Wezwanie MSZ i KP do solidarności i odezwy do Narodu Białoruskiego

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...
Facebook