O UTRZYMANIE AUTONOMII CENTRUM IM. LUDWIKA ZAMENHOFA

Skontaktuj się z autorem petycji

DZIAŁAMY DALEJ

2016-04-29 10:36:09

Szanowni Państwo,

Jako organizatorzy akcji „Nie dla likwidacji Centrum im. Ludwika Zamenhofa” pragniemy podziękować Wam za zaangażowanie – podpisy pod petycją, komentarze, aktywność w mediach społecznościowych. Jesteśmy ogromnie zbudowani zasięgiem, jaki zyskała ta akcja. To ogromnie ważne dla nas, ale i dla samej instytucji, której dotyczy to przedsięwzięcie.

Niestety, jak już wiecie, radni Białegostoku postanowili zignorować ten głos.

Mimo wszystko nie ustajemy w działaniach. Zwłaszcza w świetle wypowiedzi, które padły podczas sesji Rady Miasta Białegostoku w dniu 25 kwietnia:

- o braku uzasadnienia dla finansowych korzyści przemawiających za połączeniem BOK i CLZ (prezydent R. Rudnicki);

- o porównywaniu Ludwika Zamenhofa do ideologów komunizmu i narodowego socjalizmu (radny W. Wasilewski);

- o celowym ignorowaniu głosu społecznego w tej sprawie (radny Z. Brożek, przewodniczący K. Dudziński) i innych.  

Decyzja podjęta przez radnych 25 kwietnia nie musi być ostateczną. Po pierwsze, uchwała tylko „wyraża zamiar” połączenia i zgodnie z przepisami – nie musi być jednoznaczna z decyzją w tej sprawie. Po drugie, radny i prezydent to też ludzie, więc mogą zmienić zdanie. Dlatego proponujemy akcję wysyłania maili do białostockich radnych, prezydenta Tadeusza Truskolaskiego i wiceprezydenta Rafała Rudnickiego. Zachęcamy Was do przyłączenia się:

1. skopiujcie adresy, które są na końcu tej wiadomości – adresy te wzięliśmy z oficjalnej strony Urzędu Miasta;

2. wklejcie do maila poniższą wiadomość lub stwórzcie swoją;  

Szanowny Panie Prezydencie, szanowni Państwo Radni, decyzja o połączeniu CLZ i BOK jest decyzją błędną. Doprowadzi do zniszczenia dorobku, który te instytucje stworzyły. Zwłaszcza CLZ – placówka ceniona w całym kraju, a tak dyskredytowana przez Państwa podczas ostatniej sesji Rady Miasta. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw i apelujemy o nierealizowanie uchwały intencyjnej w sprawie likwidacji tych dwóch placówek lub wręcz wycofanie jej. Wsłuchajcie się w głos oburzenia mieszkańców tego miasta i zwolenników utrzymania autonomii CLZ – tysięcy ludzi, którzy twardo i zdecydowanie powiedzieli NIE takich działaniom. Z poważaniem  

3. wyślijcie mail;

4. tydzień później + powtórzcie procedurę.

Szanowni Państwo, w tym momencie to nie jest już tylko walka o przyszłość CLZ, ale próba przywrócenia szacunku władzy dla głosu społecznego, wyrażenie sprzeciwu wobec arogancji ludzi władzy i ich pazerności na stanowiska, również w instytucjach kultury. Nie mamy bowiem wątpliwości, że temu m.in. służy obecna akcja łączenia instytucji.

Każdy głos się liczy! Zachęcamy też do dzielenia się z nami pomysłami, radami, opiniami. Chętnie je opublikujemy (za Waszą zgodą), albo włączymy do naszych działań.  

 

Pozdrawiamy serdecznie,

Ekipa wsparcia CLZ

 

ADRESY MAILOWE PREZYDENTA BIAŁEGOSTOKU I BIAŁOSTOCKICH RADNYCH:

prezydent@um.bialystok.pl

 

Nie dla zamknięcia Centrum im. Ludwika ZamenhofaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.