204 przyjazne osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się

Warszawa, 14 września 2016 r.

 

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
00-848 Warszawa

 

 

Szanowni Państwo,

 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów linii 204. Naszą prośbę uzasadniamy formułując cztery argumenty.

Po pierwsze, linia 204 jest jedyną linią obsługującą niektóre części Zielonej Białołęki. Obecnie autobusy kursują co 30 minut, a w godzinach szczytu co 20 minut. Tymczasem liczba mieszkańców okolic obsługiwanych przez linię 204 systematycznie wzrasta. W najbliższym czasie zostaną oddane dwa nowe osiedla przy ulicy Białołęckiej oraz jedno przy ulicy Skarbka z Gór, co sprawi, że znacząco zwiększy się liczba podróżujących autobusem. Jest to jedyna linia, która łączy osiedla Zielonej Białołęki ze stacją kolejową PKP Praga, liniami tramwajowymi, centrum handlowym Factory Annopol oraz osiedlem Bródno, gdzie znajdują się sklepy, punkty usługowe oraz przychodnie i szpital. W związku z tym korzystają z niej w szczególności uczniowie, matki z dziećmi oraz osoby starsze, czyli przedstawiciele tych grup społecznych, dla których komfort i bezpieczeństwo jazdy są szczególnie istotne.

Po drugie, autobus linii 204 mija na swojej trasie dwie szkoły, a w odległości około 10 minut spaceru od przystanków znajdują się trzy kolejne, co sprawia, że w godzinach rozpoczynania i kończenia się lekcji autobusami podróżuje duża grupa uczniów. W dni powszednie, szczególnie w godzinach 7-9 i 13-18, w pojazdach tej linii panują więc złe warunki jazdy, zagrażające bezpieczeństwu dzieci żłobkowych, przedszkolaków czy uczniów młodszych klas szkół podstawowych, a także seniorów, często zmuszonych do jazdy na stojąco. Co istotne, linią 204 podróżują również dzieci niepełnosprawne, szczególnie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi dysfunkcjami zachowania, które z różnych względów nie mogą korzystać z gminnego dowodu do szkoły. Jest to dla nich jedyna droga dojazdu z Zielonej Białołęki m.in. do szkoły specjalnej przy ul. Bartniczej. Złe warunki jazdy bywają przyczyną zachowań trudnych tych dzieci, co dodatkowo obniża komfort podróżowania i naraża chorych uczniów na ostracyzm społeczny.

Po trzecie, autobusy obsługujące tę trasę, zgodnie z regulaminem ZTM i homologacją pojazdu, mogą zabrać nie więcej niż jeden wózek (dziecięcy lub inwalidzki). Trasa linii 204 prowadzi przez nowe osiedla, zamieszkane głównie przez młodych ludzi. Wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, kiedy kierowcy odmawiali zabrania kolejnych wózków. Sytuacja dla osób z dziećmi jest o tyle trudna, że na kolejny autobus trzeba czekać około pół godziny, a ponadto na trasie autobusu na Zielonej Białołęce nie ma wiat przystankowych ani innych miejsc, gdzie można schronić się w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Użytkowanie przez osoby z wózkami linii 204 zwiększa również fakt, że przy trasie autobusu znajduje się publiczna przychodnia rehabilitacyjna oraz przychodnia specjalistyczna dla dzieci.

Po czwarte, za zwiększeniem częstotliwości kursowania linii 204 przemawia wspomniana już dynamika rozwoju naszej dzielnicy, a także kierunki strategii rozwoju miasta i poprawy sytuacji rodzin. Według danych Urzędu Dzielnicy Białołęka już w 2014 roku liczba mieszkańców Białołęki przekroczyła pułap 100 tysięcy. Natomiast według dokumentu „Strategia rozwoju obszaru metropolitarnego Warszawy do roku 2030” Białołęka jest gminą, którą cechują najwyższe wskaźniki napływu i najniższy wskaźnik odpływu ludności w całym OMW. Nie idą jednak za tym znaczące udogodnienia infrastrukturalne. Przykładowo, jednym z zasadniczych problemów zawartych w programie „Rodzina” na lata 2010-2020 w kontekście gminy Białołęka jest kwestia dowożenia dzieci do placówek edukacyjnych (podobna sytuacja dotyczy placówek kulturalnych, opieki zdrowotnej, oświatowych, bibliotek): „Dowożenie dzieci do odległych placówek jest uciążliwe, utrudnia rodzinom funkcjonowanie i ogranicza im czas wolny”. W dokumencie mowa jest również o marginalizacji lokalizacyjnej naszej dzielnicy. Wynika ona nie tylko z braku infrastruktury, ale również z braku odpowiedniej komunikacji z innymi częściami miasta.

Mając na uwadze omówione cztery kwestie, postulujemy zwiększenie liczby kursów autobusów linii 204 do stanu, by w godz. 7-9 i 13-18 kursowały co 10 minut, natomiast poza szczytem co 15-20 minut. Pozwoli to poprawić komfort i bezpieczeństwo jazdy mieszkańców, zwiększy dostępność przestrzeni pojazdu dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, a także wpisze się w proces rozwiązywania kluczowych problemów m.st. Warszawy, przedstawionych w strategiach rozwoju OMW i programach na rzecz poprawy sytuacji rodzin.

Do petycji dołączamy listę podpisów mieszkańców Zielonej Białołęki.

 

W imieniu mieszkańców

Kamila Jabłecka i Marzena Dobner

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamila Jabłecka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...