Petycja w sprawie uznania lasów w Wiszni Małej za społeczne i powstrzymanie wycinki

Komentarze

#1

Tylko 13% powierzchni Wiszni Małej stanowią lasy. Musimy powstrzymać wycinkę oraz doprowadzić do uznania naszych lasów za społeczne! Tak abyśmy mogli w nich wypoczywać, spacerować, relaksować się.

Aleksandra Marciniak (Krzyżanowice, 2024-03-22)

#9

Wycinanie lasu na potęgę to barbarzyństwo

Anna Opieczyńska (Kiełczów , 2024-03-22)

#28

Nie zgadzam się na wycinkę lasu. Rabunkowa polityka leśna musi być natychmiast wstrzymana

Ewa Tokarek (Ligota Piękna , 2024-03-22)

#34

Ponieważ nie zgadzam się na wycinkę drzew, lasy powinny być chronione, trzeba myśleć o przyszłości planety

Natalia Gleń (Krapkowice, 2024-03-22)

#52

Nie chcę wycinek lasow

Zofia Staszewska (Warszawa , 2024-03-22)

#137

Agnieszka Twardowska

Agnieszka Twardowska (Ligota piękna , 2024-03-22)

#151

Podpisuje, ponieważ lasy są bardzo dobrym miejscem na wypoczynek,odetchnięcie po ciężkim dniu w pracy i nie tylko. Świetne miejsce do wypoczynku ogólnego

Emilia Bazylewicz (Kraczkowa, 2024-03-22)

#153

Z dokumentów REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU:

„Użytek ekologiczny „Kopytnik w Malinie”.

Postuluje się objęcie ochroną terenu określonego na rysunku STUDIUM-KIERUNKI, (grunty w zarządzie nadleśnictwa to fragmenty oddz. 548,549, 551) położonego w obrzeżnych partiach kompleksu leśnego na wschód od wsi Malin, w formie uznania tego obszaru za użytek ekologiczny. Do ochrony proponuje się dolinę strumienia wcinającego się w porośnięte grądem zbocza wzniesień. W runie łęgu jesionowo - olszowego, bogatym w liczne gatunki siedlisk eutroficznych, na powierzchni kilku tysięcy m² występują tutaj duże populacje kopytnika. Dla ich zachowania należałoby zabezpieczyć ten fragment przed zrębem.”

Źródło:
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH WE WROCŁAWIU
KOMISJA ZAŁOŻEŃ PLANU
DO PROJEKTU PLANU URZĄDZENIA LASU
DLA NADLEŚNICTWA OBORNIKI ŚLĄSKIE
NA LATA 2025 – 2034
REFERAT NADLEŚNICZEGO
NADLEŚNICTWA OBORNIKI ŚLĄSKIE
Marcin Andrzej Majewski
19.05.2022 rok
str.51-52

Krzysztof Chuchro (Malin, 2024-03-22)

#156

Podpisuję, ponieważ uważam, że lasy to najważniejsza część naszej planety, którą jeszcze jesteśmy w stanie uratować

Weronika Kmieć (Poznań , 2024-03-22)

#188

Nie moge patrzec jak las niknie w oczach,wycinka jest bez kontroli,pozostawione mnostwo polamanych drzew...

Magdalena Kielar (Malin, 2024-03-23)

#189

Dobro środowiska i przyszłość nasza i naszych dzieci jest dla mnie bardzo ważna.

Kamila Kowalska (WILCZYN, 2024-03-23)

#198

Byłem mieszkańcem tej urokliwej miejscowości i tamtejsze lasy są mi bliskie sercu.

Ireneusz Andrysiak (Dębno, 2024-03-23)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...