Wezwanie MSZ i KP do solidarności i odezwy do Narodu Białoruskiego

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że polskie władze sympatyzują raczej z imperialistami, szczególnie amerykańskimi, tureckimi itd. kierując się raczej kultem siły i wyrachowanym rachunkiem politycznym, ekonomicznym, niż dobrze pojętą sprawiedliwością, należytością i poszanowaniem prawa społeczności do samostanowienia, czy choćby umiłowaniem idei demokracji. Wiemy o tym. Jaskrawy przykład to ostatnie fatalne stanowisko w sprawie tureckiej inwazji na Rożawę i Syryjski Wolny Kurdystan.

Mimo to!..

Mimo to, my, Naród Polski, wzywamy polskie władze do wystosowania w świetle ostatnich wydarzeń odezwy do Narodu Białoruskiego. Naród ten, jak każdy, ma prawo do własnej państwowości, do walki zarówną z własną, jak i obcą władzą, o swoje samostanowienie. Nie zgadzamy się, by bez komentarza poszerzyła się rosyjska, nieuzasadniona strefa wpływów. Białorusini i Białorusinki mają niezbywalne prawo do samostanowienia, do walki o wybraną przez siebię formę demokracji w swoim kraju. Polityczne ubezwłasnowolnienie ten cel odracza, nie do niego przybliża. Z przykrością obserwujemy tanie ekonomiczne szantaże cenami i handlu ropą w celu przejęcia dalszych wpływów u naszej Sąsiadki.

Życzymy Narodowi Białoruskiemu jak najlepiej oraz solidaryzujemy się z Nim. Polkom i Polakom znane są najnowszej historii polityczne prześladowania, ekonomiczny szantaż i walka o poszerzenie osobistej wolności. Rozumiemy Was. Nie jesteście sami i nie poddawajcie się!

Wzywamy więc polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jak i Kancelarię Premiera do zajęcia jasnego stanowiska w tej sprawie i skierowania swoich pokrzepiających słów do siostrzanego narodu.

Niech żyje wolna Białoruś!

1280px-Flag_of_Belarus_(1918,_1991–1995).svg_.png

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr Miszczak do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook