Ochrona Górek Czechowskich w Lublinie

Skontaktuj się z autorem petycji

Konsultacje społeczne studium i garść informacji z górek

2018-03-31 20:19:25

Szanowni Państwo,

nasza wspólna petycja w sprawie niezabudowywania Górek Czechowskich została podpisana na dzień dzisiejszy w sumie przez 3400 osób! Po raz kolejny dziękujemy i przypominamy, że podpisy będą zbierane aż do ostatecznego rozwiązania sprawy.

Niektórzy z Państwa podpisali ją już ponad 2 lata temu a nasz wspólny opór sprawił, że UM zrezygnował z oddawania 2 z 6 wierzchowin pod zabudowę. Aż lub tylko tyle. Na razie ;)

KONSULTACJE STUDIUM - dot. terenu Górek Ratusz, sala nr 2; Plac Łokietka 1, zawsze od godz 16:00 (nic się nie stanie jak dotrzecie o 17 czy 18, po pracy. UM na przesunięcie godzin na późniejsze się nie zgodził)

4.04 środa, Botanik/Sławin lub

5.04 czwartek Czechów

11.04 środa - konsultacje ogólnomiejskie

 

Walka o Nasz poligon ciągle trwa i ostatnio przybrała na sile! Zbliża się koniec kadencji Rady Miasta Lublin, gdzie Pan Prezydent Żuk ma ze swoją koalicją 1 głos przewagi, przez co większość spornych spraw w mieście przegłosowywanych jest 16 do 15 głosów. Niestety, śledząc wypowiedzi radnych PO i WL w tej chwili los górek byłby przypieczętowany zgodnie z wolą Prezydenta. Ten z kolei jest nieprzejednany (udało się nam prywatnie porozmawiać dwukrotnie, po 2 latach próśb o spotkanie; na żadne spotkania publiczne organizowane przez nas nie pojawił się pomimo zaproszeń, na ostatnie zakazał też pojawienie się komukolwiek z urzędu miasta) Wola Pana Żuka pokrywa się w zasadzie z żądaniami dewelopera. Uważamy, że głosowanie nad tak ważną sprawą nie może się odbywać pod koniec kadencji, sama zmiana przeznaczenia gruntów z rekreacyjnych na mieszkaniowe przyniesie inwestorowi kilkadziesiąt-kilkaset mln zł zysku, więc z już z definicji może okazać się korupcjogenne.

Już w przyszłym tygodniu rozpoczynają się konsultacje 2 x wyłożonego Studium. Część z Państwa pisało swoje uwagi do jego 1 wersji. Do urzędu wpłynęło KILKA TYSIĘCY UWAG, większość dotyczyła poligonu! Niestety pomimo naszych starań, nie dotarliśmy do statystyk dotyczących uwag, ich uwzględnienia bądź nie. Wiemy jedynie, że ... zapisy dotyczące zabudowy górek w 2 wersji NIE ZMIENIŁY SIĘ, planiści wciąż proponują deweloperowi 30% terenu pod zabudowę wielorodzinną. Bloki mają powstać na 4 wierzchowinach - na 3 od strony ul. Poligonowej oraz na płn-wsch, za osiedlem Prestige, nomen omen TBV. Wygląda więc na to, że nasze uwagi, podobnie jak wielu ekspertów zostały...CAŁKOWICIE ZIGNOROWANE..

Nie poddajemy się, prawda i masa rzeczowych argumentów jest po naszej stronie! Zapraszamy na konsultacje i do ponownego składania uwag, dla chętnych ale zabieganych przygotujemy pomocne "ściągawki" ;)

Dzięki naszym działaniom do tej pory nie uchwalono jeszcze studium, które w swoich nowych założeniach znacząco deprecjonuje przyrodę poligonu. W dokumencie z 2000r można było przeczytać wiele o walorach tego miejsca, o jego ważnych funkcjach w ekosystemie miejskim (klin napowietrzający, funkcja klimatotwórcza, pochłaniania nadmiaru wód roztopowych czy też z deszczy nawałowych itd itp) Miejsce to "podkreślało naszą lubelską tożsamość kulturową". Wymieniane było zawsze na równi z kompleksami leśnymi południowego Lublina, jako kluczowy teren zieleni miejskiej w północnej jego części. Obecnie procedowany dokument traktuje Górki co najmniej po macoszemu. Nie liczą się już walory krajobrazowe, nie pełni funkcji napowietrzających centralne dzielnice, nikt nie rozwodzi się nad ciekawą rzeźbą terenu i rzadką roślinnością stepową, która ma się przecież dobrze. Mało gdzie w tekście są w ogóle wymieniane a jeżeli już to daleko za wąwozem na Czubach a przed kończącym zdanie "itp"

Wszystkich PAństwa prosimy o odwiedzanie naszych profili na facebooku:

https://web.facebook.com/GorkiCzechowskieWZ/

https://web.facebook.com/gorkiczechowskie/

https://web.facebook.com/LublinianinPl/

stronach: http://lublinianin.pl/

Prosimy także o choćby najmniejsze wsparcie naszych działań, niestety media lubelskie nie są zbyt obiektywne, obraz sprawy nakreślony zwłaszcza w prasie znacząco odbiega od tego co dzieje się w sprawie górek naprawdę. Powielane są mity, tj ten, że górki już dziś można zabudować w 30% :) Faktycznie można: zabudować je usługami na 13%, w tym zaledwie 1% mieszkaniówki. Jest jeszcze 17ha sportu i rekreacji w tym zaledwie 4,3 ha z kubaturami związanymi z tą funkcją, reszta terenowa bez zabudowy...

https://zrzutka.pl/gorkiczechowskie  filmik, który powstał w związku z nią: https://www.youtube.com/watch?v=sKG1Bfm0xzc

Już w najbliższym tygodniu Na Czechowie i Botaniku pojawi się zredagowana i wydana przez nas gazetka informująca mieszkańców o aktualnej sytuacji oraz najbliższych, ważnych dla górek wydarzeniach. 

Jesteśmy aktywni, choć nie przeczytacie o tym w prasie :) Obejrzyjcie, pomimo nienajlepszej jakosci dzwieku, WARTO!! 

Spotkanie w CSK:

Prezentacje bardzo ważne dla górkowiczów:

https://youtu.be/XCsCufw1pmw Marcin Skrzypek

https://youtu.be/qvslg2tC4kI  Sławomir Pawłowski

https://www.youtube.com/watch?v=lpXEDeC8ugE&t=10198s całe spotkanie w CSK Górki Czechowskie - zrozumieć się nawzajem

Jesteśmy na Komisjach RM Lublin:

https://www.youtube.com/watch?v=sKG1Bfm0xzc

na obradach Rady Miasta (od 19 minuty)

https://www.youtube.com/watch?v=vZPVpXCRtI0&t=1283s

link do ponownego wylozenia studium 

https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-lublin/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-lublin-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-7-czerwca-12-lipca-2017-/projekt-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-lublin/ponowne-wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-lublin-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-21-03-23-04-2018-r-,4,23606,2.html

 

Do zobaczenia!

 


Społeczny komitet mieszkańców Czechowa

uwagi do projektowanego studium - ostatni dzwonek!

2017-08-03 11:24:00

Szanowni, 

na profilach "górkowych" na facebooku oraz np na stronie 

http://ulublin.eu/interwencje/uwagi-studium-dla-kazdego/

ze szczegółami dowiecie się jak jeszcze do jutra włącznie można składać, choćby mailowo Wasze opinie i uwagi. Jeżeli nie macie czasu wertować samego, bardzo obszrnego dokumentu Studium, zaangażowane osoby stworzyły wnioski c"gotowce", które można dowolnie edytować, dopisując swoje uwagi w wypełnione już druki. Polecamy! potem wystarczy tylko wysłać mail na wskazany tam adres. 

Zależy Wam na zrównoważonym rozwoju naszego miasta w przyszłych dekadach? poświęćcie 10 minut i zostawcie pisemny ślad. Tylko takie muszą być rzetelnie rozpatrywane przez UM. 

Proponowane uwagi dotyczą Górek ale także są tam inne, dotyczące spalarni zwierząt gospodarskich z województwa na terenie Sławina, spalarni biomasy na południu miasta czy "trasy zielonej" na Czubach, niszczącej w rzeczywistości jedną z ostatnich w tamtym terenie enklaw zielonych.

Do dzieła! Napiszcie coś TERAZ! 

ps W celu uzyskiwania bieżących informacji na temat Górek prosimy o śledzenie fb.

 


Społeczny komitet mieszkańców Czechowa

Dyskusja publiczna nad projektem Studium, 14.06.2017, Ratusz godz 16, sala nr 2

2017-06-13 10:00:08

Szanowni Państwo,

w dosyć niefortunnym terminie, bo już jutro , w środę 14.06.2017, w Ratuszu, na pl. Łokietka w Lublinie o godz 16:00 w sali nr 2 odbędzie się publiczna dyskusja nad projektem najważniejszego dokumentu planistycznego w mieście, nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Bardzo prosimy o obecność Państwa podczas tego wydarzenia, tylko w ten sposób możemy przypomnieć urzędnikom, że zależy nam na prawdziwej partycypacji społecznej oraz na dobrze wspólnym.

Nie może Cię/Was tam zabraknąć!


Miasto po 7 latach pracy wykłada projekt Studium!!!
Poprzednie jest z '97 roku więc pora chyba najwyższa. Wiele osób oczekuje na zmiany tego dokumentu, z pewnością w wielu obszarach ułatwi mieszkańcom działaność. Niestety w niektórych miejscach na mapie naszego miasta, jak np w obszarze Górek Czechowskich projekt studium zakłada ograniczenie ochrony terenów zielonych przed zabudową. Po roku naszej wspólnej walki udało nam się ochronić przed zabudową 2 wierzchowiny (położone najbliżej lasku orqaz wzdłuż osiedla TOR. Niestety pozostałe  4 wierzchowiny, dotychczas uznane za teren zielony przeznaczony pod rekreację i fragment pod rekreację z kubaturami (wierzchowina za lidlem) oraz pod usługi z zaledwie 2% zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej (3 "wyspy" od strony ul Bohaterów Września)mają być, wg projektu przeznaczone pod intensywną zabudowę wielorodzinną. 

Wciąż uważamy, że w przypadku tak atrakcyjnie krajobrazowo i przyrodniczo terenu, spełniającego ważne funkcje w ekosystemnie miasta, służącego dotychczas i od lat planowanego jako teren rekreacyjny dla mieszkańców Czechowa, Sławinka, Sławina oraz coraz gęściej zabudowanego Botanika jak i pozostałych części miasta nie zasługuje na potraktowanie jako "kopalni złota" dla małej grupki osób związanej z zyskami dewelopera, poprzez umożliwienie zamiany terenów zielonych i rekreacyjnych pod budownictwo. Tehn teren powinien być potraktowany analogicznie jak we wciąż obowiązującym jeszcze Studium i służyć ogółowi mieszkańców. Powinien być odzyskany przez miasto na zasadzie wymiany za inne grunty odpowiednie pod budownictwo,  bądź, w przypadku niechęci ze strony dewelopera zagospodarowany wg obowiązujących założeń. Obecni mieszkańcy mają prawo czuć, że miasto jest dla nich i dla ich dzieci a takie tereny otwarte przyczyniają się jednoznacznie do dobrostanu i przede wszystkim zdrowia ogółu.

Co dla Państwa jest istotniejsze? Blokowiska wielkości Felina na Górkach z kilkudziesięcioma wysokościowcami obok zadeptanego i zniszczonego latami budowy mini parku czy może spokojne miejsce rekreacji i sportu na wolnym powietrzu z trasami do jazdy na rolkach, placami zabaw, parkiem linowym jakąś halą i miejscami piknikowymi obok naturalnego parku lessowego z murawami kserotermicznymi, uprzątniętego po latach zaniedbań? 

Przyjdź i wypowiedz się! 

poniżej link do dyskusji z 8.06, na którym o studium rozmawiali przedstawiciele rad dzielnic

 

https://www.youtube.com/watch?v=oIvQI7wcm8o&t=7226s

 

oraz link do tekstu Studium

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=17901

Daty wyłożenia: 7 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r.

(w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz dodatkowo w dniach 7 i 8 czerwca 2017 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1111, jak również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UM Lublin w zakładce planowanie przestrzenne)

Składanie uwag do: 4 sierpnia 2017 r. (piątek) - bardzo prosimy o zapoznanie się ze studium lub chociaż z fragmentami dotyczącymi północy Lublina i Górek Czechowskich oraz do pisania i wysyłania do UM swoich wniosków, wątpliwości i zapytań. tylko w taki sposób możemy wpłynąć na los tego bardzo wartościowego terenu biologicznie czynnego, stanowiącego naturalny klin napowietrzający Lublin od północy i zachodu. Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy technicznej, prosimy o kontakt mailowy - gorkiczechowskie@gmail.com
 
Pisali Państwo wiele mądrych postów pod petycją jak i w prasie, teraz musimy te fakty przesłać jako wnioski do UM
 
 

Społeczny komitet mieszkańców Czechowa

Nagrania do programu TV, 5.04.2017, godz 17:00

2017-04-03 18:12:21

Szanowni Państwo,

pomimo, że nie informujemy Państwa codziennie o kolejnych, często żmudnych działaniach, mających na celu ochronę Górek Czechowskich przed degradacją przyrodniczą, dzieje się w tym temacie wciąż bardzo dużo na różnych płaszczyznach. Zainteresowanych zachęcamy do odwiedzania naszych profili górkowych na facebooku, czy śledzenia sprawy w mediach.  

Są jednak chwile, kiedy grupa osób najbardziej zaangażowana w obronę przed całkowitą zabudową i degradacją tego miejsca nie wystarcza. Prosimy o wsparcie! Poświęćcie chwilę w najbliższą środę; od 16:30 robione będą zdjęcia poligonu z drona, zwłaszcza w okolicy strzelnicy, na wierzchowinach przy osiedlu TOR oraz przy lasku. Rośliny budzą się do życia i o tej porze roku można się łatwo poruszać praktycznie wszędzie. Ptaki, wiosną bardzo aktywne ,a obecne na całym poligonie, z pewnoscią uprzyjemnią tę wycieczkę. O 17:00 nagranie do programu. Szczegóły poniżej

 

NAGRANIE PROGRAMU DLA ZOOM TV

 

W dniu 05.04.2017 (środa) o godz 17:00 planowane jest nagranie materiału o Górkach Czechowskich!!

Miejsce: wejście na poligon przy ul. Solarza (alejka kasztanowa)

Przed nagraniem, od 16:30 realizowane będą zdjęcia z lotu ptaka; zachęcamy w tym czasie do spacerów, najlepiej w krzykliwych, kolorowych strojach :)

 

Walka o poligon”, o zachowanie go w postaci pięknego parku naturalistycznego i miejsca rekreacji dla wszystkich mieszkańców Lublina; miejsca upamiętnienia ofiar nazistowskich oraz komunistycznych; nie zabudowywania tego ostatniego zielonego kanału napowietrzającego Lublina trwa w najlepsze!

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie i prosimy o jeszcze trochę wytrwałości!

Wywalczyliśmy już 2 wierzchowiny bez planów zabudowy ale przed nami wciąż decydujące wydarzenia – wyłożenie MPZP oraz głosowanie Radnych Lublina w sprawie zmiany Studium i Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wspólnie możemy wpłynąć na przestrzeń wokół nas! Spotkajmy się!

 

Nie bądź obojętny, poświęć chwilę, przyjdź na ul. Solarza!!!

 

 

Wiosna! A z nią porządki! Jeśli ktoś ma siłę i możliwość, zachęcamy do zabrania ze sobą na spacery po poligonie worka i rękawiczek i wyniesienia ewentualnych śmieci "napotkanych" po drodze. Warto także zwracać uwagę ewentualnym śmiecącym, żeby zabierali ze sobą śmieci, które produkują.. Utrzymanie czystości na terenie prywatnym to obowiązek właścicieli ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy choć trochę przyczynili się do poprawy estetyki tego miejsca, które, mamy nadzieję, w niedługim czasie stanie się w dużej mierze naszym wspólnym i pełnowartościowym miejscem rekreacji. Pierwszy efekt  "niespodziankę" tworzenia przestrzeni parkowej zobaczycie Państwo w terenie już wkrótce!!

 

ZAPRASZAMY !!!


Społeczny komitet mieszkańców Czechowa

Debata w ratuszu, 8.12.16 godz 16:00

2016-12-06 20:20:22

Szanowni Górkowicze!!!

Ponieważ los najważniejszego, wciąż istniejącego terenu zielonego w północnej części Lublina wbrew plotkom wcale nie jest przesądzony, a Państwo rozumieją najlepiej dlaczego Górki Czechowskie powinny pozostać zielone dla kolejnych pokoleń - zapraszamy!!! Przyjdzcie koniecznie!

A gdzie? Na debatę do Ratusza, 8.12.2016 od godz 16.

Nie może na niej Państwa zabraknąć!!! Studium i plany zagospodarowania nie zostały jeszcze zmienione, są w fazie konsultacji i uzgodnień. Wiele z opinii różnych instytucji dostarczonych w związku z tym do UM jest druzgoczących dla pomysłów zabudowy blokowiskami wszystkich wierzchowin. Wielu naukowców lubelskich oraz znaczących instytucji z różnych dziedzin jednoznacznie popiera pomysł pozostania przy obecnym planie zagospodarowania. Niestety dla przyrody i nas mieszkańców - na zabetonowaniu Górek można zrobić złoty interes, więc wielu osobom czerpiącym z tego faktu profity zależy na deprecjonowaniu roli zieleni w mieście a zwłaszcza tego terenu, na mówieniu o pięknych łąkach kwietnych (w tym kserotermicznych) "krzaki i chaszcze", śmietnisko itd itp...

 Państwa  wyraźny głos w dyskusji jest niezbędny aby ostatecznie przekonać lubelskich radnych i Pana Prezydenta aby nie pozwolili zniszczyć przyrody i krajobrazu Górek Czechowskich. Pokażmy, że zależy nam na ich wyglądzie oraz kondycji środowiska przyrodniczego naszego miasta. 

 

Spotkajmy się i porozmawiajmy wspólnie w Ratuszu, na otwartej debacie, w najbliższy czwartek, 8 grudnia o 16:00!!!

Sala obrad Rady Miasta Lublin, Plac Władysława Łokietka 1. 

 


Społeczny komitet mieszkańców Czechowa

Przedstawienie projektu eksperckiego zagospodarowania Górek Czechowskich Pana Bolesława Stelmacha.

2016-09-28 23:08:08

Szanowni Państwo,

od czerwca nasi przedstawiciele, w towarzystwie przedstawicieli Rady i Forum Kultury Przestrzeni, przedstawicieli Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich, Prof. Trzaskowskiej, dr Szkołuta i fachowców z Garden Concept a przede wszystkim Pana Bolesława Stelmacha i jego pracowników uczestniczyli w procesie tworzenia społecznej koncepcji zagospodarowania Górek Czechowskich. W wielkim skrócie: przeprowadzono konkretną inwentaryzację przyrodniczą terenu, dzięki której wiemy, że flora i fauna ma się na górkach świetnie, dużo lepiej niż wskazywały na to przelotne badania prowadzone w terenie na zlecenie TBV. Przekazaliśmy Państwa propopzycje dotyczące zagospodarowania Parku, uzupełniając je propozycjami naukowców i własnymi. 

Projekt Pana Stelmacha jest naszym zdaniem dużo ciekawszy niż propozycja zabudowy wszystkich wierzchowin sporymi budynkami przez TBV. Półnaturalny park, oprócz wąwozów i lasku zajmowałby również 2 wierzchowiny położone obok osiedla TOR, zakłada częściowo powrót do propozycji prof Fijałkowskiego dot arboretum, ochronę roślinności kserotermicznej oraz wąwozów. Same budynki mają być wg tego opracowania eko - z zielonymi dachami, zielonymi tarasami oraz mają być otoczone drzewami (a nie jak w TBV siatką i kostką bauma), nie bez znaczenia jest też sieć drogowa, przystanki autobusowe, przedszkola itp. 

Niestety, 26.09, po długich negocjacjach, zmuszeni byliśmy jako strona społeczna do odstąpienia od uczestnictwa w markowaniu tego projektu. Uważamy, że bloki 15 piętrowe (50metrowe) na górkach nie są dobrym pomysłem, podobnie jak zabudowa wysoczyzny "za lidlem", która to wg obecnego planu przeznaczona jest pod rekreację a nie kolejne, sporej wielkości osiedle bloków. Pan Stelmach uważa inaczej, wychodząc na przeciw propozycji dewelopera - właściciela terenu i ogłosi powstały projekt jako autorski, ekspercki.

Spotkanie dotyczące
Eksperckiego projektu zagospodarowania Górek Czechowskich
przygotowanego przez Bolesława Stelmacha i jego zespół
odbędzie się w najbliższy
czwartek tj. 29 września 2016,
o godz. 13:00
w Pałacu Parysów,
ul. Berndardyńska 3, I piętro, sala 104.
 
Zapraszamy na prezentację i zachęcamy do dyskusji!
 
Wymieniona powyżej "strona społeczna" pozostaje przy stanowisku jak najmniejszej możliwej zabudowy Poligonu, najlepiej w formie obecnie przyjętej w obowiązującym wciąż Planie Zagospodarowania, skłaniamy się do respektowania stanowiska MKUA (Miejskiej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej) ws zmian wprowadzanych w nowym Studium Uwarunkowań Przestrzennych.
 
 

Poniżej wynotowane na szybko niektóre fragmenty z opinii MKUA o nowym Studium w obszarze Górek.
Warto zauważyć, że argumentem przeciw zabudowie Górek są regulacje ustawowe mające zapobiegać na poziomie przepisów państwowych nieskoordynowanej zabudowie będącej wynikiem spełniania życzeń każdego inwestora.

Ogólnie o Studium:

5.    Biorąc pod uwagę chłonność istniejącej struktury miasta, zatwierdzonych planów miejscowych i wydanych decyzji - jako w zasadzie nieodwracalnych faktów - MKUA uznaje za całkowicie nieuzasadnione dodawanie przestrzeni inwestycyjnej, zwłaszcza mieszkalnej.

O Górkach:

12.    Szczególnym przykładem negatywnych skutków dla podstawowych zasad urbanistyki wyznaczających odpowiednie standardy życia w mieście, jest propozycja radykalnej zmiany planowanej funkcji byłego poligonu na Czechowie.  [...] Propozycja powiększenia obszarów przeznaczonych do zabudowy w tym rejonie była ostro i wielokrotnie krytykowana przez Koreferenta. MKUA jest zgodna z Koreferentem w tej krytyce. Jedyną racjonalną drogą rozwiązania tego problemu jest utrzymanie rysunku i zapisu dotychczasowego planu miejscowego, a ew. kompromisem (rozumiejąc realia sytuacji) mógłby być zapis dopuszczający zmianę ustalonych w aktualnym planie„usług" na „usługi i mieszkania" tylko w pasie przy ul. Poligonowej (powstająca/planowana zieleń parkowa nie powinna być odcinana zabudową od otaczających dzielnic).


Społeczny komitet mieszkańców Czechowa

Zaproszenie na nagranie programu TVP INFO "To jest temat!"

2016-09-16 08:58:47

Szanowni Państwo!

Po raz kolejny zapraszamy Państwa do czynnego udziału w ważnym dla obrony Górek Czechowskich wydarzeniu. Czas do wyłożenia planu i głosowaniu jego zmiany przez radę miasta się zbliża. Najprawdopodobniej odbędzie się to późną jesienią. Społeczny projekt parku powinien ujrzeć światło dzienne prawdopodobnie już na przełomie września i października. Najwyższy czas abyśmy wspólnie manifestowali nasz sprzeciw w stosunku do szalonych wręcz planów zabudowy wszystkich możliwych wysoczyzn na górkach czechowskich. Przypominamy Pańswu podstawowy fakt, wciąż zakłamywany- obecny plan zagospodarowania przewiduje na zabudowę wielorodzinną na ok 1,5 ha a inwestor domaga się możliwości zabudowy aż 40 ha poligonu, pozostawiając na potrzeby parku jedynie wąski pas wąwozów (od 10 do max 150m szerokości) 

Informujemy również, że wątek grobów masowych na terenie byłego poligonu jest bardzo rozwojowy, jeżeli znacie Państwo osoby, które mogłyby pomóc IPN przy ustalaniu kolejnych faktów lub macie dostęp do źródeł książkowych lub artykułów prasowych dotyczących tych tragicznych wydarzeń, prosimy o kontakt z nami bądź bezpośrednio z IPN w Lublinie.

 

Zapraszamy wszystkich państwa i każdego z osobna, wraz ze znajomymi  w najbliższy wtorek, 20.09 przy starej ul. Poligonowej (tam gdzie był pierwszy raz realizowany program interwencyjny "To jest temat" TVP Info). Miejsce latwe do odnalezienia, prosimy rozglądać się za wozami transmisyjnymi TVP na ul Poligonowej :)

Według zapowiedzi realizatorów ma to być kontynuacja tematu planów zabudowy Górek Czechowskich. 

Zbiórka o 17:20, o17:40 wejście na antenę. Godz 18 zakończenie.

Prosimy o szerokie propagowanie wydarzenia i przybycie z "miotłami", bo wszelkie gadżety, transparenty, tabliczki, a nawet kartki z hasłami są zawsze dobrze widziane przez operatorów kamer.

Państwa obecność bardzo pomoże całej sprawie!!

Do zobaczenia!

 

https://web.facebook.com/G%C3%B3rki-Czechowskie-wietrznie-zielone-950640078383211/?ref=aymt_homepage_panel

https://web.facebook.com/gorkiczechowskie/?fref=ts

 

 

 


Społeczny komitet mieszkańców Czechowa

Zaproszenie na spotkanie i dyskusję w Urzędzie Marszałkowskim 29.08.2016

2016-08-27 11:20:34

Szanowni Obrońcy Górek!

Po raz kolejny zapraszamy Państwa do stawiennictwa i czynnego uczestniczenia w dyskusji na temat przyszłości Górek Czechowskich. Tym razem zostaliśmy zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Radę Dialogu Społecznego w Lublinie, działającą przy Marszałku Województwa. Swoją obecność potwierdzili z naszej strony Państwo z Rady Kultury Przestrzeni (Paulina Zarębska, Jan Kamiński, Marcin Skrzypek), prof. Tadeusz Chmielewski, prof. Ewa Trzaskowska, prof. Kaszewski, Pan Bolesław Stelmach oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich.  Liczymy na obecność wielu polityków lubelskich i możliwość rzeczowej dyskusji.

Zapraszamy wszystkich mniej i bardziej zainteresowanych, choćby na chwilę, w najbliższy poniedziałek, 29.08  od godz. 11.00 (ul. Grottgera 4).

poniedziałek
29 sierpnia 2016
godzina 11:00
Urząd Marszałkowski przy ul. Grottgera 4
sala konferencyjna - parter

 

Informujemy Państwa również o aspekcie historycznym dotyczącym Górek Czechowskich, który dotychczas praktycznie nie był badany. Po kilkumiesięcznym okresie przygotowawczym, środowiska obrońców górek, kombatantów wojennych oraz dziennikarzy zdecydowały się na złożenie wniosku do IPN ws zbadania domniemanych grobów masowych pochodzących z okresu II Wojny Światowej. Pomnik upamiętniający rozstrzelania więźniów Zamku w wąwozach na Górkach stoi na ul. Północnej od lat 90tych. Z zebranych przez nas przekazów ustnych i dokumentów wynika jednoznacznie, że teren powinien być przeszukany przez prokuratorów IPN. 

Jeżeli znają Państwo jakieś fakty lub osoby, mogące pomóc nam w ustaleniu kolejnych faktów, związanych z historią poligonu, prosimy o kontakt mailowy.

Poniżej link do wiadomości TVP Lublin, prezentujących zagadnienie

http://lublin.tvp.pl/26701385/tajemnica-gorek-czechowskich-tu-sa-masowe-groby-z-ii-wojny

 

Aby pozostawać na bieżąco z dynamiczną sytuacją na Górkach Czechowskich, zapraszamy do śledzenia facebooka: 

 

https://web.facebook.com/gorkiczechowskie/?fref=ts

 

https://web.facebook.com/G%C3%B3rki-Czechowskie-wietrznie-zielone-950640078383211/?fref=ts

 

 


Społeczny komitet mieszkańców Czechowa

Społeczny projekt zagospodarowania Górek Czechowskich i inne nowości

2016-07-07 13:46:00

Szanowni Państwo!

Czy widzieli już Państwo filmik, dzięki któremu możecie Państwo "polatać" nad Górkami? Został zrealizowany późną wiosną, krzewy jeszcze kwitną a zieleń już soczysta. Polecamy, zwłaszcza tym z Państwa, którzy obecnie nie przebywają w Lublinie! https://www.youtube.com/watch?v=QIIoSlcAsJc

Nasza wspólna akcja ochrony Górek Czechowskich przed zmianą planu zagospodarowania i nadmierną zabudową trwa nadal! Poszerza kręgi i mamy nadzieję, ze zgodnie z zasadą, że potężna lawina składa się z małych kamieni - wspólnie uda nam się osiągnąć cel i stworzyć na Górkach wielki, zielony park, w dużej mierze naturalistyczny, tak aby móc zachować jego walory przyrodnicze dla obecnych i przyszłych mieszkańców Lublina. Działamy wielotorowo, wspólnie z różnymi organizacjami - strona społeczna, Stowarzyszenie Obrony Górek Czechowskich, Rada Kultury Przestrzeni, Towarzystwo dla Natury i Człowieka Rady dzielnic Czechów Południe i Północ i inne..

Nieustannie poszerzamy naszą wiedzę o Górkach w aspekcie przyrodniczym, społecznym, historycznym a ostatnio niestety także dokumentujemy spore fragmenty zniszczonej przyrody. W ostatnich latach przyroda górek oraz ich wpływ na cały ekosystem Lublina są mocno deprecjonowane w wypowiedziach urzędników miejskich, właścicieli terenu czy przekazach medialnych. Jednak wszelkie dokumenty, do których dotarliśmy w UM, RDOŚ i innych instytucjach oraz aktualne wypowiedzi przyrodników wskazują, że zarówno najcenniejsze płaty roślinności kserotermicznej, w tym także gatunki roślin i zwierząt chronionych mają się dobrze i pomimo braku koniecznej tzw "ochrony czynnej" (koszenie, wypasanie owiec i kóz itp) nie zanikły, jak próbowano nam wmówić. Tym samym o górki warto walczyć by je zachować w jak największym stopniu zielonymi, nie tylko ze względów krajobrazowych.

Tymczasem właściciel terenu, firma TBV, kilka dni temu hucznie przedstawiła swoją koncepcję zagospodarowania. Jak sami podkreślali, koncepcję parku, wskazując tylko obszary pod zabudowę. Jest to świetne dzieło pracowników działu PR, firma podkreślała również jak teren jest cenny przyrodniczo i jak potrzebny w ekosystemie miasta. Niestety wizualizacje części parkowej nie odzwierciedlają stanu faktycznego, teren jest ekstremalnie spłaszczony, wąwozy rozszerzone. Przedstawiono zaledwie zarysy przyszłej zabudowy a i w takie wydają się nam nie do przyjęcia. Park miałby zajmować tylko główny wąwóz w centralnej części poligonu a wokół umiejscowiono, na każdej z 6 istniejących wysoczyzn olbrzymie wyspy zabudowy. Od strony ulicy Poligonowej to 3 takie "wyspy" bloków do 14 kondygnacji, za nowo powstającym osiedlem wzdłuż ulicy Koncertowej wielkie osiedle niższych bloków a wzdłuż osiedla TOR (nazywanego alejkami bądź Starym Czechowem) 2 wielkie osiedla sporych kubaturowo domków szeregowych ( 2 kondygnacje + poddasze mieszkalne). To na jednym z tych płaskich terenów przylegających do TOR, od 92 roku planowano powstanie rezerwatu przyrody, nowsze dokumenty potwierdzają zasadność takiego założenia.

Niestety, pomimo nazwy nowego projektu TBV "eko-dzielnica" niewiele ma on wspólnego z poszanowaniem przyrody. Obecnie znana pewnie Państwu "strzelnica" stałą się składowiskiem ziemi i odpadów budowlanych oraz płynów niewiadomego pochodzenia. A według wielu dostępnych nam dokumentów, które sukcesywnie publikujemy na stronie 

http://gorkiczechowskie.cba.pl/

 to właśnie tutaj były 2 z 3 istniejących na Górkach tereny siedliskowe najcenniejszego motyla spotykanego na górkach, czyli Czerwończyka Nieparka oraz spore skupiska roślin kserotermicznych.

Wydaje się rzeczą oczywistą, że realizacja tak dużej ilości i tak rozmieszczonej zabudowy zdegraduje rolę kompleksu Górek Czechowskich do zwykłego, trawiastego wąwozu pomiędzy ogrodzonymi siatką blokami, jakie znamy świetnie z Czubów czy Kalinowszczyzny. Taką wizję krótko i ciekawie przedstawił podczas konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Pan Marcin Skrzypek, polecamy zerknąć i przy okazji posłuchać nagrania ptaków z poligonu :)

https://www.youtube.com/watch?v=ZeqTUiDj4vM

Na tym samym kanale You tube, czyli SOGC Lublin dostępne także pozostałe wystąpienia zarejestrowane podczas konferencji w Ratuszu 20 maja. Bardzo ciekawe aspekty dotyczące górek, zieleni, powietrza i ekologii w naszym mieście. Polecamy!

Z kolei cała konferencja TBV prezentująca powyższe założenie jest dostępna na:

https://www.youtube.com/watch?v=1RQsUonrSQc

Na tym samym kanale You tube, czyli " rdcp Lublin " mogą Państwo znaleźć również kilka filmików obrazujących zniszczenia samej strzelnicy i przyległości. Na konferencji TBV zapowiedziało spotkanie, które zorganizują w ostatnim tygodniu lipca, na którym chcieliby skonfrontować swój projekt z mieszkańcami. O szczegółowym terminie tego wydarzenia będziemy Państwa informować. Bardzo liczymy na Państwa obecność i aktywny udział.

Od czerwca tego roku rozpoczęliśmy współpracę z architektem, Panem Bolesławem Stelmachem, ponieważ chcielibyśmy stworzyć społeczny projekt planu zagospodarowania Górek Czechowskich. Projekt, który uszanowałby prawo własności obecnego właściciela terenu ale jednocześnie minimalnie zmieniał ekosystem Górek i całego Lublina. Wierzymy, że taki kompromis jest możliwy i postaramy się zaprojektować optymalną przestrzeń parku.

Jeżeli macie Państwo jakieś pomysły bądź uwagi, dotyczące tej przestrzeni i wizje jak mogłaby wyglądać po stworzeniu parku, prosimy przesyłać je na adres

projekty@gorkiczechowskie.cba.pl

Czekamy do 31.07.2016 Zachęcamy Państwa również do czynnego włączenia się do naszej akcji, chętnych do działania, w jakiejkolwiek formie zapraszamy do kontaktu tu, na stronie petycji, mailowego bądź dołączenia do nas na facebooku, gdzie na bieżąco prezentujemy Państwu co się dzieje obecnie z Górkami, prezentujemy ich walory krajobrazowe, przyrodnicze, wkrótce również fakty historyczne. Zapraszamy do współtworzenia tych stron, poprzez dyskusje, dzielenie się wspomnieniami, zdjęciami i udział w akcjach.

https://web.facebook.com/gorkiczechowskie/?fref=ts

https://web.facebook.com/G%C3%B3rki-Czechowskie-wietrznie-zielone-950640078383211/?fref=ts

ps

gorąca prośba do obecnych i przyszłych sygnatariuszy petycji - prosimy o wpisywanie Państwa pełnych imion i nazwisk, niestety same inicjały nie są wystarczające..

 


Społeczny komitet mieszkańców Czechowa

Zapraszamy na ważne spotkanie w ratuszu!

2016-05-15 20:38:53

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich na konferencję i panel dyskusyjny "Górki Czechowskie jako element miejskiego ekosystemu Lublina", która odbędzie się 20 maja 2016 w godz. 9.30 - 18.00 w Ratuszu - w sali obrad Rady Miasta, Pl. Łokietka 1.

Podczas seminarium badacze z lubelskich uczelni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawią stan wiedzy na temat wartości przyrodniczej terenu dawnego poligonu na tle przyrody Lublina i najbliższych okolic, rolę i znaczenie tego typu obszarów dla miasta w tym w kształtowaniu warunków warunków klimatycznych, dostępu do terenów rekreacyjnych i in. Swój udział w różnej formie zapowiedzieli m.in. .: prof. Ewa Trzaskowska (KUL),  prof. Danuta Urban (UP), prof. Tadeusz Chmielewski (UP), prof. Marian Harasimiuk (UMCS), prof. Michał Kaszewski (UMCS), prof. Jan Rodzik (UMCS),  dr Dagmara Kociuba (UMCS), dr Hanna Wójciak (UP), dr Waldemar Biaduń (WSNS), dr Jan Kamiński (Rada Kultury Przestrzeni), Marcin Skrzypek (Rada Kultury Przestrzeni).

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Obrony Górek Czechowskich wspólnie z radnym Rady Miasta Piotrem Gawryszczakiem i Lubelską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy.

kontakt: Andrzej Filus

Przedstawiciel Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich w Lublinie

e-mail: stowarzyszenie@gorkiczechowskie.cba.pl 

Planowane referaty:

prof. Tadeusz Chmielewski UP - Problemy ochrony i kształtowania systemu ekologicznego miasta ze szczególnym uwzględnieniem miasta Lublina.

prof. Michał Kaszewski UMCS - Wpływ naturalnych powierzchni czynnych na klimat miasta.

 prof. Danuta Urban, dr Hanna Wójciak UP- Walory florystyczne i fitosocjologiczne Górek Czechowskich.

prof. Ewa Trzaskowska KUL - Parki naturalistyczne-nowy wymiar nieużytków miejskich.

dr Waldemar Biaduń WSNS - Awifauna Górek Czechowskich.

prof. Jan Rodzik UMCS - Rzeźba lessowa i jej antropogeniczne przekształcenia.

Jan Kamiński, RKP – Działania Forum i Rady Kultury Przestrzeni w sprawie Górek Czechowskich.

Marcin Skrzypek, RKP - Górki Czechowskie i wyobraźnia

Bardzo liczymy na Państwa obecność podczas tego, bardzo ważnego dla Górek wydarzenia. Będzie to świetna okazja do wymiany poglądów podczas merytorycznej dyskusjiDo udziału w konferencji zaprosiliśmy również Pana Prezydenta Żuka, radnych miejskich oraz przedstawicieli magistratu oraz dziennikarzy. Mamy szczerą nadzieję, że tym razem nie zlekceważą naszej potrzeby spotkania i rozmowy i przybędą licznie.

Jeżeli chcą być Państwo na bieżąco z wydarzeniami dotyczącymi Górek Czechowskich, bądź włączyć się w akcję ochrony Górek w jakimkolwiek zakresie prosimy odwiedzać naszą stronę

http://gorkiczechowskie.cba.pl/

bądź polubić profile na facebooku:

https://web.facebook.com/gorkiczechowskie/?fref=ts

https://web.facebook.com/G%C3%B3rki-Czechowskie-wietrznie-zielone-950640078383211/?fref=ts

https://web.facebook.com/groups/834303093340457/?fref=ts

szczegóły konferencji:

https://web.facebook.com/events/1735612136662099/

Zapraszamy jeszcze raz na konferencję, nie bądźmy obojętni, dewastacja Górek, wbrew obowiązującemu prawu już się niestety rozpoczęła! Wspólnie możemy ją powstrzymać!!


Społeczny komitet mieszkańców CzechowaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.