Zamknięcie przedszkoli na lipiec-sierpień 2024 w Krakowie w dzielnicy Podgórze

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy dzielnicy Podgórze,

Od paru tygodni zajmuję się problemem braku miejsca dla naszych dzieci w przedszkolach w związku z przerwami wakacyjnymi ustalonymi przez Wydział Edukacji, czyli organ prowadzący. Jestem po pierwszej wymianie pism z Wydziałem Edukacji, rozmowach w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy Podgórze. Podjęłam też dyskusję z radnymi naszego miasta. 

Proszę więc Państwa o wsparcie i dołączenie Waszego głosu w tą dyskusję. Proszę Was o podpisaniem się pod dokumentem, który chcę skierować do Wydziału Edukacji. 

------------------------------------------------------------

Do
Urząd Miasta Kraków
Wydział Edukacji
Ul. Stachowicza 18 30-103 Kraków

 

W bieżącym roku decyzją Urzędu Miasta Kraków dwa największe przedszkola w dzielnicy Podgórze zostały zamknięte na okres lipiec-sierpień. Równocześnie nie zapewniono odpowiedniej liczby miejsc w innych placówkach w naszej najbliższej okolicy, co skutkuje brakiem możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej lub równoważnej dla dzieci z tych zamkniętych placówek.

Kryteria w zakresie przyjmowania dzieci na dyżur wakacyjny, jakie organ prowadzący opracował i przesłał do dyrektorów placówek nie mają zastosowania w sytuacji faktycznej. Według nich, kolejność przyjmowania dzieci miała wyglądać następująco:

1.      przyjmowanie w pierwszej kolejności dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie Państwa dzielnicy;
2.      przyjmowanie dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do Państwa przedszkola;
3.      przyjmowanie dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące na terenie Krakowa;
4.      przyjmowanie pozostałych dzieci.

Tych wolnych miejsc w naszej dzielnicy nie ma, nie ma ich również w pobliskich dzielnicach, gdzie również są przedszkola zamykane na dwa miesiące i priorytet przyjęcia mają dzieci z tych dzielnic. Przedszkole nr 11 na ul Saskiej ma obecnie 12 oddziałów i na ten moment nie ma miejsca na dyżur nawet dla części dzieci, których rodzice nie mają żadnej możliwości zorganizowania im alternatywnej formy opieki na okres dwóch miesięcy wakacji. Przykładowo w przedszkolu nr 34 na ul Myśliwskiej było około 6 wolnych miejsc, a w przedszkolu nr 91 na ul Dekerta - około 2 miejsca. W efekcie czego przykładowo zapis na dyżur w przedszkolu nr 34 wyglądał tak, że około pierwszej w nocy stanął w kolejce rodzic trójki dzieci, do 4:40 kolejnych dwóch rodziców i na tym miejsca w tym przedszkolu się skończyły.

Zgodnie z art. 81 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe zadaniem własnym gminy jest zapewnienie warunków, aby dzieci w wieku 6 lat odbyły roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, a dzieci w wieku 3-5 lat miały prawo do wychowania przedszkolnego. Prawa tego organ prowadzący nie może się zrzec, nie może go scedować, niemniej ogłoszenie ze strony Portal Edukacyjny o tytule „Harmonogramu przerw wakacyjnych w przedszkolach 2023/2024”, które jest powielane co roku bez względu na rzeczywistą sytuację, wydaje się ignorować ten obowiązek.

Odnosząc się do treści wspomnianego ogłoszenia, należy jasno stwierdzić, że zapoznaliśmy się, jako rodzice z harmonogramem, sprawdziliśmy, że tych miejsc w najbliższej okolicy nie ma, nie ma ich także w pobliżu miejsca pracy. Informujemy również, że żaden dom kultury nie organizuje zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym, które w jakikolwiek sposób byłyby odpowiednikiem opieki przedszkolnej. Cały ciężar weryfikacji informacji został pozostawiony rodzicom / opiekunom, co uważamy za niedopuszczalne.

Informujemy więc, że obecnie jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek alternatywy mimo, że zgodnie z przytoczonym art.81 ustawy Prawo oświatowe zapewnienie tej alternatywy jest obowiązkiem gminy.

Rozumiemy i jest to dla nas oczywiste, że przedszkola są zamykane w okresie wakacji ze względu na remonty, ze względu na urlopu pracowników, jednakże zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki na interpelację nr 36019 „przerwa w pracy przedszkola nie oznacza pozbawienia dzieci zagwarantowanego przepisami ustawy uprawnienia do korzystania przez nie z wychowania przedszkolnego. Ustawodawca pozostawił jednostkom samorządu terytorialnego swobodę wyboru sposobu zapewnienia miejsca edukacji przedszkolnej dzieciom w okresie wakacji, nie zwolnił ich jednak z obowiązku realizacji zadania, o którym mowa w art. 31 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe.”

W związku z powyższym domagamy się od organu prowadzącego wywiązania się z obowiązku ustawowego i wskazania w naszej okolicy, komunikacyjnie dostępnego miejsca, w którym nasze dzieci będą miały zapewnioną edukację przedszkolną na okres zamknięcia przedszkoli macierzystych.

W przypadku braku adekwatnej reakcji oraz działań ze strony organu prowadzącego, będziemy zmuszeni podjąć dalsze kroki w celu rozwiązania tego problemu.

 

Rodzice, mieszkańcy dzielnicy Podgórze

--------------------------------------------------------------

Do petycji zostaly dołączone pola, które mają pomóc w dalszej dyskusji z władzami:
- przedszkole: przedszkole, do którego uczęszczają Państwa dzieci
- liczba Pani/Pana dzieci w przedszkolu - liczba własnych dzieci uczęszczających do przedszkola


Pola te mają pomóc określić wstępnie skalę potrzeb.

Bardzo dziękuję za Państwa głos, mam nadzieję, że razem będziemy mogli realnie wpłynąć na zaistaniałą sytuację

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Ryniewicz

 

 


Katarzyna Ryniewicz, członek Rady Rodziców Przedszkola nr 11    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Katarzyna Ryniewicz, członek Rady Rodziców Przedszkola nr 11 będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...