzieł sztuki i pamiątek historii

Mazgal Ewa (Olsztyn, 2023-06-20)

#11

Absolutnie zgadzam się z apelem przeciw relokacji pomnika i na rzecz nadaniu mu nowej antywojennej kulturowej misji.

Krzysztof Wodiczko (Nowy Jork, 2023-06-20)

#14

Zgadzam się z treścią petycji

Anda ROTTENBERG (Warszawa, 2023-06-20)

#18

Solidaryzuję się że stanowiskiem autorów

Rafał Stobiecki (Łódź , 2023-06-20)

#20

architektka, członkini SARP Oddział Olsztyn

Urszula Madeja-Kulecka (Olsztyn, 2023-06-20)

#21

To historia Olsztyna

Edward Tomczyk (Olsztyn, 2023-06-20)

#23

kultura to budowanie i kultywowanie pamięci, a nie burzenie i dewastacja

prof. Paweł Próchniak (Lublin, 2023-06-20)

#24

To ważna postać.

Zbigniew Kadłubek (Katowice, 2023-06-20)

#25

Jest to sprawa ważna a historii nie można zakłamywać. Pokazać trzeba ja taką, jak a była.

Stanisław Czachorowski (Olsztyn, 2023-06-20)

#28

Nie można niszczyć naszego dziedzictwa kulturowego, zarówno tego sprzed 1945 roku, jak i powojennego, niezależnie od chwilowo panujących mód i "jedynie słusznych" poglądów rządzących.

Piotr Mikulski-Bąk (Olsztyn, 2023-06-20)

#29

Jestem za uwolnieniem Polski od patologicznych rządów neobolszewików z PiS- od 8 lat putinizujących Polskę. Słowna antyrosyjskość a w czynach: „ PiS jest przesiąknięty agenturą rosyjską”- gen. J.Nosek, b. szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. „Rosja już tu jest a jej największym sukcesem w Polsce jest PiS”- gen. P.Pytel, b.szef SKW.

Jarosław Słoma (Olsztyn, 2023-06-20)

#34

Olsztyn decyduje o Olsztynie, historie się szanuje a nie używa zaś Ksawery Dunikowski byl swietnym rzezbiarzem

Sergiusz Najar (Warszawa, 2023-06-20)

#36

Bronię sztuki, jej zaprojektowanego kontekstu, ważnej części przestrzeni publicznej w historii Olsztyna

Rafał Szczerbakiewicz (Lublin, 2023-06-20)

#41

Popieram "Projekt dla Pokoju"

Anna Kamińska (Olsztyn, 2023-06-20)

#43

Popieram "Projekt dla Pokoju"

Krzysztof Romaszko (Olsztyn, 2023-06-20)

#44

Pomnik dłuta Dunikowskiego jest naprawdę dobrą rzeźbą i chyba jedynym dziełem tego wybitnego artysty w Olsztynie . Dr sztuk wizualnych Anna Baumgart

Anna Baumgart (Warszawa, 2023-06-20)

#47

Popieram rozumowanie inicjatora i wartości poznawcze i etyczne jakie stojá za takim stosunkiem do dziedzictwa.

Wojciech Wrzosek (Lulinek, 2023-06-20)

#48

Zgadzam się z argumentami autora petycji!

Irena Gałecka (Warszawa, 2023-06-20)

#49

Historii i kultury nie wymazuje się politycznymi dekretami populistów

Paweł Skrzywanek (Wrocław , 2023-06-20)

#54

Bezmyślność pisowskich barbarzyńców nie ma granic. Nie zgadzam się na to…

Andrzej Peciak (Sporniak 39 c, 2023-06-20)

#55

Mimo epoki w której tworzył był twórcą którego dzieła są wybitne s pomnik postawiony jemu jest wyrazem naszego podziwu dla twórczości w czasach które już odeszły i nie należy nimi karać nikogo

malgorzata chamera-kinik (goleniow, 2023-06-20)

#59

Nie godzę się na niszczenie pamiątek przeszłości, jakakolwiek by była.

Ewa Kuszyk-Peciak (Sporniak, 2023-06-20)

#62

Uważam niszczenie pomników za praktykę bolszewicką. Zamiast dewastować należy wykorzystać potencjał tkwiący w takich reliktach, m.in. stworzyć ścieżkę dydaktyczną edukującą młode pokolenie o złożonym dziedzictwie tych ziem.

Stefan Marcinkiewicz (Ełk, 2023-06-20)

#63

Dzieła sztuki trzeba chronić. Pomnik niewatpliwie jest dziełem sztuki zarówno jego forma jak i usytuowanie w przestrzeni.

Izabella Ossowska Rożen (Olsztyn, 2023-06-20)

#66

Pomnik Dunikowskiego jest wybitnym dziełem sztuki, świetnie wkomponowanym w tkankę urbanistyczną miasta Olsztyna.
Relokacja byłaby de facto zniszczeniem tego pomnika.

Piotr Rożen (Olsztyn , 2023-06-20)

#70

uważam że to jeden z najpiękniejszych polskich pomników i trzeba bronić Sztuki bez względu na jej aspekt polityczny.

Monika Pyła (Lublin, 2023-06-20)

#71

podzielam opinię inicjatorów

Andrzej Michalski (Warszawa, 2023-06-20)

#72

Ze względu na dorobek artystyczny profesora Xawerego Dunikowskiego

Konrad Trębski (Gdańsk, 2023-06-20)

#73

ten pomnik to historia, której nie powinno się przenosić

Rafał Jakóbczak (Włocławek, 2023-06-20)

#74

chcę by pozostało świadectwo historii

Marcin Kula (Warszawa, 2023-06-20)

#75

Uważam, że należy tego typu pomniki wykorzystać w celach edukacyjnych zamiast zamiatać trudne momenty naszej historii pod dywan. Poza tym uważam, że pomimo kontrowersji wokół niego należy docenić jego wartość artystyczną a nie interes polityczny populistycznych krzykaczy.

Monika Michałowska-Napieraj (Olsztyn, 2023-06-20)

#76

Ponieważ sprzeciwiam się polityce prowadzonej przez glińskiego

Michał Piszko (Kłodzko, 2023-06-20)

#81

Nie możemy niszczyć pomnika.

Zdzisława Łukaszewska (Olsztyn, 2023-06-20)

#82

Podzielam poglądy Autorów petycji i jestem przeciwna instrumentalizacji historii.

Iwona Hofman (Lublin, 2023-06-20)

#86

Uważam, że nie należy niszczyć pomników historii minionej epoki nawet tej złej po to ażeby pokazać następnym pokoleniom w jakich żyliśmy czasach.

Andrzej Imielski (Warszawa, 2023-06-20)

#88

Zgadzam się z argumentami zawartymi w petycji.

Renee Traba (Olsztyn, 2023-06-20)

#89

Pomnik wraz z Placem powinien być znakomitym miejscem do edukacji historycznej a doraźna polityka nie może być ważniejsza od sztuki.

Bogusław Żmijewski (Gronity, 2023-06-20)

#92

Jestem za zachowaniem ciągłości historycznej

Leszek Lik (Olsztyn, 2023-06-20)

#98

Xawery Dunikowski to wielki artysta, uznany nie tylko Polsce. Tworzył w czasach, w jakich przyszło mu żyć i jego dzieło jest świadectwem tamtej epoki. Zachowajmy je dla przyszłych pokoleń.

Łukasz Czarnecki-Pacyński (Dywity, 2023-06-20)

#99

Historię trzeba znać, nie można jej zamazywać, przeinaczać i czasem nawet jeśli jest tak skomplikowana jak życiorys i twórczość Dunikowskiego - to powinno nam dać tylko więcej powodów do refleksji.

Krzysztof Kacprzycki (Olsztyn , 2023-06-20)

#104

To pomnik , dzieło sztuki, Dunikowskiego.

Wiesław Nałęcz (Olsztyn, 2023-06-20)

#105

Zgadzam się z treścią apelu.

Roman Skrzypczak (Olsztyn, 2023-06-20)

#107

Tak powinno być.

Ewa Skrzypczak (Olsztyn, 2023-06-20)

#109

Pomnik powinien zostać.

Ewa Łukasiak (Olsztyn, 2023-06-21)

#110

Uważam, że nie wolno wszystkiego bezmyślnie niszczyć.

Barbara Rymaszewska (Olsztyn , 2023-06-21)

#114

Zgadzam się z przesłaniem apelu.

Joanna Arszyńska (Toruń, 2023-06-21)

#116

Podpisuję bo coś po naszych czasach winno zostać. Tu ginęli ludzie - zwykli ludzie. My to nie mieszkaliśmy i co ? Nie powiemy wnukom skąd przyszliśmy? Niebyło nas na Wileńszczyźnie i Wołyniu? O tym nie możemy zapominać choć teraz nasze miejsce jest tutaj. Inżynier, całe życie związany z budową nowoczesnej myśli w naszym kraju - członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Antoni Ławrywianiec (Olsztyn, 2023-06-21)

#118

Pomnik Dunikowskiego to mimo jazgotu prawicy dziedzictwo narodowe

Jerzy Kowalewicz (Olsztyn, 2023-06-21)

#122

Jest to dowód w jaki sposób ZSRR manipulowało i zmuszało Polaków do b. ycia jego sojusznikami. Trzeba to pokazywać dzisiejszemu pokoleniu, zeby widieli a nie tylko słyszeli

Danuta Krzywosz (Olsztyn, 2023-06-21)

#125

Popieram.

Kazimierz BRAKONIECKI (Olsztyn, 2023-06-21)

#130

dziwni są ci jacy wszystkich którzy żyli w tamtych czasach uważają za komunistów

Barbara Filipiak (Gdańsk, 2023-06-21)

#131

Podzielam przesłanie inicjatorów apelu. W Warszawie udało się nadać nowe znaczenia dla PKiN, który dzisiaj służy studentom, młodzieży, turystom, odbiorcom kultury. Nie burzymy też carskiej cytadeli, tylko budujemy tam muzea, w Olsztynie też się da.

Mirosław Sielatycki (Warszawa, 2023-06-21)

#132

Podpisuję bo jest to obiekt historyczny i należy go zachować. Jest pamiątką i historią dla naszych wnuków.

Barbara Łańko (Olsztyn, 2023-06-21)

#134

Ten pomnik to nasza historia. Można dodać tablicę z opisem,a nie niszczyć. Pomnik jest dłuta sławy rzeżbiarskiej Dunikowskiego. Powstał z innego zniszczonego pomnika . Może dość niszczenia.

Lucyna Gmurkowska (Olsztyn , 2023-06-21)

#136

Jestem stąd

Basia Święcicka (Olsztyn, 2023-06-21)

#138

Prawda, również bolesna, zawsze powinna być ponad ideologią i partyjniactwem.

Mateusz Świątecki (Olsztyn, 2023-06-21)

#145

Uważam, że to jest dzieło sztuki i pamięć czasu i miejsca. Nawet o niechlubnej przeszłości należy pamiętać

Alina Kuzborska (Olsztyn, 2023-06-21)

#148

nie można niszczyć

Iwona Młynarczuk (Olsztyn, 2023-06-21)

#149

Uważam, że niszczenie pomników zakłamuje historię. Powinniśmy uczyć prawdy o tym, co było. Pokazywać rózne aspekty naszych dramatycznych dziejów.

Hanna Brakoniecka (Olsztyn, 2023-06-21)

#152

Chciałbym żeby można było mówić o historii Olsztyna bez cenzury politycznej.

Łukasz Pepol (Olsztyn, 2023-06-21)

#153

Protestuje przeciwko likwidacji pomnika Xawerego Dunikowskiego w Olsztynie.

Stefan Okołowicz (Warszawa, 2023-06-21)

#158

Jestem za zachowaniem pomnika.

Iwonna Skibińska-Czechowicz (Olsztyn, 2023-06-21)

#160

To jedyny pomnik genialnego artysty w Olsztynie! MUSI pozostać! Doraźne polityczne animozje nie moga wpływać na odbiór sztuki! Poza tym, to nasza historia, innej nie mamy, szanujmy ją!

Izabela Szatrawska (Olsztyn , 2023-06-21)

#161

Ponieważ nie można idealizować historii. Pomniki należy zostawiać i edukować. To one stanową żywą historię zarówno tych dobrych jak i złych czasów. Jeżeli zlikwidujemy pomniki zapomnimy również o prawdziwej historii.

Sabina Sokołowska (Olsztyn , 2023-06-21)

#165

(historyk, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, IH PAN)

Bartosz Dziewanowski-Stefańczyk (Warszawa, 2023-06-21)

#167

nie zgadzam się na najłatwiejsze rozwiązania: usunąć i udawać, że nie było, na wymazywanie tego, co trudne i co uwiera.

Jakub Gałęziowski (Kraków, 2023-06-21)

#169

To my mieszkańcy Olsztyna powinniśmy decydować jakie pomniki powinny stać, jakie chcemy burzyć. Gliński et consortes nie powinni modelować życia w naszej małej ojczyźnie.

Jacek Poniedziałek (Olsztyn, 2023-06-21)

#171

Pomniki to dziedzictwo

Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk (Szczytno , 2023-06-21)

#176

Podpisuję ponieważ nie zgadzam się z bezsensownym wydawaniem pieniędzy

Irena Gromelska (Olsztyn, 2023-06-21)

#177

podpisuję ,Xawery Dunikowski stworzył dzieło, a ludzie dorobili ideologię,Poglądy i rządy się zmieniają a dzieło sztuki pozostaje.

Eugenia Jac-Lipka (Dywity, 2023-06-21)

#185

Popieram działania w obronie pomnika dzieła Xawerego Dunikowskiego.

Zdzisław Wytwer (Szczytno, 2023-06-21)

#186

Tak uważam

Roman Kołakowski (Olsztyn, 2023-06-21)

#188

był wybitnym, polskim rzeźbiarzem i malarzem i jego projekt pomnika olsztyńskiego "Wyzwolenia Ziemi Mazursko-Warmińskiej" nie może w żaden sposób pomniejszać jego dokonań i wkładu w kulturę polską okresu międzywojennego...

Olsztynianka

Bożena Kowalczyk (Olsztyn, 2023-06-21)

#189

nie zgadzam się na likwidację pomnika ani na relokację

Wiesława Ziółkowska (Olsztyn, 2023-06-21)

#191

Dzieło sztuki wybitnego rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego zasługuje na ocalenie dla nas i tych co po nas.

Rafał Wojciechowski (Olsztyn, 2023-06-21)

#192

Zgadzam się z Autorami petycji.

Gabriela Siawrys (Olsztyn, 2023-06-21)

#197

Prawda historyczna jest wazna

Teresa Kowalska Wojniusz (Olsztyn , 2023-06-21)

#199

Zgadzam się absolutnie z tym, że pomnik XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO, powinien zostać, stanowi wartość historyczną a historii się nie zmienia w zależności od upodobań aktualnie rządzących !!!

Aleksandra Marszałkowska (Olsztyn, 2023-06-21)

#200

Bo trzeba dbać o historię że

Krystyna Golczak-Tabor (Olsztyn , 2023-06-21)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...