Wyższa renta socjalna to nie wszystko.Petycja do Premiera Donalda Tuska w sprawie trzech rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami

Wyższa renta socjalna to nie wszystko! Petycja do Premiera Donalda Tuska w sprawie trzech rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościąW związku z publiczną deklaracją o dalszych pracach i przyjęciu obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej, oczekujemy równoczesnego wprowadzenia trzech innych rozwiązań:podniesienia najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia na takich samych zasadach, jak podniesienie renty socjalnej, oraz objęcia możliwością otrzymywania renty osób, które nie mają do niej prawa z powodu powstania niepełnosprawności za późno na objęcie rentą socjalną i za wcześnie na objęcie rentą składkową,wprowadzenia obiecanej ustawowej asystencji osobistej od 1 stycznia 2025 r., działającej w całym kraju niezależnie od tego, czy samorząd lub organizacja pozarządowa chcą realizować projekt z Funduszu Solidarnościowego,likwidacji pułapki rentowej, by osoby z niepełnosprawnością nie obawiały się wejść na rynek pracy.UZASADNIENIERozumiejąc postulaty osób, które złożyły obywatelski projekt ustawy o rencie socjalnej, warto zauważyć, że renciści socjalni to tylko część osób z niepełnosprawnością. Pozostałe osoby zostaną z tymi samymi niskimi pieniędzmi i z poczuciem krzywdy. Dodatkowo są także osoby, które mimo poważnego wypadku lub ciężkiej choroby nie mają prawa otrzymywać żadnej renty. Dlatego powinno się myśleć o wszystkich, a nie tylko o jednej, wybranej grupie.Zapowiadane podwyższenie samej renty socjalnej odbierane jest przez wiele osób jako niesprawiedliwe, ponieważ nierzadko potrzeby rencistów składkowych czy osób bez renty nie są mniejsze niż rencistów socjalnych. Nawet w przypadku obietnicy podniesienia najpierw renty socjalnej, a potem renty składkowej, poczucie niesprawiedliwości będzie duże.Nikt nie dał Wam prawa decydowania o tym, która z osób będących w podobnej sytuacji dostanie ratunek jako pierwsza, a która może poczekać!Jeszcze gorsza jest sytuacja osób z niepełnosprawnością, które nie mają prawa do żadnej renty, ponieważ stały się niepełnosprawne po ukończeniu szkoły, a zanim uzbierały składki w ZUS. Trudno zrozumieć, dlaczego rząd ma nie pomagać tym ludziom. Co rząd powie tym, którzy nie mają żadnej renty, gdy jednocześnie podwyższy rentę socjalną? Że o nich zapomniał czy że rządu nie obchodzą?Mamy świadomość, że podniesienie renty socjalnej to jeden ze 100 Konkretów Koalicji Obywatelskiej. Musimy mieć jednak pewność, że podwyższenie rent, które będzie bardzo kosztowne, nie zablokuje realizacji innych obietnic, które znalazły się w Konkretach. Dwie z nich są bardzo ważne dla osób z niepełnosprawnością, jednak chociaż minęło 100 dni rządu Pana Premiera Donalda Tuska, nie podjęto żadnych widocznych działań, by je zrealizować.Pierwsza z nich to ustawowa asystencja osobista dostępna na terenie całego kraju, niezależna od projektów, które raz są, a raz ich nie ma. Nawet podwyżka renty nie spowoduje, że ludziom, którzy mają duże potrzeby w życiu codziennym, będzie się żyło lżej. Zapewnienie asystencji osobistej na własną rękę najczęściej przekracza możliwości finansowe i organizacyjne rodzin, a pewnych usług zwyczajnie nie da się obecnie „kupić”. Bez asystencji osobistej zorganizowanej przez państwo niemożliwe jest normalne życie osób z niepełnosprawnością mających duże potrzeby i ich rodzin.Druga z obietnic to likwidacja pułapki rentowej. Od wielu lat mówi się, że powoduje ona obawy przed podjęciem zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością. Wiele rządów obiecywało zlikwidowanie pułapki rentowej, niestety na obietnicach się kończyło. Koalicja 15 października powinna zrealizować tę obietnicę zawartą w 100 Konkretach i raz na zawsze rozwiązać ten problem.Potrzeby osób z niepełnosprawnością są różne. Tylko jednoczesne zrealizowanie tych postulatów nie doprowadzi do poczucia krzywdy setek tysięcy wyborców.Apelujemy do Pana Premiera Donalda Tuska o zauważenie wszystkich osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.


Katarzyna Kosecka protest 2119    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Katarzyna Kosecka protest 2119 będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...