Zwolnienie osób z dyskalkulią z obowiązkowej matematyki na maturze

Szanowna Pani Minister Edukacji,

Zwracamy się do Pani w imieniu uczniów i uczennic ze zdiagnozowaną dyskalkulią. Niewielka ich liczba uczy się w szkołach średnich i próbuje zdać maturę z obowiązkowej matematyki. Według informacji, w 2022 roku do matury przystąpiło 66 osób z dyskalkulią w całej Polsce. Niestety, prawie dla wszystkich matematyka jest przeszkodą nie do pokonania. Osoby z dyskalkulią nie są w stanie liczyć i rozumieć matematykę na poziomie maturalnym, mimo ogromnego wysiłku. Dlatego prawie cała grupa nie zdaje matury. Niestety, kilka lat temu rząd wprowadził obowiązkową matematykę, co stało się dla dyskalkulików zamknięciem drogi na studia. Wśród nich jest wielu zdolnych artystów i humanistów. Polskie  Towarzystwo Psychologiczne ,jak i kilka innych organizacji , kilkukrotnie apelowało o zmianę tej nieszczęsnej sytuacji.  Niestety, udało się jedynie wprowadzić lekkie, można powiedzieć kosmetyczne, zmiany w postaci odrębnej komisji i innego sposobu oceniania uczniów z dyskalkulią. Że jest to mało pomocne świadczy fakt, że tylko pojedyncze osoby zdają maturę z  matematyki i to za drugim, trzecim i kolejnym podejściem. Oczywiście, najlepiej byłoby, gdybyśmy powrócili do możliwosci wyboru przedmiotów na maturze, ale jeśli nie można tego zrobić, to apelujemy o ulżenie choćby uczniom z dyskalkulią.  Tak na prawdę, dyskalkulik jest osobą z uszkodzonym obszarem mózgu odpowiedzialnym za inteligencję matematyczną. Na szczęście jego mózg prawidłowo rozwinął się w innych obszarach, dlatego dyskalkulicy są w stanie ukończyc szkoły średnie i studia. Są często świetnymi humanistami, artystami, sportowcami, specjalistami w wielu dziedzinach.
 
Prosimy o pilną nowelizację ustawy o szkolnictwie, dającą prawo osobom z dyskalkulią wyboru innego przedmiotu na maturze niż matematyka.
 
12.12.2023
 
 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Anna Szymoszyn do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...