Stanowcze NIE dla likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury w Krakowie

Petycja do Radnych Miasta Krakowa o odrzucenie wniosku prezydenta Jacka Majchrowskiego o likwidacji Młodzieżowych Domów Kultury w Krakowie!

W czasie, kiedy miasto doświadcza kryzysu ekonomicznego, spowodowanego trwającą epidemią COVID-19, Prezydent Miasta Krakowa, pan Jacek Majchrowski proponuje likwidację 11 placówek, do których na stałe zajęcia uczęszca 15.698 uczestników. 

Uchwały te mają na celu oszczędności kosztem wynagrodzenia doświadczonego zespołu wychowawczego, który od wielu lat prowadzi fantastyczne zajęcia dla naszych dzieci. Kadra ta, oprócz przygotowania pedagogicznego i merytorycznego, ma również pełne zaufanie Rodziców. Jesteśmy pewni, że nie skrzywdzą ani nie wykorzystają swoich podopiecznych. Wychowawcy znają dzieci i wspierają je od wielu lat, nie tylko w "urzędowych" 18 godzinach, opłacanych przez miasto, ale również po pracy. Są dostępni wieczorami, w weekendy oraz w wakacje. Rozwijają pasje, wyłapują talenty, pomagają wyrównać zaległości szkolne, uczą kreatywności, samodzielności, odpowiedzialności.

W momencie zmiany formy zatrudnienia w nowych jednostkach, zatrudnienie będą będą mogły znaleźć osoby bez odpowiedniego doświadczenia, nie znający dzieci i ich potrzeb. Przerwane zostaną wieloletnie projekty, zerwane zostaną więzi emocjonalne. Zaburzony zostanie uporządkowany świat dzieci, które w obecnym, niepewnym czasie potrzebują wyjątkowego wsparcia i powrotu do znajomych kątów i twarzy. 

Dotatkowo zmiany spowodują drastyczny wzrost kosztów prowadzonych zajęć. Obecne trudności odbijają się nie tylko na zarobkach Gminy Kraków, ale przede wszystkim na dochodach wielu gospodarstw domowych. W momencie, kiedy jeden z rodziców lub nawet oboje tracą pracę, nie będzie możliwe opłacenie przez nich jakichkolwiek zajęć w nowo powstałych jednostkach (przewidywany jest ich drastyczny wzrost). W taki sposób dzieciom z rodzin dotkniętych kryzysem, uniemożliwiony zostanie spokojny i  zrównoważony rozwój. Długofalowo spowoduje to opłakane skutki społeczne i ekonomiczne!

My, rodzice krakowskich dzieci, podatnicy, którzy utrzymują zarówno Prezydenta, jak i Radnych Miasta Krakowa, jesteśmy stanowczo przeciwko oszczędzaniu na dzieciach, które są przyszłością naszą, narodu i świata! Jesteśmy pewni, że w tak szerokim budżecie znajdą się inne możliwości cięć, niekoniecznie na najmłodszych!!!

 

Rodzice

 

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marcin Romaniec będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...