TAK dla większego parku przy Fabrycznej

Sz.P.

Prezydent Miasta Krakowa

Polskie Koleje Państwowe  S.A.

 

My, mieszkańcy Krakowa, a szczególnie mieszkańcy dzielnicy II Grzegórzki apelujemy do prezydenta miasta Krakowa i spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. o finalizację prowadzonych od ponad 3 lat rozmów w sprawie powiększenia obszaru parku przy Fabrycznej o działki nr 503/32, 503/33, 503/34 i 503/35 (Śródmieście obr. 5). W 2019 r. na skutek inicjatywy obywatelskiej i uchwały Rady Miasta Krakowa zapadała decyzja władz miejskich i Ministra Infrastruktury o powstrzymaniu się od zbywania posiadanych w rejonie ul. Fabrycznej działek, co otworzyło drogę do stworzenia w tym miejscu ogólnodostępnego parku. Kiedy dodatkowo w 2020 r. projekt wygrał w Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa liczyliśmy na szybką finalizację rozmów ws. przejęcia działek przez Gminę Miejską Kraków, ale niestety jak widać do dnia dzisiejszego nie udało się wypracować porozumienia.

Dlatego apelujemy do Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na ten cel, a do władz spółki PKP S.A. o jak najszybsze przystąpienie do sprzedaży lub zamiany gruntów, które powiększą obszar parku o dodatkowe 1,2 hektara terenów, a to ponad 7 x więcej niż dotychczasowa powierzchnia parku przy Fabrycznej.

Mieszkańcy KrakowaTAK dla większego parku przy Fabrycznej! 💚

Park_przy_Fabrycznej_większy_mapka3.jpg

Ten teren to ostatnia szansa na dostęp do zieleni w tej zabudowanej okolicy.

 

Wyrażam zgodę na ujawnienie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska celem przedłożenia petycji do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i PKP S.A., a także wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną przez Radnego Miasta Krakowa Łukasza Maślonę na podany przeze mnie adres e-mail informacji o losach niniejszej petycji, oraz o innych lokalnych inicjatywch i akcjach społecznych.


Łukasz Maślona / Funkcja Miasto / Sąsiedzi z Grzegórzek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Łukasz Maślona / Funkcja Miasto / Sąsiedzi z Grzegórzek będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...