Społeczna Strategi Rozwoju Osiedla Osobowice - Rędzin

Społeczna Strategia Rozwoju Osiedla Osobowice – Rędzin


1.  Rys historyczny
Przez wieki Osobowice jako dobra kościelne stanowiły, jak wiele wsi wokół Wrocławia majątek ziemski będący spichlerzem dla miasta. Po przejęciu wsi przez rodzinę Kornów utrzymana została działalność folwarczna, lecz dostrzeżone zostały też walory przyrodnicze, które sprzyjają relaksowi, co skłoniło właścicieli do rozpoczęcia kształtowania okolicy w sposób, który przyciągnął by mieszczan do wypoczynku na łonie natury.
W okresie międzywojennym Osobowice stanowiły dla Wrocławia, a ściślej jego mieszkańców ośrodek rozrywki i wypoczynku. Istniały tu tawerny, hotele, zajazdy, gdzie można było się bawić, ale też miejsca, w których można było odetchnąć od miejskiego zgiełku takie, jak Las Osobowicki przyciągający spacerowiczów, czy znajdująca się w nim, konkretnie na Szwedzkich Szańcach, Wieża Wilhelma, z której można było podziwiać panoramę Wrocławia.
W celu dowiezienia chętnych do tego urokliwego miejsca wybudowana została linia tramwajowa. Mieszkańcy miasta przybywali tu również drogą wodną, gdzie funkcjonował cały system żeglugi, który obecnie nazwalibyśmy tramwajem wodnym.
Jeszcze wcześniej zaczęły powstawać pola irygowane otaczające osiedle. Funkcjonowały również folwarki, a także inna działalność gospodarcza czego ślady odnajdujemy obecnie w internecie.
Po wojnie na bazie folwarków umiejscowionych na Osobowicach, w Rędzinie i Lesicy powstał PGR Osobowice, który zdominował życie nowych mieszkańców osiedla, a ono straciło wcześniejsze znaczenie dla miasta. PGR skupiony był głównie na hodowli bydła oraz innej produkcji z tym związanej. Oczywiście na takim areale był w tym działaniu samowystarczalny. Ponadto przez pewien okres na Osobowicach funkcjonowała stadnina koni i tor jeździecki w postaci hipodromu umiejscowionego przy ul. Lipskiej.
W postępie rozwoju cywilizacyjnego coraz intensywniej wykorzystywano pola irygowane do oczyszczania ścieków produkowanych przez miasto, aż do utraty możliwości oczyszczania przez ich nadmiar, co powodowało zrzucanie ścieków każdym możliwym ciekiem bezpośrednio do Odry. Nie mniej, powodowało to wysoki poziom wód gruntowych i mimo dużego skażenia terenu występowanie w rowach oddalonych od bezpośredniego wpływu fekaliów np. traszki grzebieniastej.


2.  Osiedle obecnie
Podczas bardziej, bądź mniej świadomego traktowania środowiska przez ponad 100 lat na obszarze osiedla wykształciły się specyficzne ekosystemy, z których należy korzystać z rozwagą.
Aby uzyskać efekt, który zadowoli mieszkańców i przyjezdnych istnieje potrzeba zauważenia i wskazania specyficznych walorów poszczególnych fragmentów osiedla i wykorzystania ich w odpowiedni sposób, gdyż bardzo łatwo zniszczyć bezcenne środowisko przeznaczając je beztrosko np. pod zabudowę i tym samym pozbawiając Wrocław i jego mieszkańców, a może i szerszą publiczność tak wspaniałych miejsc, wprost wymarzonych do sportu, rekreacji i wypoczynku, ale także do prowadzenia działań edukacyjnych i naukowych. Ale przede wszystkim należy rozpocząć od stopniowego oczyszczania terenów z nagromadzonych przez lata szkodliwych substancji.

3.  Wskazania
Dokument ten powstał w celu wskazania kierunków rozwoju Osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką powinno ono pełnić w strukturze miasta. Osiedle Osobowice - Rędzin jest dużym obszarem zielonym w bezpośredniej bliskości centrum miasta. Dlatego uważamy, że osiedle powinno pełnić rolę zielonych płuc dla Wrocławia. Ten duży obszar przeznaczony na rekreację może zaspokoić codzienne i weekendowe potrzeby mieszkańców w tym względzie. Doskonałe położenie i z roku na rok poprawiająca się infrastruktura komunikacyjna sprawia, że coraz więcej mieszkańców miasta korzysta z tych terenów. A ma to swoje dobre i złe strony.
Dobrą stroną jest fakt, że każdy, kto tu przybywa, a wcześniej nie znał tego zakątka jest nim zachwycony i chętnie powraca.
Złą natomiast jest np. fakt, że Las Osobowicki, aby był lasem może przyjąć ograniczona liczbę gości. Obecnie obserwuje się już nadmiar odwiedzających, którzy, aby znaleźć ustronne miejsce wydeptują las we wszystkich możliwych kierunkach i nie koniecznie po wyznaczonych alejkach przez co las nabiera charakteru parku. Zatem z czasem i przy coraz większym tłoku, przy chęci korzystania z lasu na różne sposoby, które widoczne są w projektach WBO, las przestanie istnieć, a chronione rośliny wyginą. Jest jednak na to remedium:

4.  Remedium, czyli przyszłość
Chcemy, aby zastana przyroda mogła dalej istnieć w stanie nienaruszonym i byśmy mogli przekazać ją kolejnym pokoleniom w jeszcze lepszej kondycji. Chcemy też być dumni z tego, że nasze miasto realizuje politykę proekologiczną i prospołeczną. Dlatego też stworzyliśmy wieloletnią koncepcję rozwoju naszego Osiedla w oparciu o kilka głównych punktów które są najważniejszymi dla zachowania rekreacyjno-sportowego charakteru naszej dzielnicy. Oto one:
  1. W celu odciążenia Lasu Osobwickiego na areale po polach irygowanych w granicach osiedla Osobowice należy utworzyć tereny rekreacyjne w otoczeniu zieleni parkowej na skalę i do wykorzystania przez mieszkańców całego miasta.
  2. Zgodnie z istniejącymi projektami doprowadzić do uruchomienia II Zatoki Osobowickiej na potrzeby turystyki wodnej, szkolnictwa wodnego i innych działań związanych z wodniactwem. Inwestycja powinna być niekomercyjna w ścisłym znaczeniu. Pragniemy przywrócić II Zatokę Osobowicką mieszkańcom miasta, jako obszaru wypoczynku i rekreacji uwzględniając stworzenie tam zarówno kąpieliska jak i plaży.
  3. Łąki po polach irygowanych pomiędzy Rędzinem, Lipą Piotrowską i Świniarami powinny być nawadniane w celu utrzymania wytworzonego ekosystemu terenów podmokłych, a w szczególności zamieszkującego ten system ptactwa. Ponadto zalewanie tych pól gwarantuje utrzymanie pewnego poziomu wód gruntowych, gdzie w związku z odprowadzaniem coraz większych ilości deszczówki pośrednio lub bezpośrednio do rzek obserwuje się ciągły ich spadek. Aby zabezpieczyć istniejący, wyjątkowy i unikalny w skali Europy ekosystem postulujemy powstanie Parku Ornitologicznego, który pozwoli na prowadzenie tam działalności edukacyjnej i badawczej.
  4. Budowa Trasy Obornickiej wzdłuż nasypu linii kolejowej Wrocław - Poznań od Obwodnicy Śródmiejskiej do granic miasta wraz z pasem zieleni izolacyjnej. Pas zieleni miałby na celu oddzielenie ruchliwej trasy od łąk na których postulowany jest park ornitologiczny.

5. Podsumowanie
Powyższy dokument jest ogólnym opisem planu zagospodarowania przestrzeni osiedla na cele związane z szeroko pojętą rekreacją, wypoczynkiem, sportem i edukacją w połączeniu z ochroną środowiska i cennych przyrodniczo obszarów.

 


Rada Osiedla Osobowice-Rędzin    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook