Petycja przeciw wycince drzew na ul. Dominikańskiej w Rzeszowie

Szanowny Pan

dr h.c. Tadeusz Ferenc

Prezydent Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa

Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Mając na względzie interes społeczny, własne zdrowie i ustawę o ochronie przyrody, która w art. 4.1. nakazuje osobom fizycznym dbałość o przyrodę, pragniemy wyrazić sprzeciw wobec planowanej wycinki 41 drzew rosnących na działce 1751/21 w obrębie nr 207, położonej przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie.              

Wyrażamy zdziwienie, że przy poszerzającym swe granice mieście, nadal pragnie się zagęszczać centralne jego części inwestycjami budowlanymi, powodując straty w występującej tam zieleni, nasilenie problemów komunikacyjnych i pogorszenie komfortu życia (hałas, zanieczyszczenia).              

Wspomniany pas zieleni stanowi naturalny ekran przed dużym natężeniem hałasu i zanieczyszczeń od samochodów przejeżdżających Aleją Powstańców Warszawy. Tak duża wycinka drzew spowoduje niekorzystne zmiany mikroklimatu w naszej okolicy, co w konsekwencji odbije się na pogorszeniu zdrowia okolicznych mieszkańców.            

W dobie zmian klimatycznych, tak wiele mówi się o znaczeniu każdego skrawka zieleni dla ograniczenia skutków np. ocieplenia klimatu, a tak trudno zastosować to w praktyce.               Jesteśmy mocno zaniepokojeni tym, że Władze miasta nie poinformowały mieszkańców bloków sąsiadujących z działką, na której planowana jest wycinka drzew, o takich planach a także o planowanej nowej inwestycji. W dobie tak rozwiniętej komunikacji, budzi to nasz sprzeciw.                       

Drzewa i ich wycinka to jeden aspekt, drugi to nowa inwestycja, która spowoduje kolejną dla nas uciążliwość: natężenie ruchu, zmniejszenie ilości miejsc parkingowych przy ulicy Dominikańskiej, których dostępność już teraz jest mocno ograniczona.              

Planuje się wycinkę drzew i kolejną inwestycję budowlaną, ale do tej pory żadna z instytucji nie była zainteresowana tym, jaki jest komfort zamieszkania mieszkańców np. bloku 26 i bloku nr 20 przy ulicy Chrobrego, biorąc pod uwagę hałas spowodowany bardzo dużym ruchem pojazdów przejeżdżających Aleją Powstańców Warszawy - brak ekranów akustycznych, nie przeprowadzono nawet pomiarów natężenia hałasu.             Pragniemy również przypomnieć, że lokalizacja naszych bloków znajduje się w najbliższym sąsiedztwie dwóch stacji benzynowych, kina Helios, restauracji Mc Donalds, szkoły oraz kościoła – są to miejsca, które w różny sposób wpływają na komfort naszego zamieszkania.          

Jesteśmy świadomi potrzebą funkcjonowania tych obiektów, ale nie dostrzegamy zasadności kolejnej inwestycji budowlanej, która w żaden sposób nie będzie miała wpływu na podniesienie komfortu funkcjonowania społeczności osiedlowej. Po wybudowaniu pawilonu przy ulicy Dominikańskiej 1 A, kilkakrotnie zmieniało się jego przeznaczenie pod różne działalności: sklep z wyposażeniem dla hurtowni, gabinety medyczne etc. Sprzeciwiamy się kolejnej inwestycji o profilu usługowo-handlowym, której przeznaczenie z biegiem lat może się różnie zmieniać oraz jeszcze bardziej pogarszać standard życia mieszkańców osiedla.                             

Świadomie nie występowaliśmy o wycinkę drzew i krzewów w pierwszym pasie zieleni przed blokami, bo choć powodują pewien dyskomfort w postaci zaciemnienia mieszkań, to jednak z drugiej strony jest to nasza jedyna bariera ochronna przed potężnym hałasem i zanieczyszczeniami.  Nie jest to jednak pas na tyle szeroki, aby skutecznie przeciwdziałał w pełni hałasowi i zanieczyszczeniom od Alei Powstańców Warszawy.  Drugi pas zieleni, który znajduje się na działce pod planowaną inwestycję, uzupełnia tę barierę ochronną, więc jest dla mieszkańców bardzo ważny.            

Chcemy też mocno podkreślić, że liczną grupę lokatorów zamieszkujących bloki przy ulicy Chrobrego (nr 26 i nr 20) stanowią osoby w podeszłym wieku, dla których cisza i każdy skrawek zieleni są niezwykle cenne. Bardzo często mają oni ograniczone możliwości przemieszczania się i jedyną formą spędzania czasu na świeżym powietrzu jest odpoczynek na balkonie lub krótki spacer w najbliższym sąsiedztwie bloków.               Mamy ogromną nadzieję, że nasz głos oraz dobro mieszkańców bloków 26 i 20 przy ulicy Chrobrego będą decydujące w rozstrzygnięciu tej sprawy.


Społeczni Strażnicy Drzew    Skontaktuj się z autorem petycji