W obronie Oskarów Ludowych

Dnia 14 lutego br. Amerykańska Akademia Filmowa przyznająca Oscary, za
pośrednictwem warszawskiej kancelarii prawnej zażądała od Stowarzyszenia
Twórców Ludowych zmiany nazwy przeprowadzanego przez nie konkursu Ludowe Oskary,
gdyż,  jak twierdzi, Polacy bezprawnie wykorzystują prestiż nagrody
i powodują rozwodnienie renomy znaku
towarowego Oscar
.

Ludowe Oskary to nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Twórców
Ludowych od 2002 r. Jej celem jest promocja polskiej kultury i sztuki ludowej wyłącznie na
terenie Polski. Wyróżnienie to propaguje ważne wydarzenia i inicjatyw oraz stanowi
uhonorowanie dla instytucji, organizacji pozarządowych i animatorów kultury,
którzy w lokalnych środowiskach działają na rzecz kultury. Nazwa nagrody
nawiązuje do postaci słynnego etnografa Oskara Kolberga, a statuetka, którą
otrzymują laureaci, przedstawia siedzącego Jezusa Frasobliwego.

Przyłącz się do petycji w obronie Oskarów Ludowych i pomóż nam przekonać Amerykańską Akademię Filmową, że polscy twórcy ludowi nie korzystają z prestiżu nagrodym rodem z Hollywood, a nawiązują wyłącznie do dorobku słynnego etnografa Oskara Kolberga.


Katarzyna Zalasińska    Skontaktuj się z autorem petycji