Sprzeciw przeciwko wycince drzew w miejscowości Złotoria, Kopanino, Grabowiec przy Autostradzie A1

Jako mieszkańcy terenów przylegających do obszaru leśnego, leżącego na działce o nr. 2062/11-12, 2063/16 (wg. Ewidencji Gruntów i Budynków), odgradzającego tereny mieszkalne przy ulicach Leśnej, Calineczki, Szczęśliwej w miejscowościach Kopanino, Złotoria, Grabowiec, Syrenki od autostrady A1 stanowczo sprzeciwiamy się trwającej na wskazanym obszarze od 19 marca 2021 roku szkodliwej i niepotrzebnej wycince drzew i oczekujemy natychmiastowego zaprzestania dalszych działań w zakresie wycinania lasu.

Na zamieszkiwanym przez nas obszarze drzewa leżące w pasie lasu, objętym wycinką  są jedyną skuteczną barierą  odgradzającą nasze domostwa od autostrady. Podnoszą jakość powietrza terenów mieszkalnych, chronią zdrowie mieszkańców, jak również stanowią barierę od hałasu i zanieczyszczenia generowanego przez nieustający, duży ruch na autostradzie A1. Stanowią tym samym naturalną barierę od autostrady, w miejscu gdzie na długości całego osiedla na autostradzie nie zostały umieszczone ekrany akustyczne. W przypadku wycinki drzewostanu przy autostradzie GDDKiA nie jest zobligowane ustawą o transporcie drogowym do stawiania w tym miejscu ekranów dźwiękochłonnych. Las to nasza jedyna bariera!

Na terenie sąsiadującym bezpośrednio z lasem od 2015 roku powstało osiedle mieszkalne, obecnie obejmuje 18 rodzin, w bliskim sąsiedztwie znajduje się 10 innych domostw i jest to teren nadal prężnie rozwijający się w kierunku zabudowy jednorodzinnej (bliskość Torunia – 3 km).   Plan Urządzania Lasu obejmujący zamieszkiwany przez nas teren został przyjęty w 2013 roku. Nie mieliśmy możliwości wzięcia udziału w konsultacjach poprzedzających jego sporządzenie, a dokonując wyboru nieruchomości wszyscy mieszkańcy brali pod uwagę, jako jeden z kluczowych czynników decydujących o zakupie, las jako naturalną barierę od pobliskiej autostrady.

Z niepokojem obserwujemy wycinkę lasu, jako terenu będącego miejscem występowania i obszarem lęgowym ptaków oraz obecności innej zwierzyny, w tym zaobserwowanych przez mieszkańców:  Dzięcioła dużego, Sikorek, Bogatek, Modraszek, Sójek, Kowalików, Łosi, Saren, Zajęcy, Nietoperzy oraz innych. Realizowana wycinka odbywa się w okresie wiosennym, który jest okresem lęgowym wielu gatunków ptaków obecnych na terenie lasu. Co roku  tereny te odwiedza czteroosobowa rodzina Łosi, stada saren, ptaki gęsto zasiedlają drzewa. Pokazuje to, że las ten tętni życiem. Wycięcie pasa lasu, nawet w niewielkim stopniu wypłoszy te zwierzęta a mieszkańcom pozostanie widok głośnej autostrady zamiast pięknego krajobrazu. Do wniosku załączamy przykładowe zdjęcia  występowania zwierząt zrobione przez mieszkańców.

Jednocześnie na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Prosimy wskazać uzasadnienie realizowanej wycinki  - Czy wycinka drzew została poprzedzona analizą drzewostanu, prosimy o udostępnienie wyników tej analizy. 2.
  2. Czy wycinka drzew została poprzedzona analizą występowania zwierzyny i miejsc lęgowych ptactwa oraz prosimy o udostępnienie wyników tej analizy.
  3. Czy wycinka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt? 4
  4. W związku z tym, że wycinka była prowadzona po 1 marca  - czy zostało wydane dodatkowe zezwolenie na wycięcie drzew od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska?
  5. Wnioskujemy również, o udostępnienie dokumentacji, w szczególności map, z których wynikać będą planowane kolejne wycinki w roku bieżącym i następnych dla w/w obszaru.

W dobie klimatycznego kryzysu drzewa to najlepsze co możemy zostawić przyszłym pokoleniem. Nie wolno nam ich lekkomyślnie wycinać.

Apelujemy zatem do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zatrzymanie trwającej, szkodliwej wycinki drzew na wskazanym w niniejszym wniosku obszarze.

 

Pismo zostanie przekazaane do wiadomości: Pan Roman Kowalski – Leśniczy z Nadleśnictwa Dobrzejewice Pan Szymon Kosmalski – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

 

wycinka.png

 


Mieszkańcy Osiedla Leśna Złotoria    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Osiedla Leśna Złotoria do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )