"Wyciszmy szumy uszne" - wsparcie dla pacjentów z szumami usznymi

Do:

Ministerstwo Zdrowia 

 

Petycja 

WYCISZMY SZUMY USZNE

Szanowna Pani Minister, 

W imieniu milionów osób cierpiących na chroniczne szumy uszne zwracamy się do Pani Minister z prośbą o;

1. zmianę kwalifikacji medycznej szumów usznych 

2. wprowadzenia zasad diagnozowania i leczenia szumów usznych u nowych pacjentów 

3. zainicjowanie badań na rzecz znalezienia leczenia dla pacjentów z przewlekłymi szumami usznymi

1. Skala problemu

Szumy uszne to wrażenie słyszenia dźwięku przy braku obiektywnego źródła wewnętrznego lub zewnętrznego.  Są zazwyczaj efektem uszkodzenia słuchu na dowolnej częstotliwości do 20kHz, która skutkuje nadaktywnością mózgu i tworzeniem fantomowych dźwięków. 

W Polsce na tę chorobę cierpi ok. 3,7 mln osób i szacuje się, że do 2050 liczba ta się podwoi w związku z narażeniem (szczególnie ludzi młodych) na hałas oraz ze starzeniem się społeczeństwa. 

Szumy uszne są jak przewlekły, dojmujący ból nie do uśmierzenia. Wywołują cierpienie fizyczne i psychiczne, które pacjent odczuwa bez przerwy każdego dnia i nie może od niego uciec nawet na chwilę. Niszczą życie tysięcy osób bezpowrotnie. 

Wywołują bardzo poważne konsekwencje medyczne: prowadzą do bezsenności, nerwicy lękowej, a u 33% pacjentów wywołują depresję*, u części prowadząc nawet do prób i zamachów samobójczych. 

Powodują w konsekwencji olbrzymie koszty społeczne: znacząca liczba pacjentów z depresją i myślami samobójczymi z powodu szumów usznych pogłębia i tak już poważny kryzys zdrowia psychicznego w Polsce

Szumy uszne prowadzą także do wysokich kosztów ekonomicznych: część pacjentów nie jest w stanie wykonywać pracy zawodowej, długoterminowo lub wcale, co generuje wysokie koszty świadczeń społecznych i utraconych podatków oraz znaczące obciążenie służby zdrowia

Obecnie pacjenci nie otrzymują odpowiedniej diagnostyki i leczenia na starcie choroby, a także nie mają szansy na żadne medyczne czy psychologiczne wsparcie w przypadku chronicznych szumów usznych. 

Czas na zmianę podejścia do leczenia szumów usznych.  Nasze postulaty to: 

a. Uznanie chronicznych szumów usznych za chorobę 

Badania potwierdzają, że chroniczne szumy uszny powyżej 6 miesięcy są efektem trwałych zmian w mózgu, wpływających na generowanie słyszalnych przez pacjenta dźwięków. Są to więc zmiany o charakterze neurologicznym. 

Dlatego postulujemy redefinicję szumów usznych z “objawu” na chorobę otoneurologiczną, która wymaga adekwatnego leczenia na wzór innych chorób związanych ze zmianami w strukturach mózgu. 

b. Wprowdzanie zasad diagnozowania i leczenia nowych pacjentów 

Uszkodzenia słuchu prowadzące do szumów często nie są widoczne w audiogramie tonalnym. Badacze udowodnili, że szumy mogą być efektem uszkodzenia nerwu słuchowego lub komórek słuchowych na częstotliwościach powyżej 8kHZ. I powinny być leczona tak jak nagły niedosłuch. 

Dlatego postulujemy, żeby pacjenci z nowymi szumami (po urazie aktustycznym czy ciśnieniowym, infekcji czy ototoksycznych lekach) otrzmywali w ciągu 72 godzin takie eczenie, jakie ordynuje się przy nagłym niedosłuchu lub głuchocie. 

c. Przeznaczenie odpowiednich funduszy na badania naukowe 

Obecna wiedza o patogenezie przewlekłych szumów usznych wskazuje, że jest możliwe opracowanie leczenia, które wpłynęłoby na nadaktywne struktury mózgu, eliminując lub łagodząc naszą chorobę. 

Dlatego postulujemy przeznaczenie odpowiednich funduszy na badania, których efektem będzie skuteczne leczenie tego niszczącego życie schorzenia.  Wierzymy, że dzięki dofinansowaniu prac badawczych polskich naukowców, znalezienie odpowiedniego leczenia jest tylko kwestią czasu. 

WYCISZMY SZUMY USZNE. TERAZ.

 

*Depression in Patients with Tinnitus: A Systematic Review


Dorota Gomółka, Polish Tinnitus Association    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Dorota Gomółka, Polish Tinnitus Association do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...