PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Dlaczego władze unijne sprzyjają uzur..... władzom w Polsce?

2013-11-09 12:42:15

Łowicz, 06.11.2013r.


Martin Schulz - Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Jose Manuel Barroso - Przewodniczący Komisji Europejskiej

Herman Van Rompuy - Przewodniczący Rady Europejskiej

Szanowni Panowie,

jako autorki petycji w Parlamencie Europejskim 0578/2012  w obronie obywateli Europy w tym również  wszystkich mieszkańców terenów Polski dotkniętych przez wykonanie w Polsce ponad kilkunastu tysięcy odwiertów geologicznych w poszukiwaniu węglowodorów, gdzie zastosowano niszczącą, agresywną technikę hydraulicznego szczelinowania połączoną z użyciem materiałów wybuchowych występujemy ponownie o :

 • pokojowe odsunięcie od władzy elit politycznych  sprawujących urzędy od 1989r, z tzw. układu zdrady Magdalenkowej i postawienie ich przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości

 • zlikwidowanie systemów kontroli i zniewalania społeczeństw (INDECT, ECHELON,i inne)

 • zlikwidowanie sieci Agenda 21, która czuwa nad realizacją planów depopulacyjnych ludności świata

 • unieważnienie koncesji wydobywczych

 • wprowadzenie zakazu wykonywania badań geologicznych

 • wprowadzenie zakazu poszukiwania i wydobywania węglowodorów

 • wycofanie się z technologi CCS i handlu emisjami CO2

 • zakaz rozsiewania toksycznych chmur (chemtrails)

To jest nasze kolejne wołanie SOS dla Europy i  terenów rolniczych w Polsce, dla mieszkańców rolniczego terenu między Kutnem a Łowiczem, dla 30 tysięcznego miasta Łowicza, położonego w centrum Polski jak też całego gęsto zaludnionego terytorium Polski i Europy. Zamiana urodzajnych pól na pola wydobywcze będzie skutkować zniszczeniem rolnictwa oraz grozi katastrofą ekologiczną i humanitarną.

Już w Łowiczu i okolicy jest zatruta woda, a władze w Polsce jak i wymiar sprawiedliwości ignorują nasze prawa do życia w bezpiecznym środowisku z dostępem do zdrowej i czystej wody pitnej.

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu uznała nas jak i 30 tys. mieszkańców za pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, jednak ze względu na zapewnienia Burmistrza Miasta Łowicza, że w Łowiczu nie powstanie wiertnia śledztwo zostało umorzone.

Już powstanie nawet tylko bazy na osiedlu mieszkaniowym jest zamachem na życie Polaków w Polsce, bowiem nic nie jest w stanie zapobiec degradacji środowiska życia człowieka i niszczenia nieodwracalnie zasobów wody pitnej i gruntowej przy zastosowaniu do odwiertów tak ogromnej ilości toksyn.

Szanowni Panowie,

Z jednej strony ustanawiacie dyrektywy ochrony siedlisk i gatunków ptaków oraz innych zwierząt, a z drugiej strony pozwalacie na ich niszczenie a przede wszystkim na degradację środowiska życia człowieka, co skutkować będzie stopniową depopulacją ludzkości, na którą nie ma i nie może być żadnego przyzwolenia.

Nieetyczne i niemoralne  jest by zamiast zapewnienia należnego każdemu człowiekowi bezpieczeństwa życia poddawać to niezbywalne prawo pod rygory głosowań, referendów czy miliona podpisów pod petycjami. Taka demokracja to droga do samozagłady!

Szanowni Panowie to wy decydujecie czy wziąć pod uwagę  czy zlekceważyć wyniki głosowań w Parlamencie Europejskim  jak  też opinie i wnioski  obywateli unii zawarte w petycjach. Tak więc cała władza jest w Waszych rękach, chociaż przez obywateli EU nie zostaliście wybrani.

W związku brakiem reakcji na nasze wystąpienie z 03.07.2013 r. (wysłane pocztą 04.07.2013r.) jak też wiele innych, wysyłanych regularnie drogą emaliową, oczekujemy odpowiedzi na następujące pytania:


1. dlaczego do dziś nie mamy odpowiedzi na naszą prośbę (korespondencja wysłana drogą emailową i pocztową 4.07.2013r.) o pomoc w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów wyłonionych  w wyniku sfałszowanych wyborów, doskonale udokumentowanych przez K.Puzynę www.umstno.blogspot, iddd.de/StrasbourgOnline.pdf oraz  udowodnionego przez T.Cichockiego zamachu stanu w Polsce; www.tcichocki.pl , którzy zamierzają  zamienić 2/3 terytorium Polski na pola wiertnicze, co oznacza zniszczenie polskiego rolnictwa a tym samym bezpieczeństwa żywnościowego Narodu Polskiego?


2. czy odpowiedzią instytucji unijnych, zamiast pomocy w pokojowym odsunięciu uzurpatorskich, wrogich Narodowi Polskiemu sił, jest  podjęcie szeroko zakrojonych działań zastraszających, wskazujących na gotowość podjęcia walki z bezbronnym Narodem Polskim? Czy odbywa się to za Waszą wiedzą i poparciem, co byłoby  niebywałym skandalem i  stałoby w wielkiej sprzeczności z wyróżnieniem instytucji unijnych Pokojową Nagrodą Nobla?

3. czy odpowiedzią na nasze wystąpienie o udokumentowanym zamachu stanu w Polsce ma być demonstracja siły przeciw narodom Europy poprzez manewry wojskowe na terytorium Polski?

Link: 1)” Steadfast Jazz 2013” / ruszyły manewry NATO “ wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Steadfast-Jazz-2013-ruszyly-manewry-NATO,wid,16136427,wiadomosc.html?ticaid=1119dc

4. czy zaostrzenia przepisów o zgromadzeniach jak też zwiększenie uprawnień dla wszelkich służb w tym także obcych służb na terenie Polski jest wypełnianiem dyrektyw unijnych? Jeśli tak, to prosimy o wykładnię prawną; do jakich dyrektyw unijnych się to odnosi?

Link: 1) “El Mundo: Polska wśród krajów współpracujących z NSA” ; konflikty.wp.pl/kat,1020231,title,El-Mundo-Polska-wsrod-krajow-wspolpracujacych-z-NSA,wid,16125559,wiadomosc.html?ticaid=1119fb


5. czy zmasowane wprowadzenie systemów kontroli polskiego społeczeństwa i  wspieranie obecnego reźimu w Polsce przez instytucje unijne jest zgodne z  wolą suwerennych narodów Europy, które zostały wciągnięte do Unii   Europejskiej pod złudnymi  hasłami demokracji i respektowania praw obywatelskich a faktycznie zostały ubezwłasnowolnione?


6. kiedy władze  unijne  wycofają się z projektów dotyczących  kontroli społeczeństw a  wprowadzonych pod pretekstem walki z terroryzmem i przestępczością,  zwłaszcza w kontekście skandalu z podsłuchiwaniem

Angeli Merkel i innych polityków oraz pozostałych obywateli Unii Europejskiej przez tajne służby USA, których obiekty znajdują się m.in. na terytorium Polski?

Linki:

1) “INDECT” ; www.indect-project.eu/

2)Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego”; www.ppbw.pl/ppbw/projekty.html

3)“John Kerry w Polsce. Ważne tematy: więzienia CIA i system Echelon” ;

gazetabaltycka.pl/promowane/john-kerry-w-polsce-wazne-tematy-wiezienia-cia-i-system-echelon


7. dlaczego nie wydano zakazu wstępu dla przedstawicieli koncernów wydobywczych do gmachów unijnych? O tym czym pisaliśmy w wystąpieniu z 28.11.2012r. pt:“SOS dla Polski i Polaków do Komisji Europejskiej”(w zał. do emaila)

Link: 1) “Branża gazu łupkowego wiąże się z Polską w walce z europejskimi przepisami.”

Corporate Europe Observatory - Komunikat prasowy, środa, 7 listopada 2012, w Brukseli ;

mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/?ui=2&ik=25feb8f9b6&view=att&th=13b58a0cb2019af6&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_h9bxgum10&safe=1&zw&saduie=AG9B_P9SYKAIxTpSH5t_NOSg_Jo2&sadet=1354406525007&sads=uz17aMhGlvaxMLSdrJOHV7-C84Y

Według raportu Laury Weis, cytat:

Foot on the gas, lobbyists push for unregulated shale gas, Corporate Europe Observatory,

November 2012. http://corporateeurope.org/sites/default/files/publications/Article_Shale%20Gas%20Lobby_final.pdf

"Główni gracze w sektorze ropy i gazu próbują propagować cudowny obraz gazu łupkowego jako przyjazne dla środowiska  źródło paliwa. W tym celu zorganizowali już wiele bankietów i koktajli w różnych kręgach Europosłów. Przy okazji tych imprez o charakterze integracyjnym parlamentarzyści ci mogli delektować się pysznymi potrawami  i  jednocześnie  przekonać się o zaletach gazu łupkowego. Organizatorzy  usiłowali w ten sposób wprowadzić publicznych decydentów w błąd i jednocześnie walczyć z wszystkimi formami regulacji  prawnej, które mogłyby  się okazać bezcenne w przyszłości w walce o ochronę środowiska i ludzkie zdrowie. Aby osiągnąć ten cel - zainwestowali już miliony dolarów w działania lobbingowe w Brukseli”.

Raport udowadnia, że koncerny naftowe Exxon Mobil, Chevron, Statoil, Total i PGNiG Polska ściśle współpracują z firmami wyspecjalizowanymi w publics relations przy  organizowaniu w parlamencie różnych wydarzeń na rzecz obrony dobrego imienia przemysłu gazu  łupkowego. Działania wspierali Polscy posłowie razem z rządem polskim, który wykorzystał polską prezydenturę na czele  UE w 2011 r., aby promować swoją nową politykę energetyczną opartą na rozwoju gazu łupkowego. Podczas wyżej wymienionych wydarzeń niepokojące aspekty środowiskowe i zdrowotne związane z rozwojem przemysłu gazu łupkowego były całkowicie pominięte.”


8. czy wyciągnięto konsekwencje w stosunku do europosłów lobbujących na rzecz ludobójczych koncernów wydobywczych, o których pisałyśmy m.in. w naszym  wystąpieniu z 18.10.2012r. pt.:

O wprowadzenie zakazu poszukiwania i wydobywania węglowodorów, stosowania hydraulicznego szczelinowania i technologii CCS na terenie Unii Europejskiej” (w załączeniu)?

cytat: “Biorąc pod uwagę, że europosłowie z Polski służą koncernom wydobywczym a nie Narodowi Polskiemu powinni zostać odsunięci od głosowania za nieetyczną i niemoralną postawę wobec Narodu Polskiego. Mamy bezwzględne prawo i moralny obowiązek żądać odsunięcia Europosłów z Polski  od głosowania w sprawie gazu łupkowego jak też innych głosowań. Szkodzą oni nie tylko Polsce ale także Europie i powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieetyczną, niemoralną postawę oraz za działania na szkodę Narodu Polskiego i Europy. (..)Podczas warsztatów o gazie łupkowym 9.10.2012r. żaden z europosłów z Polski nie wsparł naszej petycji - listu otwartego do Prezydenta RP wystosowanego w obronie milionów  Polaków  w Polsce. List ten wystosowałyśmy w imieniu Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu a także z całego świata sygnatariuszy petycji przeciw ustawie nowe prawo geologiczne i górnicze”

 

9. kiedy  władze unijne wystąpią o  list gończy za  koncernami i firmami  przez nich utworzonymi, na których ciążą wyroki sądowe w innych częściach świata za niszczenie środowiska i praw człowieka takich jak np. Chevron?

Linki: 1) Gaz łupkowy: Chevron w Polsce pomimo łamania praw  człowieka”,damzuchowski.salon24.pl/376494,gaz-lupkowy-chevron-w-polsce-pomimo-lamania-praw-czlowieka, 2) “Brazylia wyrzuci Chevron ze swego kraju; ebe.org.pl/energetyka-w-mainstreamie/brazylia-wyrzuci-chevron-ze-swego-kraju.html

10. czy Unia Europejska wspiera w jakikolwiek sposób działania  Agendy 21, która pod przykrywką zasad zrównoważonego rozwoju czuwa nad realizacją planów depopulacyjnych ludności świata, nawet na poziomach lokalnych?

Linki:

1) Agenda 21-Czarny Dekalog NWO” , www.eioba.pl/a/479a/agenda-21-czarny-dekalog-nwo#ixzz2TBAb61Xm

cytat: “To jest właśnie nowy system “Nowy Porządek Świata” aka “New World Order” aka “Nowy Socjalistyczny Porządek”, gdzie nie ma już żadnych przeciwstawnych tendencji. Nie ma ich ponieważ nie ma sprzeciwu. Pokój wg ludzi, którzy planują przyszłość tj rewolucjonistów i multimiliarderów, jest brakiem świadomości, jest wojną przeciwko świadomości, przeciwko wolnym umysłom. Pokój nastanie gdy wszelki opór będzie pokonany, nie tylko militarny, religijny czy ekonomiczny, ale przede wszystkim opór świadomości.”

2)Agenda 21. Plan wdrożenia światowego socjalizmu.”

www.prisonplanet.pl/polityka/agenda_21_plan_wdrozenia,p862306749

3) “ONZ i Bank Światowy naciskają suwerenne kraje do przyjęcia dyktatu globalnej redukcji populacji.” ,www.prisonplanet.pl/ekonomia/onz_i_bank_swiatowy,p389735919

cytat: Bank Światowy używa narzędzi finansowych by sprowadzić kraje narodowe na kolana, domagając się by te zmniejszyły liczbę swoich obywateli; ONZ gwarantuje polityczną legitymizację tych polityk wyludnienia (w ramach Agendy 21); Fundacje opracowują szczepionki przeciw płodności i genetycznie zmodyfikowaną żywność; Światowa Organizacja Zdrowia dba o "standardy” zdrowia i ich dystrybucję. Dzięki temu globalnemu konstruktowi, starannie skoordynowanej odgórnej strukturze, naukowa dyktatura usidliła całą wolną ludzkość.”

explosivereports.com/2012/05/14/un-world-bank-strangle-sovereign-nations-into-accepting-global-population-reduction-dictates/


11. jakie sankcje zastosowano w związku z powszechnym stosowaniem w Polsce nielegalnych trucizn przy odwiertach, bez rejestracji związków chemicznych w REACH ? Czy firmy stosujące nielegalne chemikalia pozbawione zostały prawa prowadzenia działalności na terenie UE?

Linki: 1) “REACH,dokumenty podstawowe”, www.theta-doradztwo.pl/theta/6/14/32/ , 2)Obowiązki producentów i importerów zgodnie z rozporządzeniem REACH”www.theta-doradztwo.pl/theta/5/9/60/


12. czy jedyna  metoda stosowana przy odwiertach, hydroszczelinowanie ma certyfikat Unii Europejskiej?


13. czy unijna dyrektywa w sprawie geologicznego składowania CO2 zostanie zniesiona, ze względu na niebezpieczne  konsekwencje dla życia na Ziemi? Czy ta zabójcza technologia ma certyfikat UE ? Dlaczego Komisja Europejska forsuje w Polsce technologię CCS i dopuszcza składowanie skroplonego CO2 z Niemiec i innych państw na naszym terytorium  a tym samym stawia nas Polaków przed śmiertelnym zagrożeniem? Dlaczego za niedostosowanie prawa do  śmiercionośnej dyrektywy CCS Naród Polski będzie  musiał zapłacić 200 mln zł kary za każdy rok opóźnień?

Skoro inne kraje jak np. Austria wprowadziła zakaz technologii CCS i nie ponosi za to kary to dlaczego wymusza się na Polsce wprowadzenie tej technologii  i do tego narzuca kary za opóźnienia? Jest to rażąco niesprawiedliwym  traktowaniem Polski. Jest  karygodnym skazywaniem  jej terytorium na składowisko niebezpiecznych odpadów i  wymuszaniem  niebezpiecznych technologii.

Link: 1)“Co dalej z przepisami o CCS”; www.ekonomia.rp.pl/artykul/1053047.html

cytat: “Polska nie jest jedynym krajem, który ma poważne zastrzeżenia do CCS. Składowania CO2 na swoim terytorium zabroniła Austria, przeciwko tej technologii opowiedziała się również większość niemieckich landów.”


14. jakie sankcje zastosowano wobec firm prowadzących odwierty i badania sejsmiczne na terenach “Natury 2000 “? Ile koncesji zostało unieważnionych z powodu złamania zapisów koncesji w tym zakresie jak też z powodu naruszenia dyrektywy ptasiej i siedliskowej?


15. jakie działania naprawcze podjęły władze unijne wobec starych, pękających, rdzewiejących,  porzuconych na pastwę losu odwiertów na terenie Polski i UE?


16. w jaki sposób władze unijne zamierzają kontrolować na bieżąco przebieg prac wiertniczych by były spełniane warunki zapisane w raportach środowiskowych?


17. dlaczego mieszkańcy nie mają prawa sprzeciwiania się odwiertom, które pozbawiają ich dostępu do zdrowej czystej wody i  bezpiecznego środowiska? Czy to jest zgodne z dyrektywami unijnymi i prawami człowieka?


18. dlaczego kontrole odwiertów prowadzone są w tajemnicy przed mieszkańcami a przepisy zabraniają udziału przedstawicieli mieszkańców w takiej kontroli?


19. dlaczego prawo do zaskarżania decyzji środowiskowych i  pozwoleń na inwestycje zagrażające

środowisku mają tylko organizacje ekologiczne ( finansowane przez lobby wydobywcze ) a innym obywatelom odebrano to prawo, co jest naruszeniem konwencji z Aarhus?


20. jakie działania podjęły władze unijne aby koncerny wydobywcze ponosiły odpowiedzialność karną i finansową za  wyrządzane szkody i krzywdy mieszkańcom terenów dotkniętych ich niszczycielską działalnością?


21. kto ponosi i ponosić będzie odpowiedzialność za stan odwiertów po ich zamknięciu?


22. czy władze unijne podjęły działania aby nie powtórzyły się przypadki składowania niebezpiecznych odpadów wiertniczych na wysypiskach śmieci, w pobliżu zbiorników  wodnych?


23. czy władze unijne opracowały skuteczną metodę utylizacji odpadów wiertniczych czy  metodę powstrzymania emisji toksycznych gazów cieplarnianych wydobywających się nieustannie z każdego odwiertu, czy też  skuteczną metodę zabezpieczania starych, porzuconych odwiertów?


24. czy logiczne jest mnożenie przepisów ochrony środowiska łącznie z powielaniem raportu środowiskowego na podstawie wirtualnego wzorca opracowanego przez instytut geologiczny, nie mającego odniesienia do rzeczywistości a jedynie będącego “koncertem życzeń” na zamówienie firm wydobywczych, skoro nie ma metody utylizacji odpadów a stosowane chemikalia są nielegalne bo nie  zarejestrowane w REACH?


25. czy władze unijne zdają sobie sprawę, że skoro:

 • nie ma żadnej metody utylizacji odpadów

 • nie ma  żadnej metody powstrzymywania emisji metanu i innych toksycznych gazów do atmosfery

 • nie ma  żadnej metody powstrzymywania trzęsień ziemi

 • nie ma  żadnej metody zapobiegania powstawaniu lejów czy zapadlisk terenów

 • ogromne ilości stosowanych chemikaliów są nielegalne bo niezarejestrowane w REACH

 • zasoby wodne już zostały zubożone i skażone na wskutek odwiertów

to  jakiekolwiek tworzenie i wprowadzanie nowych, nawet bardzo szczegółowych przepisów

zamiast stanowczych zakazów kompromituje  te władze jak też  wszystkich urzędników unijnych uczestniczących w tym procederze a więc  stawia ich, niestety,  po stronie ludobójczych koncernów wydobywczych?


Wobec namnażania się, często absurdalnych, unijnych przepisów nasuwa się zasadnicze pytanie:

czy jakiekolwiek przepisy są  w stanie zastąpić  w praktyce życiodajną wodę?


26. dlaczego w przestrzeni  powietrznej  UE rozsiewa się z samolotów zabójcze chmury?

Linki: 1) Dokumenty NASA ujawniają szkodliwe działania: chemtrails, mikrofale, mikropyły”

kefir2010.wordpress.com/2013/09/01/dokumenty-nasa-ujawniaja-szkodliwe-dzialania-chemtrails-mikrofale-mikropyly/

2) “Ostateczna odpowiedź MON na nasz List otwarty w sprawie Chemtrails”

januszzagorski.pl/2011/08/16/ostateczna-odpowiedz-mon-na-nasz-list-otwarty-w-sprawie-chemtrails/

 

 


Teresa Wojda

o usunięcie przekazników telefonii bezprzewodowej z siedlisk ludzkich

2013-10-30 22:25:21

Gorąco namawiamy o występowanie do Nadzoru Budowlanego w całej Polsce o usunięcie przekazników telefonii bezprzewodowej z siedlisk ludzkich!

Łowicz, 15.10.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze


Szanowna Pani

Zofia Więcław

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łowiczu

W związku z faktem, że jesteśmy autorkami  petycji Parlamentu Europejskiego nr.0578/ 2012, którą stanowi “List otwarty do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z 18.04.2012r.”, www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , w którym  występujemy m.in.o zakaz instalowania przekaźników telefonii bezprzewodowej w pobliżu siedlisk ludzkich www.eioba.pl/a/21ow/szkodliwosc-fal-krotkichmikrofal-z-nadajnikow-telefoni-komorkowej-i-nie-2 , www.iddd.de/umtsno/opiniaMK.htm

oraz w nawiązaniu do rozmowy Teresy Wojda z Szanowną Panią na początku października br., domagamy się  podjęcia działań przeciwko instalowaniu , szkodliwych dla zdrowia i życia mieszkańców, przekaźników telefonii bezprzewodowej na terenie powiatu łowickiego na następujących obiektach budowlanych :

 • sakralnych, wieże kościołów

 • szkolnych, np. na dachu Szkoły Podstawowej w Zdunach

 • bankowych, np. na budynku Banku Gospodarki Żywnościowej w Łowiczu, tuż obok siedziby Szanownej Pani Inspektor

 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu

 • Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu (na kominie kotłowni)

 • Spółdzielni Produkcyjnej w Jackowicach

 • maszty stojące obok np. Radia Victoria, dawnej Paszarni w Łowiczu i w Zduńskiej Dąbrowie, Urzędu Gminy w Domaniewicach, szkoły w Kocierzewie oraz w  innych gminach powiatu łowickiego

Przekaźniki te  emitują w sposób ciągły fale elekromagnetyczne, które stopniowo wyniszczają organizmy żywe (w tym pszczoły !) a  szczególnie niebezpieczne są dla ludzi żyjących w ich sąsiedztwie.

Szkodliwość źródeł pól elektromagnetycznych udowadniają w sposób dobitny badania medyczne, statystyczne, ankietowe i laboratoryjne na organizmach żywych. (Dowody poniżej w załączeniu jak też w podanych linkach)

W związku z tym że:

 • bez uprzedzenia wprowadzono na siedliska ludzkie tak bardzo niebezpiecznie oddziaływujące obiekty

 • bez żadnej informacji o szkodliwości  zmuszono mieszkańców do życia w smogu elektromagnetycznym

 • skutki ich oddziaływania mieszkańcy boleśnie doświadczają, nie mając pełnej świadomości zagrożenia

domagamy się wydania nakazu przeniesienia wszystkich szkodliwych obiektów z siedlisk ludzkich powiatu łowickiego na tereny odległe od domostw, co jest rownież zgodne  z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie obaw dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie;

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0216&language=PL&ring=A6-2009-0089

"Szczególny niepokój i oburzenie wywołuje bezustanne napromieniowanie ludności przez stacje telefonii komórkowej, zwłaszcza te zainstalowane w pobliżu domów mieszkalnych, szkół i szpitali. Środowisko życia ludności jest permanentnie skażone. Jest to stan nie do zaakceptowania, budzący poważne zastrzeżenia natury etycznej i jest sprzeczny z Prawami Człowieka. Ludzie ci nie mają dostępu do rzetelnej informacji i nie mają możliwości obrony. Są oni bezwolnym obiektem masowego eksperymentu." (tłum.M.K)

Powyższy cytat pochodzi z publikacji Parlamentu Europejskiego (PE) z marca 2001 r.

pt. Fizjologiczne i środowiskowe skutki niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, którą poprzedziła inna publikacja z lutego 2001 r. pt. Pole elektromagnetyczne a zdrowie". Obydwa dokumenty są w internecie: europarl.eu.int., numery druków: PE Nr 297.563 i PE Nr 297.574, w językach starych państw UE.

W związku z tym, że na terenie miasta Łowicza instalowane są wciąż nowe przekaźniki telefefonii bezprzewodowej  i zachodzi obawa że proceder ten będzie kontynuowany, domagamy się również podjęcia działań zapobiegających powstawaniu nowych obiektów.

W imię dobra obecnych i przyszłych pokoleń oraz w poczuciu moralnego obowiązku z związku z pełnioną przez Szanowną Panią funkcją służby społecznej w zapobieganiu zagrożeniom budowlanym dla życia ludzkiego domagamy się podjęcia niezwłocznych działań.

Polecamy uwadze Szanownej Pani następujące publikacje:

 1. “Aby Polska była zdrowa aby ludzie byli zdrowi”

www.iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm

a szczególnie:”Badania mające siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i                    demontaż stacji bazowych”

2.  “Niewidzialna śmierć”feminaliberata.wordpress.com/2011/08/08/

3. “Przeciwko masztom telefonii komórkowej” ;.webmart.de/gb.cfm?id=875138

4.   “Nauka i Technologia Nowej Ery - 20.11.2012 - Dionizy Pietroń www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pvq9RmVH2ms

Potrzebę podjęcia efektywnych działań w celu demontażu stacji przekaźnikowych wysyłających

zabójcze promieniowanie  wspiera również międzynarodowy apel lekarzy znany jako “Freiburger Appel” freiburger-appell-2012.info/de/home.php a także “Internationaler Appell von Würzburgiddd.de/umtsno/100aerzte.htm#wurz

Niedopuszczalne jest lekceważenie zagrożenia tłumaczeniem że jest to konieczne ze względu na

powszechność korzystania z telefonii bezprzewodowej.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że przekaźniki te służą do manipulacji i kontroli umysłów społeczeństw jak też mogą być w każdej chwili wykorzystane do naprowadzania pocisków międzykontynentalnych jako cel strategiczno-militarny USA.

iddd.de/umtsno/HandyFlyeriddd.pdf

ulotka ; “Telefonia komórkowa – to niebezpieczeństwo dla zdrowia”

iddd.de/umtsno/WiezeFlyeridddS.pdf ,

ulotka; “ Nadajniki telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego a nowa technologia militarna USA Promt Global Strike”

Oto poniżej fragment z powyżej wskazanej ulotki:

“Obama kontynuuje za Bushem i jego sekretarzem Rumsfeldem nową opcję militarną

rozwijaną już od lat 90-tych -wojny globalnej bez użycia pocisków nuklearnych. Strategia ta nazywa się "Prompt Global Strike" i ma na celu likwidację wszystkich celów na ziemi  prawie jednocześnie z opóźnieniem paru minut. Najpóźniej w ciągu 1 godziny ma dotrzeć pocisk z USA do każdego punktu na ziemi. Odpowiednie pociski X-51 hypersonic cruise missile WaveRider, latające na falach dźwiękowych osiągnęły w lotach próbnych, w maju 2010 roku już pięciokrotną szybkość dźwięku (Mach5). Planowana jest szybkość w atmosferze Mach 20. Do dokładnej i pewnej nawigacji potrzebują pociski oprócz sygnałów satelitarnych GPS także stacje bazowe w Twojej okolicy

i to z dwóch powodów. Według Pentagonu Chińczycy i Rosjanie są w stanie zestrzelić laserami satelity nawigacyjne GPS w ciągu paru minut. Po drugie dopiero dane nawigacyjne z satelity i stacji bazowych telefonii zapewniają pociskowi dokładność poniżej 5 cm. Także i Ty możesz zostać zidentyfikowany i zestrzelony. Nowe dowody osobiste Unii z chipami RFID pozwalają służbom USA identyfikację posiadacza i przesłanie danych z chipa RFID Twoją własną komórką do USA. Jako posiadacz komórki pomagasz za darmo USA. Amerykanie robią z Ciebie i Twoich dzieci zakładników, a Ty jeszcze ich finansujesz i płacisz zdrowiem własnym i swojej rodziny! “

(Info: iddd.de)

Mamy nadzieję, że Szanowna Pani podejmie niezwłocznie,  zdecydowane i skuteczne działania w celu ratowania zdrowia i życia 80 tysięcy mieszkańców powiatu łowickiego.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji wyłącznie drogą emailową, ponieważ na znak protestu przeciwko zsyłanym na Naród Polski zagrożeniom, nie odbieramy żadnej korespondencji wysyłanej drogą pocztową.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi


OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

STOP ANTYPOLONIZMOWI W MINISTERSTWIE KULTURY !

2013-10-24 16:53:44

Łowicz, 23.10.2013r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

lowobywatel@gmail.com , lowobywatel2@gmail.com

 

Bogdan Zdrojewski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rzeczypospolita Polska

 

Dotyczy:

odpowiedzi na nasze wystąpienie do Pana Ministra z 24.09.2013r. o weryfikację przyznawanych stypendiów i nagród dla A. Staniszewskiej z Łowicza oraz przeciw antypolonizmowi i degrengoladzie w kulturze a także przeciwko  kongresowi kultury niepolskiej w Radomsku (tzw. wielopolskiej lansowanej za pieniądze polskiego podatnika przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej).


W związku z tym, że Pan Minister  nie odpowiedział nam na nasze wystąpienie z 24.09.2013r., zawierające  dowody (z Pana podpisem jak też prawnika z kierowanego przez Pana Ministerstwa) na popieranie antypolonizmu i degrengolady w kulturze polskiej, domagamy się ponownie wyjaśnień i podjęcia działań.

Pismo z 17.10.2013r. z Departamentu Mecenatu Państwa, nr.DMP/ /2013/abg( tekst w załączeniu poniżej) jest nie do przyjęcia, tym bardziej że jest to pismo z cyt.: “Departamentu Mecenatu Państwa”, ale nie wiadomo jakiego państwa, bo w nagłówku nie ma ani godła ani  nazwy naszego Państwa, Ojczyzny Narodu Polskiego; “Rzeczypospolita Polska”.

Dowód: fotokopia pisma z Departamentu Mecenatu Państwa.

Jest to niebywałym skandalem i dowodzi podstępnego przejowania Ojczyzny Narodu Polskiego przez uzurpatorów dopuszczających się fałszowania wyborów i referendów a przy tym działających na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego.

Przykłady dowodów :

1. “Protest wyborczy 2011, skarga do European Court of Human Rights, wybory 2011 w Polsce, Wybory fałszowane informatyką od roku 2004.

2.  “Do Narodu Polskiego. List otwarty.”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

3.“Antypolska linia Ministerstwa Kultury?”

stopsyjonizmowi.wordpress.com/2011/02/28/antypolska-linia-ministerstwa-kultury/#more-7562

4. „Rozmowy międzyrządowe w Jerozolimie. O wspólnej przyszłości Polski i Izraela”

/tvp.info/informacje/swiat/o-wspolnej-przyszlosci-polski-i-izraela/4023092

5. „Tusk w Izraelu. “Wspólna przeszłość i wspólna przyszłość””

/fakty.interia.pl/fakty-dnia/news/tusk-w-izraelu-wspolna-przeszlosc-i-wspolna-przyszlosc,1601394

6. “Bulwersująca wypowiedź ,prezydent Izraela: "Wykupujemy Polskę"; www.bibula.com/?p=1390

Naród Polski ma pełną świadomość, że władzę w Polsce sprawują przedstawiciele mniejszości narodowej pochodzenia żydowskiego. 40 milionowy Naród Polski w  Polsce i miliony Polaków na świecie nie godzą się na to aby w ich ojczystym kraju władzę sprawowała mniejszość żydowska, kierująca się zasadami Talmudu:

www.zbawienie.com/talmud.htm

cyt:" Żydzi mają okradać i zabijać Gojów:

Sanhedrynu 57a.

Kiedy Żyd zamorduje goja ("Cuthean"), nie będzie żadnej kary śmierci. Jak Żyd okradnie od goja, może sobie zatrzymać.

Baba Kamma 37b.

Goje są poza ochroną prawa i Bóg "wystawił ich pieniądze Izraelowi".Żydzi mogą okłamywać gojów:

Baba Kamma 113a.

Żydzi mogą użyć kłamstw ("wybiegów") by oszukać goja.

Nie-żydowskie Dzieci PODLUDZKIE:

Yebamoth 98a.

Wszystkie nieżydowskie dzieci są zwierzętami.

Powszechnie znane są w Polsce zasady Talmudu jak też wypowiedź premiera Izraela, Monachem  Begina, laureata pokojowej Nagrody Nobla, cyt.:

www.stopsyjonizmowi.wordpress

Nasza rasa jest Rasą Panów. Jesteśmy świętymi bogami na tej planecie. Różnimy się od niższych ras, ponieważ wywodzą się one od insektów. Faktycznie porównując je do naszej rasy, inne rasy to bestie i zwierzęta, bydło w najlepszym przypadku. Inne rasy są uważane jako ludzkie odchody. Naszym przeznaczeniem jest rządzenie ponad niższymi rasami. Nasze ziemskie królestwo będzie rządzone poprzez naszych liderów za pomocą rózgi żelaznej. Masy będą lizać nasze stopy i służyć nam jako nasi niewolnicy.”

Nie jest to mowa miłości do całego świata ale mowa nienawiści i powinna podlegać karze wg art.

256 kk. cyt.: “kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści wobec grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, społecznej, naturalnych lub nabytych cech osobistych lub przekonań (…) podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2″

Ta porażająca prawda o planach  narodu żydowskiego rozprzestrzeniła się już po całym świecie i uchroni przed haniebnymi planami depopulacji ludzkości pod fałszywymi hasłami; demokracji, zasad zrównoważonego rozwoju czy troski o prawa człowieka czy narodów do suwerenności.

Przykłady publikacji:

“David Icke. Kto kontroluje sieć”: www.youtube.com/watch?v=AAcoVCGIev

"Największy sekret" Davida Icke omawia Krzysztof Rogala - 15.03.2013”

www.youtube.com/watch?v=kHGXOUapfJo

“Sto nowemu porządkowi świata”- 12.06.2013”

niezaleznatelewizja.pl/2013/06/stop-nowemu-porzadkowi-swiata-12-06-2013/

Ponawiamy nasze żądania zawarte w naszym piśmie z 24.09.2013r.

(pełny tekst w załączeniu poniżej ) :

 • upublicznienia wszystkich dokumentów dotyczących przyznania i rozliczenia stypediów dla Anny Staniszewskiej na:www.mkidn.gov.pl , oraz  przesłania nam drogą  emailową

 • upublicznienia dokumentów dotyczących przyznania nagród dla A. Staniszewskiej w tym dorocznej nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku na: www.mkidn.gov.pl , oraz przesłania nam drogą emailową

 • weryfikacji przyznawanych stypendiów i nagród dla A. Staniszewskiej

 • wyciągnięcia wszelkich konsekwencji  wobec winnych zaistniałej sytuacji

 • podania komunikatu do Polskiej Agencji Prasowej o wprowadzeniu w błąd Szanownego Pana Ministra przez wnioskodawców o przyznanie dorocznej nagrody dla Anny Staniszewskiej i podjętych działaniach naprawczych

 • wydania stosownego rozporządzenia w tej sprawie celem naprawienia błędu z przyznaniem nagrody dla osoby zasługującej na potępienie społeczne a nie na nagrodę

 • poinformowania władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz  mediów a także nas o rozporządzeniu w tej sprawie i podjętych działaniach

oraz domagamy się:

 • przeznaczania 99 procent środków polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na Polską Kulturę a 1 % na kulturę mniejszości narodowych

 • zaprzestania nachalnego promowania judaizmu w Polsce a szczególnie zlikwidowania Dnia Judaizmu (17 stycznia)

 • zaprzestania demoralizacji społeczeństwa poprzez kulturę propagującą rozwiązłość, brak zasad moralnych, brak szacunku dla życia i zdrowia ludzkiego

 • zakazu organizowania i finansowania  kongresów, zjazdów i konferencji dyskryminujących Naród Polski w jego Ojczyznie

Oczekujemy odpowiedzi od Szanownego Pana Ministra (z Pana podpisem pod pismem z godłem i nazwą Ministerstwa z określeniem nazwy państwa: Rzeczypospolita Polska) w ustawowym terminie, drogą emailową.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 

 

 

 


Teresa Wojda

STOP degrengoladzie w kulturze i antypolonizmowi

2013-09-24 21:00:13

Łowicz, 24.09.2013r.


Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU
Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012
lowobywatel@gmail.com , lowobywatel2@gmail.com


Szanowny Pan
Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dotyczy:
weryfikacji przyznawanych stypendiów i nagród dla A. Staniszewskiej z Łowicza.

 

W związku:
z przyznaniem Annie Staniszewskiej z Łowicza w 2008 roku dorocznej Nagrody Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego osobie, która wraz z władzami miasta Łowicza i powiatu łowickiego niechlubnie
wsławiła się próbą ( nieudaną) przejęcia dorobku Teresy Wojda i Stowarzyszenia Regionalnego Wsi
Urzecze “Łowiczanie” w 2008 roku
http://gazetylokalne.pl/a/lowiczannastaniszewskalowiczaninemroku2008/
print
://www.lowicz.eu/serwis/index.php?id=1021
ze zlekceważeniem przez Szanownego Pana Ministra bogatej i systematycznie przesyłanej w 2008 roku naszej
korespondencji o kradzieży dorobku intelektualnego innych twórców przez A.Staniszewską, jeszcze przed
przyznaniem dla niej nagrody przez Pana Ministra
Dowód: fotokopia pisma stowarzyszenia przesłane do wiadomości Ministra Kultury z dnia 05.05.2008
ze zlekceważeniem przez Szanownego Pana zapytań sądu (w sprawie XIII C444/08 o naruszenie dóbr
osobistych Teresy Wojda) dotyczących istnienia oszczerczego listu na temat Teresy Wojda wysłanego przez
osoby, które wyrokiem sądu zmuszone zostały przeprosić T. Wojda za zniesławienie, co Pan Minister osobiście
potwierdził ale przed zapytaniem sądu, pismem DIK /554/39/16348/10 z 28.04.2010r., lecz odmówił
udostępnienia, na wniosek naszego stowarzyszenia, tego oszczerczego listu, co jest postawą nieetyczną,
niegodną zajmowanego stanowiska.
To oszczercze pismo pisane z inicjatywy władz lokalnych i A.Staniszewskiej miało decydujcy wpływ na przyznanie
nagrody zamiast Teresie Wojda to Annie Staniszewskiej, która prowadzi firmę ANHAFT,
m.in. przypisuje sobie prace rękodzielnicze innych twórców czy nawet projekt chorągwi Szkoły Pijarskiej,

autorstwa światowej sławy heraldyka
Krzysztofa Guzka. Przy tym należy podkreslić że urzędnicy Starostwa w Łowiczu już w 2007 r. informowali Teresę Wojda
o opracowywaniu wniosku o przyznanie dla niej nagrody.
Dowód: fotokopia pisma Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego DIK /554/39/16348/10 z 28.04.2010r

z manipulacją zawartą w piśmie z 13.07.2010 DP 1431/10, podpisanym przez dyrektora Dominika Skoczka z
Departamentu Prawnego, jakoby oszczercze pismo o T.Wojda nie dotarło do ministerstwa, poprzez celową
zmianę roku w dacie poszukiwanego przez sąd pisma. Zamiast potwierdzenia pisma z 03.04.2008r.,
odpowiada on że nie istnieje pismo, ale z 03.04.2010r.
Dowód: fotokopia pisma D.Skoczka z 13.07.2010 DP 1431/10
● ze zlekceważeniem przez Szanownego Pana Ministra jak też przez Burmistrza Miasta Łowicza oraz
Starostę Łowickiego naszego protestu z 18.12.2009 r.(w załączeniu do tego emaila) w którym pisaliśmy m.in.
o fałszowaniu życiorysu A. Staniszewskiej cyt.:
“nasze stowarzyszenie zgodnie z przyjętym w marcu 2008 roku apelem o godne zachowanie i
traktowanie łowickich tradycji ludowych ośmieliło się wytknąć nierzetelne działania osób, które powinny
być wzorem rzetelnośći. Władza i urzędy oraz prasa lokalna zamiast poprzeć naszą inicjatywę piętnującą
nieprawidłowości, stanęła po przeciwnej stronie. Chętnie afiszowano się podczas np. gali przyznawania
nagród w ministerstwie z osobą, wobec której było najwięcej zastrzeżeń. Toczące się postępowanie
sądowe XIII C444/08 o naruszenie dóbr osobistych (Teresy Wojda) przeciwko E.Tomczak i innym
ewidentnie wskazuje że m.in. tytuł Łowiczanin Roku 2008 przyznany A.Staniszewskiej oparty jest na
fałszywych informacjach. Nie wnikając w szczegóły jak np. od kiedy należy do STL (Stowarzyszenia
Twórców Ludowych ) różnica aż 10 lat, czy też do Zarządu Głównego STL w Lublinie.
Dowód: fotokopia protestu z 18.12.2009r.
przyznaniem przez komisję stypendialną, w której zasiadała Anna Staniszewska, stypendium Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Annie Staniszewskiej, członkowi tejże komisji
Na spotkaniu 07.05.2008 r. w gabinecie Burmistrza Miasta Łowicza A. Staniszewska nawet przepraszała, że
stypendium zamiast T.Wojda zostało jej przyznane, bo zasiadała komisji stypendialnej, co uważała za oczywiste.
W ramach przyznanego stypendium dla A.Staniszewskiej powinna powstać izba regionalna w piwnicy jej domu ale
publicznie nic nie wiadomo o jej istnieniu. Jako dokumentację powstania tej izby stanowić miały fotografie
wykonywane we wnętrzu chaty weselnej w skansenie w Maurzycach, w której odbywały się prezentacje “Wesele
Łowickie dla turystów”, organizowane przez T.Wojda w ramach działalności Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze
“Łowiczanie”, o czym informowała A.Staniszewska przy okazji dokonywania fotografii wnętrza tego obiektu muzealnego,
urządzonego przez T.Wojda według jej autorskiej koncepcji.
z kreowaniem i promowaniem przez władze lokalne Anny Staniszewskiej, która, jak na ironię, patronuje nawet
akcji Muzeum Guzików “ Łapta złodzieja”. http://kultura.wiara.pl/doc/1523029.Wypasionekoguty/

http://kultura.wiara.pl/doc/1434153.Wycinankapodochrona
Pomimo istnienia tak wielu zastrzeżeń i dowodów przeciwko A.Staniszewskiej to jednak przyznano jej doroczną
nagrodę Ministra Kultury w 2008 roku jak też tytuł “Łowiczanina Roku 2008”.
Razem z grupą osób wykluczonych z naszego stowarzyszenia (za poddanie się manipulacjom lokalnych władz i
urzędów oraz instytucji kultury jak np. Muzeum w Łowiczu, Łowicki Ośrodek Kultury, Centrum Kultury, Turystyki i
Promocji Ziemi Łowickiej, w związku z próbą przejęcia dorobku T.Wojda i stworzonego przez nią stowarzyszenia) jest
nadal pokazywana jako autorytet w dziedzinie kultury ludowej. Jest nawet członkiem kapituły nagrody “Łowicka
Róża”, przyznawanej przez Radę Powiatu Łowickiego.
Dowód: wystąpienie stowarzyszenia z 15.5.2010 do Kapituły Nagrody “Łowicka Róża”

Domagamy się od Szanownego Pana Ministra:
● upublicznienia wszystkich dokumentów dotyczących przyznania i rozliczenia stypediów
dla Anny Staniszewskiej na:http://www.mkidn.gov.pl , oraz przesłania nam drogą emailową
● upublicznienia dokumentów dotyczących przyznania nagród dla A. Staniszewskiej w tym dorocznej nagrody
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2008 roku na: http://www.mkidn.gov.pl , oraz przesłania nam
drogą emailową
● weryfikacji przyznawanych stypendiów i nagród dla A. Staniszewskiej
● wyciągnięcia wszelkich konsekwencji wobec winnych zaistniałej sytuacji
● podania komunikatu do Polskiej Agencji Prasowej o wprowadzeniu w błąd Szanownego Pana Ministra przez
wnioskodawców o przyznanie dorocznej nagrody dla Anny Staniszewskiej i podjetych działaniach naprawczych
● wydanie stosownego rozporządzenia w tej sprawie celem naprawienia błędu z przyznaniem nagrody dla osoby
zasługującej na potępienie społeczne a nie na nagrodę
● poinformowania władz miasta Łowicza i powiatu łowickiego oraz lokalnych mediów a także nas o
rozporządzeniu w tej sprawie i podjętych działaniach


Przyznawanie stypendiów i nagród takim osobom jak Anna Staniszewska godzi w powagę kierowanego przez
Szanownego Pana Ministerstwa i dowodzi przyzwolenia na szerzenie degrengolady w kulturze.
Nie m , bo nie może być przyzwolenia na działania niszczące zasady moralne i etyczne w imię skrywanych celów
niszczenia Polskości w Polsce a zwłaszcza, że 90 % środków będących w dyspozycji Pana Ministerstwa
przeznaczane jest na kulturę niepolską.
Przykładem na to jest dofinansowanie i przyzwolenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykłady o
kulturze “wielopolskiej” zamiast o Kulturze Polskiej, tak jak to miało miejsce w Radomsku, 12.09.2013r. na Kongresie
Kultury, wykład prof. Joanny Kurczewskiej.
Teresa Wojda jako uczestniczka tego kongresu stanowczo zaprotestowała przeciw niszczeniu Polskiej Kultury i
zastępowaniu ją kulturą wielopolską a także przeciw obraźliwemu dla każdego Polaka określaniu Polski jako
Wielopolska .
https://www.facebook.com/pages/INICJATYWAOBYWATELSKADORZECZABZURYIS%C5%81UDWI/107356922689
206?ref=ts&fref=ts
Stanowczo protestujemy przeciwko podstępnej podmianie polskiej kultury na kulturę mniejszości narodowej,
poprzez wprowadzanie tzw. przestrzeni różnorodności, fałszywej tolerancji, celem dyskryminacji i stopniowego
eliminowania Polskości w Polsce.
Panie Ministrze, jest Pan przecież Ministrem Rzeczypospolitej Polskiej, to dlaczego
dyskryminuje Szanowny Pan Polskość i akceptuje degrengoladę w kulturze?


Oczekujemy podjęcia niezwłocznych działań i odpowiedzi w ustawowym terminie.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji wyłącznie drogą emailową, ponieważ na znak protestu przeciwko
zsyłanym na Naród Polski zagrożeniom, nie odbieramy żadnej korespondencji wysyłanej drogą pocztową.
Z poważaniem
Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

Łamanie konwencji z Aarhus

2013-09-23 19:24:49

·
 • MDK Radomsko 12-13.09.2013r. Kongres Kultury zamiast Polskiej to Wielopolskiej. SKANDAL I BEZPRAWIE ! W inauguracyjnym wykładzie prof. Joanna Kurczewska narzuca nam określenia "Wielopolska" zamiast POLSKA. Teresa Wojda stanowczo zaprotestowała jako jedyna z grona uczestników przybyłych z całej z całej Polski.

Łowicz, 20.09.2013r.

Pani

Jolanta Chełmińska

Wojewoda Łódzki

Pan

Witold Stępień

Marszałek Województwa Łódzkiego

SKARGA

na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu, Henryka Zasępę na stosowanie

gróźb karalnych względem Teresy Wojda  podczas sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 29.08.2013r. i inne zachowania godzące w powagę urzędu i funkcji.


Podczas Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 29.08.2013r. Henryk Zasępa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu, po raz kolejny groził Teresie Wojda, prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, wezwaniem policji i usunięciem siłą z sali obrad po zadaniu pytania w imieniu mieszkańców.

Dowód na wcześniejsze grożby: nagranie z sesji RM w Łowiczu z dnia 30.08.12,”Hydrauliczne szczelinowanie, zatruta woda w Łowiczu” www.youtube.com/watch?v=--XWDy0QFG4).


Teresa Wojda wiedząc że nie będzie miała szansy na dopuszczenie do głosu, z zaskoczenia, z wysokości schodów, głośno zadała pytanie: "przepraszam bardzo, a co tam będzie, bo mieszkańcy mają prawo wiedzieć", w związku z punktem porządku obrad sesji o wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w Łowiczu  na budowę drugiego piętra obiektu inwestora W.Płuski na ul. Armii Krajowej w Łowiczu. Zadanie tego pytania spowodowało najpierw wzburzenie na sali, póżniej zarządzono przerwę. Podczas tej przerwy Przewodniczący H. Zasępa  wraz z policjantem A. Rokickim podeszli do T.Wojda, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla publiczności i grozili nasłaniem policji. To odbyło się w obecności radnych i publiczności. Teresa Wojda stwierdziła, że ma prawo zadawać pytania w imieniu mieszkańców a dodatkowo chroniona jest jako petycjonariuszka Parlamentu Europejskiego m.in. Konwencją z Aarhus.


Groźby H. Zasępy i A. Rokickiego sprowokowały ataki słowne innych radnych w Łowiczu na Teresę Wojda. Pomimo takiej agresji wyzwolonej przez przewodniczącego H. Zasępę, radni zdali sobie sprawę z zasadności pytania i w konsekwencji, wbrew intencjom Burmistrza Miasta Łowicza i Przewodniczącego Rady Miejskiej , sprzeciwili się uchwaleniu zgody na drugie piętro dla obiektu o przeznaczeniu ukrywanym przed społeczeństwem i radnymi.


W sprawach różnych przewodniczący H.Zasępa udzielił głosu T.Wojda, która skrytykowała postawę Burmistrza Miasta Lowicza bagatelizującego  fakt znieważenia urzędu jak i wszystkich mieszkańców poprzez niedopuszczenie go do spotkania z Premierem D.Tuskiem i Wojewodą P.Bejda, w związku z wizytą Premiera RP  w bazie hydroszczelinowania w Łowiczu, 03.08.2013r. . T.Wojda podkreśliła, że ta zniewaga utwierdza mieszkańców Łowicza w przekonaniu że w Polsce władzę sprawują uzurpatorzy wyłonieni w wyniku udowodnionego sfałszowania wyborów i  zamachu stanu.


Dodała, że wszystkie instycje unijne jak też OBWE są o tym fakcie poinformowane. Wyraziła ubolewanie, że Burmistrz Krzysztof Kaliński nie stanął po stronie mieszkańców Łowicza, uznanych przez prokuraturę za pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania, tym bardziej że już jest zatruta woda pitna w Łowiczu.

Następnie Teresa Wojda zapytała kiedy wreszcie Burmistrz Miasta Łowicza i inni przestaną prześladować ją  i jej organizację. Nie udało się zniszczyć Teresy Wojda i jej organizacji w 2008 roku poprzez bezprawną ingerencję w stowarzyszenie. Teraz  wraz z siostrą Marią Bejda  staje w obronie całego miasta Łowicza, Polski i Europy - podkreśliła T.Wojda.


Za ostrzeganie przed zagrożeniami władze lokalne zemściły się 100 procentową podwyżką opłaty za udostępnienie chałupy weselnej w skansenie w Maurzycach.Ten obiekt muzealny został  urządzony przez Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” a wystrój jest autorskim  dorobkiem intelektualnym Teresy Wojda, która od 1994 roku rozsławia  skansen poprzez organizowanie atrakcji turystyczno-folklorystycznej pn:“ Wesele łowickie dla turystów”, na których gościło ponad 12 tysięcy turystów z całego świata.


Teresa Wojda zapytała również jak długo jeszcze władze miasta i powiatu będą promować oszustów i złodziei praw autorskich takich jak m.in. Anna Staniszewska, laureatka Nagrody Ministra Kultury 2008 roku.

Ukradzione przez  A. Staniszewską prace  łowickiego rękodzieła ludowego, wbrew fałszywym zeznaniom w sądzie A. Michalaka-naczelnika wydziału promocji,  nadal widnieją na stronie internetowej Urzędu Miasta Łowicza, poinformowała T.Wojda. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dorobek T. Wojda został przypisany A.Staniszewskiej a w związku z tym konieczna jest rewizja wniosku do Ministra Kultury z poręczenia  Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego i byłego Starosty Łowickiego Janusza Michalaka.


Na zadane przez T. Wojda pytania i poruszane kwestie na sesji jedyną odpowiedzią było wyłączenie mikrofonu przez Przewodniczącego  H.Zasępę. Natomiast następstwem wystąpienia Teresy Wojda na sesji jest odmowa przyznania  jej dofinansowania do mieszkania.

Na tą  okoliczność Teresa Wojda złożyła 10.09.2013r w Urzędzie Miasta Łowicza oświadczenie następującej

treści : (kopia w PDF, w  załączeniu do tej skargi)

Oświadczenie

na okoliczność otrzymania informacji w biurze urzędu  o odmowie przyznania mi dodatku mieszkaniowego.


Jako petycjonariuszka Parlamentu Europejskiego 0578/12 oświadczam, że odmowa przyznania mi dodatku mieszkaniowego jest zemstą burmistrza Łowicza i przewodniczącego Rady Miejskiej za obronę Narodu Polskiego przed zagrożeniami zsyłanymi przez okupacyjną, uzurpatorską władzę i uznaję to za dyskryminację i prześladowanie za moją działalnośći głoszenie prawdy o lichwiarsko zadłużonym mieście i powiecie i promocji i tolerancji dla oszustów i złodziei również mojego dorobku intelektualnego chronionego prawem autorskim.

Teresa Wojda

Zachowania i działania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu świadczą dobitnie, że działa on na szkodę mieszkańców Łowicza a dalsze jego trwanie na tym stanowisku i bezkrytyczne przyklaskiwanie pomysłom burmistrza a szczególnie dalszemu beztroskiemu i lichwiarskiemu zadłużaniu miasta jak i  galopującym podwyżkom opłat dla mieszkańców a przy ogromnej rozrzutności władz, grozi niewyobrażalnymi konsekwencjami. Nie ma, bo być  nie może  społecznego przyzwolenia na takie działania krzywdzące mieszkańców Łowicza.

Domagamy się :

 • rezygnacji H.Zasępy z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu.

 • przejęcia przez wszystkich radnych Rady Miejskiej w Łowiczu inicjatywy ratowania miasta Łowicza i podjęcie niezwłocznych działań oszczędnościowych i naprawczych.

 • przeniesienia obrad sesji, na której będzie rozpatrywana niniejsza skarga, na salę OSIR w Łowiczu

 • dopuszczenia do 1,5  godzinnej wypowiedzi Teresy Wojda i zaproszonych przez nią gości, podczas rozpatrywania tej skargi, jak też zaproszenie mediów, mieszkańców (w tym szkół)  poprzez ogłoszenia w mediach oraz na słupach ogłoszeniowych jak też na stronie: www.lowicz.eu

 • zrealizowania nagrania z przebiegu obrad tej przyszłej sesji na www.lowicz.eu

 • opublikowania nagrań z sesji  Rady Miejskiej w Łowiczu z  30.08.2012r. oraz 29.08.2013r. z udziałem Teresy Wojda na www.lowicz.eu oraz na youtube

 • upublicznienia oryginału wniosku  do Ministra Kultury o przyznanie nagrody dla A.Staniszewskiej w 2008 roku oraz oryginału uzasadnienia przyznania tej nagrody przez Ministra Kultury na www.lowicz.eu oraz przesłania nam drogą emailową tych dokumentów.

Dodatkowo żądamy wprowadzenia na stałe na stronie internetowej www.lowicz.eu i na słupach ogłoszeniowych naszych dwóch plakatów :

”Nie chcemy Teksasu w Łowiczu i w Polsce !” “Stop antypolonizmowi w  Łowiczu i Polsce“


Oprócz tego żądamy całkowitego pokrycia kosztów mieszkania w tym i za zużycie energii elektrycznej dla

T. Wojda na złożony przez nią wniosek o dodatek mieszkaniowy, ze względu na jej bardzo niskie dochody.

Domagamy się zaprzestania wymuszania wtargnięcia do mieszkania T. Wojda, które jest równocześnie siedzibą naszych organizacji, ze względu na uzasadnione obawy o bezpieczeństwo zdrowia i życia T.Wojda, z racji prowadzonej działalności, w tym głównie  udziału T. Wojda jako strony w udowodnieniu sfałszowania wyborów parlamentarnych w Polsce w 2011r.


Uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji drogą emailową, ponieważ na znak protestu przeciwko działaniom uzurpatorskich władz publicznych w Polsce, nie odbieramy żadnej korespondencji wysyłanej drogą pocztową.


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Otrzymują:

Bogdan Zdrojewski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Erminia Mazzoni

Przewodnicząca Komisji Petycji PE

 

 


Teresa Wojda

Protest przeciw fałszywym rzecznikom Narodu Polskiego . M. Kryda w Parlamencie Europejskim

2013-09-10 20:40:26

Łowicz, 08.09.2013r.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Petycjoner: 0578/12 Parlamentu Europejskiego

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

www.youtube.com/watch?v=--XWDy0QFG4

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Martin Schulz

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego

Jose Manuel Barroso

Przewodniczący Komisji Europejskiej

Herman Van Rompuy

Przewodniczący Rady Europejskiej

Janez Potočnik

Komisarz Unijny d/s Środowiska

Jean-Francois Brakeland

Dyrektor Dyrekcji A,Sprawy Prawne i Spójności

Komisarze Komisji Europejskiej

 

Szanowni Państwo,


Stanowczo protestujemy przeciwko kreowaniu przez Parlament Europejski Marka Krydę jako przedstwiciela oddolnego obywatelskiego ruchu oporu przeciw zamianie dwie trzecie terytorium Polski w pola wydobywcze //www.facebook.com/photo.php?fbid=663719413641191&set=a.379038998775902.97118.100000094155912&type=1&theater

Oczekujemy zapewnienia nas i Narodu Polskiego że Parlament Europejski ma dobre i czyste intencje i nie pozwoli aby  nadal przedstawiciele okupacyjnych  władz w Polsce reprezentowali oddolny ruch sprzeciwu Narodu Polskiego. Dopuszczanie do takich sytuacji kompromituje i ośmiesza  instytucje unijne i uderza jednocześnie w dobro każdego obywatela Unii Europejskiej.

Marek Kryda jako przedstawiciel  Fundacji Indygena oraz Instytutu Obywatelskiego z Łodzi, zwodzi Polaków i kontroluje ruch oporu w imieniu lobby wydobywczego pod złudnym i nieprawdziwym hasłem "Obywatele kontrolują " “Obywatele decydują". Przejmuje on podstępnie przewodzenie oddolnym ruchem oporu i jest celowo kreowany w prorządowych mediach jako przeciwnik lobby wydobywczego.

Media w Polsce milczą na temat naszej działalności i co najdziwniejsze Polska Agencja Prasowa nawet nie wspomiała o 2 godzinnym spotkaniu delegacji Komisji Petycji w sprawie gazu łupkowego z naszym udziałem a obszernie rozpisywała się o  spotkaniach na temat kopalni odkrywkowych węgla brunatnego.

Nie informowanie polskiego społeczeństwa o naszej działalności jako petycjonariuszek przeciwko lobby wydobywczemu i uzurpatorskim władzom okupacyjnym w Polsce jest jawnym działaniem na szkodę Narodu Polskiego i pogwałceniem Konwencji z Aarhus jak też złamaniem naszych praw, tym bardziej że działamy społecznie za własne, skromne fundusze.

 

Niedopuszczalna jest  sytuacja gdy naszą rolę bezprawnie przejmuje uzurpator  Marek Kryda, przedstawiciel okupacyjnego rządu a Parlament Europejski na takie bezprawie pozwala. M. Kryda nie działa w interesie Polaków bo nie wnioskuje o zakaz,  lecz  zaledwie o monitoring , nowe przepisy, czy wymuszane konsultacje społeczne, z których sam czerpie finansowe korzyści jako organizator i prelegent.

Zignorowano  nasz protest przeciwko M.Kryda , wysłany drogą emailową  do Komisji Petycji i europosłów przed spotkaniem we Wrocławiu 30.05.2013r. z delegacją Komisji Petycji. Przedstawiciel delegacji Komisji Petycji pan Keith Taylor spotkał się z Markiem Krydą i jego poplecznikami w kościele w Wejherowie, co było skrzętnie przed nami ukrywane.

Protestujemy przeciwko takiej postawie pana K.Taylora i tych którzy to akceptują. Jest to tym bardziej naganne i zasługujące na napiętnowanie, że jesienią 2012r. pan K.Taylor proponował

nam wspólną wizytację odwiertów w okolicy Kutna i Łowicza. Z tego wynika że pan Taylor dał się zwieść Panu Krydzie, wytypowanemu przez rząd do odwlekania wizytacji i skierownia jej na inne tory.

Nadmieniamy, że Marek Kryda nie jest jedynym, który działa tak podstępnie w imieniu okupacyjnych władz w Polsce. Na podobnych, złudnych zasadach działają wszystkie inne organizacje finansowane przez rząd jak też ze środków unijnych:

EKO/UNIA, Zieloni 2004 (R. Gawlik) Instytut na Rzecz Ekorozwoju ( A. Kassenberg), Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Łodzi  (T.Adamska, Z. Tynenski)

oraz organizacje ekologiczne finansowane przez koncerny wydobywcze:

GREENINGS POLAND z Poznania , Greenpeace Polska.

Najwyższy czas skończyć z  kłamstwami , manipulacjami  i ograniczaniem problemu tylko do gazu łupkowego, co już wielkrotnie podkreślałyśmy w naszych wystąpieniach do instytucji unijnych, zwłaszcza że od wielu lat na masową skalę wydobywa się w Polsce ropę i gaz ziemny konwencjonalny z użyciem materiałów wybuchowych i toksycznych mieszanek.

www.ekonomia.rp.pl/artykul/1034162.html “ Ruszyło największe wydobycie ropy i gazu w Polsce”

Kilkanaście tysięcy starych, porzuconych na pastwę losu, pękających odwiertów w Polsce a przy tym brak sposobu na odwrócenie szkód, powinno być dla Szanownych Państwa alarmującym sygnałem do wprowadzenia zakazu wydobywania nie tylko gazu łupkowego ale wykonywania wszelkich odwiertów a także budowy kopalni odkrywkowych węgla brunatnego, gdzie w początkowej fazie wykonuje się odwierty na wszystkie bogactwa naturalne.

Upominamy się po raz kolejny o ratunek dla całej planety poprzez zakazy dalszej penetracji struktur geologicznych, podziurawionych ponad wszelką miarę. Ponad 2 miliony odwiertów groźi  apokaliptycznymi zapadliskami. /www.youtube.com/watch?v=CqIWTQas0jw

Nakazem chwili i szansą na uratowanie życia na Ziemi jest przejęcie majątków koncernów wydobywczych na poczet  wyrządzonych  szkód jak też  jako zabezpieczenie nieuniknionych  następstw ich zgubnej działalności.

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa ObywatelskaDorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Łowicz, 08.09.2013r.

 

 


Teresa Wojda

Odpowiedż na pismo z Komisji Europejskiej

2013-08-26 12:08:20

Violations of human rights and Aarhus Convention in Poland.
Several thousand old, leaky wells in Poland destroys not only the "Natura 2000".
Kilkanaście tysięcy starych, dziurawych odwiertów w Polsce niszczy nie tylko “Naturę
2000”.
Niechaj przestrogą dla tych, którzy decydują w interesie koncernów wydobywczych, będą
filmy o powstawaniu ogromnych lejów na wskutek odwiertów węglowodorów.Takie
katastrofy grożą po każdym z ponad 2 milionów wykonanych odwiertów na Ziemi.
http://www.youtube.com/watch?v=CqIWTQas0jw
“Sinkhole Video: Trees Swallowed By Lousiana Sinkhole”www.youtube.com/watch?v=bfV5AUnLCuI
“MASSIVE 200 FOOT SINKHOLE OPENS UP LEAVING WESTERN”
http://pl.wikipedia.org/wiki/Derweze


Łowicz, 20.08.2013r.

Martin Schulz
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Eurodeputowani Parlamentu Europejskiego
Jose Manuel Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej
Herman Van Rompuy
Przewodniczący Rady Europejskiej
Janez Potočnik
Komisarz Unijny d/s Środowiska
JeanFrancois
Brakeland
Dyrektor Dyrekcji A,Sprawy Prawne i Spójności
Komisarze Komisji Europejskiej
Szanowni Państwo,
do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na naszą krespondencję z 1 lutego 2013r., będącą naszą reakcją na
pismo od JeanFrancois
Brakeland, ENV A.2/AK/dk/Ares 92013 z 18.01.2013 w sprawie łamania praw człowieka i
Konwencji z Äarhus w Polsce.
Jedynie dotarło do nas pismo w języku polskim podpisane przez Pana George Kremlis z 12 lipca 2013r. nr. ENV
A.2/AK/db/Ares(2013), Ref. Ares(2013)2647663 12/ 07/2013, które jest oparte na fałszywie zinterpretowanych i
poprzeinaczanych faktach a zawartych korespondencji z 5 maja 2013r. W emailu z 5 maja 2013r.
występowałyśmy z dowodami na prześladowanie nas przez rzecznika prasowego AGH Kraków w imieniu prof.
Stanisława Nagy, który groził nam założeniem sprawy sądowej za opublikowanie prawdy o wystąpieniu Prof. Nagy
na warsztatach o gazie łupkowym w Parlamencie Europejskim 09.10.2012 r.

Prof. Stanisław Nagy, w myśl Konwencji z Äarhus, art.2, pkt.2c jest “stroną”, bo posiadając publiczne kompetencje
jako ekspert, wykonywał publiczne usługi na zlecenie organów państwowych mające związek ze środowiskiem a
tym jest raport z Łebienia i reprezentował władze państwowe w Parlamencie Europejskim w temacie gazu
łupkowego.Prof. S. Nagy jest “stroną”, która naruszyła art. 3 pkt 8 Konwencji z Aarhus poprzez zastosowanie
groźby karalnej, wystąpienia na drogę sądową przeciw Teresie Wojda i Marii Bejda za upublicznienie prawdy
na temat jego prezentacji na warsztatach o gazie łupkowym w Parlamencie Europejskim w dniu 09.10.2012r.,
co jest ewidentnym naruszeniem art.3, pkt.8 konwencji z Aarhus, bowiem art. ten zawiera :
“każda ze stron zapewni, że osoby realizujące swoje uprawnienia, w tym przypadku T.Wojda, M.Bejda, nie będą w
żaden sposób karane, prześladowane lub szykanowane.(...)”
Prof. S.Nagy, pracownik Akademi Górniczo Hutniczej w Krakowie , wysługiwał się rzecznikiem prasowym tej
uczelni, Bartoszem Dembińskim w nękaniu T. Wojda i M.Bejda pogróżkami drogą emailową i telefoniczną, co
jest główną treścią emaila z 05.05.2013r. a zostało całkowicie pominięte przez Pana George Kremlis.
Dowód nr.1
poniżej treść emaila z 05.05.2013r. w załączeniu.
Dowód nr.2
gróżba rzecznika AGH Kraków:
“Informuję, iż jeśli nie zaprzestaną Państwo tej bezpodstawnej, merytorycznie nieprawdziwej i szykanującej
działalności wystąpimy na drogę prawną i będziemy domagali się ukarania sprawców”
Pan George Kremlis w piśmie napisanym w obraźliwym tonie, łamie nasze prawa i Konwencję z Äarhus a tym
samym kompromituje instytucje unijne. Celowo pomija najważniejsze dowody a w wybranych dowodach
przeinacza fakty. Szczególnie rażące jest stwierdzenie jakoby Teresa Wojda rozmawiała z prof. Nagy, co nigdy
nie miało miejsca!
Dowód: Oświadczenie T.Wojda poniżej :

..................................................................................................................
Oświadczenie
Teresy Wojda na okoliczność
naruszenia dóbr osobistych przez George Kremlis
Oświadczam, że nigdy nie rozmawiałam i nie kontaktowałam się z prof. Stanisławem Nagy z AGH Kraków,
który działa na szkodę Narodu Polskiego.
Stanowczo protestuję przeciwko skandalicznej, obrażającej mnie, manipulacji zawartej w piśmie z 12 lipca
2013r. nr. ENV A.2/AK/db/Ares(2013), Ref. Ares(2013)2647663 12/
07/2013 , kompromitującej instytucje unijne,
które niezasłużenie są laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.
Teresa Wojda
_______________________________________________________________________________________


Ponadto G.Kremlis pomija najważniejszy fakt zawarty w naszej korespondencji z 05.05.2013 a także
wcześniejszej z 25.01.2013 r, a dotyczący udowodnienia, z naszym udziałem jako stron, sfałszowania wyborów
parlamentarnych w 2011 r. w Polsce, co ponad wszelką watpliwość jest złamaniem praw obywatelskich i
konwencji z Aarhus każdego obywatela Polski i jest dowodem w sprawie dokonanego w Polsce zamachu stanu a
tym samym sprawowania władzy przez uzurpatorów.
W Sądzie Najwyższym, Państwowa Komisja Wyborcza miała prawo do uczestniczenia w procesie a skarżący
T.Wojda i M.Bejda zostały tego prawa pozbawione przez Sąd Najwyższy. Jest to nie tylko dowodem na
dyskryminację a więc złamaniem art.3.ust.8 konwencji z Aarhus ale także dowodem na współpracę sędziów z
trzymającym obecnie władzę reźimem oszustów wyborczych. Nie przeliczono ręcznie protokółów wyborczych i
pośpiesznie je zniszczono. Najwyższe organy państwa polskiego nie przedstawiły dowodów na prawo do
sprawowawania władzy do czego wezwał Pan Tadeusz Cichocki. www.tcichocki.pl
Protestujemy przeciwko układaniu się instytucji unijnych z władzami okupacyjnymi w Polsce, zamiast
udzielenia natychmiastowej pomocy Narodowi Polskiemu w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów
celem zapobieżenia rozlewowi krwi bezbronnych obywateli Polski.


Uzurpatorzy wiedzą o wielkim powszechnym społecznym niezadowoleniu i już straszą Naród Polski użyciem
siły a taką okazją może stać się rozpoczęcie szczytu klimatycznego w Warszawie, które jest zaplanowane na
11.11.2013r. , w święto narodowe Polaków.
Brak reakcji na nasze wystąpienia (wysłane drogą emailową i pocztową) o udokumentowanym zamachu stanu w
Polsce jest pogwałceniem prawa każdego obywatela Polski do życia w bezpiecznych warunkach, które zawarte są
w Preambule Konwencji z Aarhus: “uznając, że odpowiednia ochrona środowiska jest niezbędna dla ludzkiej
pomyślności korzystania z podstawowych praw człowieka, włączając w to prawo do życia jako takiego,
uznając, że każda osoba ma prawo do życia w środowisku odpowiednim dla jej zdrowia, pomyślności oraz
obowiązek tak osobiście jak i we współdziałaniu z innymi, ochrony i ulepszania środowiska dla dobra
obecnego i przyszłych pokoleń.”
Pomijanie przez instytucje unijne faktu udokumentowanego zamachu stanu w Polsce jest współudziałem w
przestępstwie unicestwiania Narodu Polskiego przez uzurpatorskie władze wyłonione w wyniku sfałszowanych
wyborów. Pan George Kremlis pisze cyt.:“w świetle przedstawionych informacji nie jesteśmy w stanie
stwierdzić naruszenia art. 3 ust.8 konwencji z Aarhus” , co stoi w sprzeczności z dowodami, z faktami
opisanymi w załącznikach do emaila z 05.05.2013r.
Władze okupacyjne w Polsce ustanawiają prawa i podejmują decyzje godzące w żywotne interesy każdego
Polaka. Jednym z przykładów na to jest ustawa nowe prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie
01.01.2012r. Ustawa ta narusza suwerenność państwa. Pozbawia nas Polaków elementarnego prawa
samostanowienia o losie własnym i przyszłych pokoleń Polski.


● Eliminacja samorządów z prawa wyboru i decyzji o sposobie zagospodarowania
przestrzennego terenów, wg powiązanych art.: 7, 23, 95, 104, 189, 190, 205.
● Pozbawienie praw do własności obecnych właścicieli nieruchomości, lub ich
ograniczenie wg powiązanych art.: 16, 18, 19, 24, 36.2, 188, 189, 191.
● Ustanowienie koncesji jako nadrzędnego i ostatecznego aktu prawnego, ponad
Konstytucją RP i innymi prawami wg w/w artykułów i art.42.ust.1. pkt.1 cyt:"
Rozpoczęcie działalności objętej koncesją uważa się za zaistnienie nieodwracalnych
skutków prawnych."
● Preferencje dla kopalni węgla brunatnego wg art.36.2 cyt:" wymagania w zakresie
wykazania się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej albo przyrzeczeniem
uzyskania tego prawa nie dotyczy koncesji na wydobywanie węgla brunatnego."
Zakłada z góry wywłaszczenia obecnych właścicieli gruntów.
● Zablokowanie prawa udziału społeczeństwa i samorządów w dostępie do informacji
geologicznej i o ochronie środowiska według art.33 i art.98.
● Przyznanie urzędnikom kompetencji do samowolnego wydawania pozwoleń na
deponowanie pod ziemią skroplonego CO2 i odpadów radioaktywnych bez konsultacji
społecznych i samorządowych zgodnie z rozdziałem 4 wg art.125, 126, 127. Szerokie
zastosowanie technologii CCS, wychwytywania, skraplania, wtłaczania od ziemię CO2
zatruje wszelkie zasoby wody i zniszczy środowisko.
● Możliwość bezkarnego i bezpłatnego dla koncesjonariusza zanieczyszczania wód
podziemnych i ich agresywnej eksploatacji w procesie hydroszczelinowania przy
poszukiwaniu i wydobywaniu węglowodorów, zgodnie z art.20, który
mówi:"Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego
jest bezpłatne." Dla potrzeb odwiertów zużywa się miliony litrów wody – za darmo!
● Ustawa nie przewiduje rekultywacji terenów, kontroli zużycia wody i ilości
wyprodukowanych odpadów przy technologiach wydobywczych.


Pomimo zapisów statutowych naszego stowarzyszenia uprawniających do prowadzenia działalności w zakresie
wszelkich zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego:
● Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi odmówił naszej organizacji prawa udziału w
kontroli społecznej odwiertu gazu konwencjonalnego i ropy naftowej Kutno 2 w Gołębiewie Nowym
k.Kutna.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że służby inspekcji środowiska dowiedziały się od nas o istnieniu odwiertu Kutno
2 i na nasz wniosek dokonały kontroli, z uprzedzeniem firmy wykonującej odwiert a przy tym przy wyłączonej
wiertni. To wskazuje na istnienie przepisów na korzyść firm wydobywczych a ze szkodą dla ludzi i środowiska co
jest ewidentnym złamaniem konwencji z Aarhus.
Dowód nr.3: wystąpienie o zakaz wydobywania węglowodorów, opis na str.9 i 10. jako załącznik w emailu z
05.05.2013r, pominięty przez G.Kremlis.
● Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach odmówiło naszej organizacji prawa zaskarżenia decyzji
środowiskowej dotyczącej powstania bazy hydroszczelinowania w Łowiczu, bo w statucie zabrakło
słowa “ekologia” czyli dbałość tylko o florę i faunę. W naszym statucie jest dbałość o środowisko życia
człowieka i ostrzeganie ludzi przed wszelkimi zagrożeniami.
Powodem odmowy był też fakt pisania odwołania po terminie, bo władze lokalne uporczywie odmawiały
dostępu do informacji o inwestycji zagrażającej mieszkańcom, co jest rażącym złamaniem Konwencji z
Aarhus.
Dowód nr.4: Odmowa Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach w załączeniu do tego emaila, pismo z dnia
09.08.2012r.
Łamanie praw człowieka i konwencji z Aahus w Polsce jest na masową skalę, pomimo istnienia dyrektyw
unijnych i uregulowań dotyczących ochrony środowiska, które zapewne Pan George Kremlis opracowuje.Nawet
najlepsze prawa z ochrony środowiska nie zabezpieczają obywateli unii przed degradacyjną działalnością lobby
wydobywczego, które jest pozbawione zasad etycznych, nastawione jest na kolonialny wyzysk. Wśród nich są
globalne koncerny wydobywcze na których ciążą wyroki za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka
w innych częściach świata. Powinny być ścigane prawem międzynarodowym a nie sprowadzane na teren UE i
za ich pieniądze urządzane bankiety i wystawy w Parlamenice Europejskim, o czym informowałyśmy we
wcześniejszej korespondencji.
Pan Kremlis zapewne miał swój udział w opracowaniu przepisów Natura 2000 dla ochrony flory i fauny a teraz
opracowuje dla tych samych terenów, wbrew jakiejkolwiek logice, przepisy regulujące wydobywanie
węglowodorów czy powstawanie kopalni odkrywkowych węgla brunatnego jak np. w Złoczewie k.Sieradza.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=440338412690324&set=pb.420646987992800.2207520000.1375819
121.&type=3&theater, http://sieradz.com.pl/wiadomosci/zloczew/2633,wzloczewiewiekszezlozawegla.
html
Obszar planowanej kopalni odkrywkowej leży w zlewni rzeki Warta. Teren
odwadniają dopływy rzeki Oleśnicy (lewego dopływu Warty), takie jak Burdynówka
oraz rowy melioracyjne.W zbiorowiskach leśnych dominuje sosna, miejscowo jednak zaznacza się spory udział
drzew i krzewów liściastych (dąb, buk, leszczyna). W odległości kilometra od planowanej kopalni znajdują się
granice Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki.


Szanowni Państwo,
Pan Kremlis wraz z innymi przedstawicielami unii powinien zainteresować się rzeczywistością w terenie a
przynajmniej skonfrontować mapy terenów Natury 2000 z mapami koncesji na bogactwa naturalne w Polsce.
Powinien odwiedzić conajmniej kilka z kilkudziesięciu tysięcy odwiertów wykonanych w Polsce a
pozostawionych na pastwę losu z zardzewiałymi rurami i popękanym, zapadniętym betonem, schowanych w
lesie czy na plantacji wiśni jak to ma miejsce w gminie Kiernozia we wsiach Długie i Stępów.
Wskazane byłoby też przeprowadzenie niezależnych, wiarygodnych badań na zawartość metanu wokół starych
odwiertów, skażenia radioaktywnego czy też toksykologiczne badanie wody. Oprócz tego należałoby zbadać
wysypisko śmieci w Sokołowie, gm.Kiernozia gdzie składowano odpady wiertnicze. Przy okazji delegacja
przekonałaby się jak mieszkańcy Łowicza i całej Polski są podtruwani wodą pitną, żywnością skażoną toksycznymi
dodatkami, chemtrails, jak gęsta jest sieć przekaźników telefonii bezprzewodowej na osiedlach ludzkich. Napewno
po takiej wizytacji terenu przestałby Pan Kremlis ironizować nasz apel o wprowadzenie zakazu wydobywania
węglowodorów jak też budowy nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego a zapewne zawnioskowałby do
Szanownych Państwa o niezwłoczne wprowadzenie zakazu wydobywania węglowodorów w Unii Europejskiej, o
nakazanie zabezpieczenia starych, nieekspolatowanych odwiertów a także o wypędzenie niszczycielskich
koncernów i powiązanych z nimi firm.
Prokurator w Łowiczu uznał wszystkich mieszkańców za pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w
Łowiczu ale pod naciskiem uzurpatorskich, skorumpowanych władz sprawę warunkowo umorzył, ulegając
zapewnieniom burmistrza, że w Łowiczu nie powstanie wiertnia. Jednak z informacji prasowych wynika że wiertnia
dla bazy w Łowiczu jest już w Polsce.. http://www.uos.pl/projekty.html,
Skoro nieuchronne jest pękanie zabetonowanych starych odwiertów i rdzewienie rur wiertniczych i nie ma
możliwości ich zabezpieczenia a tym samym zapobiegania skażeniu na wieki terenów wydobywczych to
absurdem i oszustwem jest tworzenie jakichkolwiek ram prawnych. Przepisami prawnymi w komputerze czy na
papierze nie da się zabezpieczyć ludzkości przed zgubnym działaniem już istniejących odwiertów a tym bardziej
karygodne jest pozwalanie na powstawanie nowych odwiertów.


Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa ObywatelskaDorzecza Bzury i Słudwi
Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu
OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

ROZPOWSZECHNIAJMY LIST OTWARTY TADEUSZA CICHOCKIEGO DO NARODU POLSKIEGOz 27.07.2013 r.

2013-08-08 08:01:55

 

#2156 Wezwanie Narodu Polskiego do obrony koniecznej w obliczu udowodnionego zamachu stanu w Polsce.

2013-08-07 18:25

 

Piaseczno, dn. 27 lipca 2013 r.
Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1
05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41
Tel.: 728-203-767
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl
Do Narodu Polskiego
List otwarty
W nawiązaniu do listu otwartego “Zamach stanu w Polsce” z dn. 25 kwietnia 2013 r.
(dostępny na http://www.tcichocki.pl/Zamach_stanu_w_Polsce-List_otwarty.pdf) informuję:
- Sąd Najwyższy i Prokuratura Generalna potwierdziły jego odbiór w dniu 30.04.2013 r.
- Sąd Najwyższy do dnia dzisiejszego nie udzielił żadnej odpowiedzi (!).
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście odmówiła wszczęcia śledztwa oraz
przyjęcia zażalenia (!).
- Dnia 31.07.2013 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia odbędzie się
posiedzenie Sądu w przedmiocie rozpoznania mojego zażalenia na postanowienie Prokuratury
Rejonowej Warszawa-Śródmieście o odmowie przyjęcia zażalenia.
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota jest w trakcie rozpatrywania sprawy.
Suweren, jako władza zwierzchnia w Polsce (Art.4, ust. 1 obowiązującej Konstytucji
RP) ma niepodważalne prawo żądać dowodów na potwierdzenie zgodności oficjalnych
wyników wyborów powszechnych, uchwał Sądu Najwyższego w sprawach ważności
wyborów i protokołów Komisji Wyborczych z wolą większości wyborców biorących udział
w wyborach. Obowiązkiem Sądu Najwyższego i innych organów było, więc ich dostarczenie.
Pomimo wystosowanych przeze mnie wezwań i upłynięcia wskazanych terminów do chwili
obecnej nie dostarczono ich suwerenowi ani nie udzielono jakiejkolwiek odpowiedzi(!). 2
W tej sytuacji należy stwierdzić, że:
1. Uchwały Sądu Najwyższego stwierdzające ważność wyborów podjęte zostały w
sposób bezpodstawny (!!).
2. Suweren nie ma podstaw do uznawania oficjalnych wyników wyborów za zgodne
z prawdą - wolą wyborców i prawem - Art. 4, ust. 2 Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 r.
3. Wszystkie organa władzy w Polsce funkcjonują w sposób nielegalny (!!).
Skoro niedozwolone jest kierowanie pojazdem mechanicznym bez odpowiednich
uprawnień to w żadnym przypadku nie można tolerować kierowania państwem -
reprezentowania Narodu Polskiego bez okazania legitymacji społecznej - udokumentowanej
zgody wyborców.
Uzurpatorzy urzędujący w konstytucyjnych organach władzy prawdopodobnie celowo
ignorują wezwania, nie podejmują merytorycznego dialogu i okazują bezczynność w sprawie
proponowanej przeze mnie nowelizacji prawa wyborczego z nadzieją, że:
4. Przeprowadzanie wyborów powszechnych, których wyniki byłyby w sposób
udokumentowany zgodne z wolą suwerena nie będzie możliwe również w przyszłości
(!!!).
Ze względu na fakty: obsadzenie wszystkich decyzyjnych stanowisk w najwyższych
organach, urzędach, sądach, resortach siłowych, …, przez ludzi nielegalnie sprawujących
władzę, ignorowanie wszelkich inicjatyw społecznych oraz wezwań do dymisji stwierdzić
trzeba, że:
5. Suweren pozbawiony został realnych, możliwości odsunięcia od władzy wrogich
Narodowi Polskiemu i działających na jego szkodę uzurpatorów w sposób pokojowy.
6. Jedyną możliwością, jaką uzurpatorzy pozostawili Polakom na przywrócenie
normalnych warunków życia i funkcjonowania państwa jest ich fizyczne unicestwienie
oraz powołanie nowych, legalnych władz. Koniecznie na bazie nowej i właściwej
ordynacji wyborczej.
W normalnych warunkach jestem obrońcą prawa człowieka do życia. Dlatego też
wielokrotnie próbowałem doprowadzić do reform drogami pokojowymi. Niestety
bezskutecznie, bo byłem ignorowany. Podobnie zresztą jak wiele innych osób, organizacji,
Związków Zawodowych, …. Dziś nie żyjemy w normalnych warunkach. Jesteśmy w stanie
niewypowiedzianej wojny i podstępnej okupacji realizowanej przez uzurpatorów a
polegającej na niewolniczym eksploatowaniu Narodu Polskiego oraz rozgrabianiu i
unicestwianiu Polski.3
W związku z powyższym a także ze względu na przedagonalny stan państwa, bardzo
złe i ciągle pogarszające się warunki życia przeważającej części Polaków, bezczynność lub
brak efektywnego przeciwdziałania odpowiednich organów państwa oraz brak perspektyw na
poprawę sytuacji, działając w interesie społecznym Narodu Polskiego oraz na podstawie
Art.4, ust. 1 i 2 obowiązującej Konstytucji RP
WZYWAM
Polki i Polaków, którzy przyszłość swoją i swych potomków upatrują w wolnej,
suwerennej, bezpiecznej, sprawiedliwej, dostatniej i gwarantującej perspektywy rozwoju
Polsce do przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy oraz obrony swoich
konstytucyjnych i naturalnych praw a także żywotnych interesów Polski.
Korzystając z prawa do bezpośredniego sprawowania władzy (Art.4, ust. 2
Konstytucji RP) oraz w związku z istniejącymi obecnie okolicznościami (bezprawnym
przejęciem i sprawowaniem władzy przez uzurpatorów, ich bezpośrednimi i rzeczywistymi,
różnymi działaniami na szkodę Narodu Polskiego, ignorowaniem wszelkich pokojowych
inicjatyw społecznych zmierzających do naprawy państwa, bardzo złą sytuacją Polski oraz
brakiem innych, efektywnych możliwości jej poprawy) suweren może i powinien podjąć
decyzję oraz wprowadzić w życie niezbędne działania obrony koniecznej poprzez:
1. Uznanie wszystkich osób, które nielegalnie, bo bez okazania legitymacji
społecznej i wbrew wezwaniom suwerena do ustąpienia z pełnionych funkcji nadal
uzurpują sobie prawo do sprawowania władzy za zdrajców, wrogów Narodu Polskiego i
okupantów Polski.
2. Uznanie wszystkich osób współpracujących z okupantami i działających w
jakikolwiek sposób na szkodę Narodu Polskiego lub Polski za ich kolaborantów i
zdrajców – wrogów Narodu Polskiego.
3. Uznanie prawa (w części działającej na szkodę Polski i Narodu Polskiego) za
nielegalne.
4. Skazanie wszystkich okupantów i ich kolaborantów na karę śmierci za dokonanie
podstępnego zamachu stanu, nielegalne sprawowanie władzy, ignorowanie władzy
zwierzchniej m.in. jej wezwań do ustąpienia z pełnionych funkcji i działanie na szkodę
Narodu Polskiego oraz w celu powstrzymania destrukcji Polski.
5. Stworzenie w celu realizowania egzekucji możliwie jak największej liczby
zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie organizowanych i zarządzanych oddziałów
Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu
najlepiej znanych sobie zaufanych osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich
oraz osoby starsze schorowane i młodzież do rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji
monitoringu,….
6. Staranne, samodzielne i niezależne przygotowywanie przez każdy z oddziałów
OKNP na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstszych różnych działań przeciwko
wrogom – przedstawicielom władzy okupacyjnej i ich kolaborantom. Ewentualną
współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny (niebezpieczeństwo
inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.4
7. Stopniowe, systematyczne i sukcesywne aż do obalenia okupanta realizowanie
„dożynanie watahy” np. i najlepiej metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą
pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne
środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody
usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.
Realizowanie tego punktu podejmowane powinno być bez dodatkowych wezwań.
Każdy z oddziałów OKNP powinien samodzielnie podejmować wszelkie decyzje. Również o
optymalnym momencie rozpoczęcia działań. Sugeruję jednak, aby pierwsze działania
przeprowadzać po 30 września b.r. oraz po upewnieniu się, że do tej pory działania
Prokuratury, Związków Zawodowych i ewentualnie jakieś inne nie przyniosą oczekiwanych
skutków: obalenia władzy uzurpatorów i okupantów – wrogów Polski oraz co równie ważne -
umożliwienia zgodnego z wolą Polaków i udokumentowanego powołania nowej władzy (w
pierwszym rzędzie Prezydenta RP, jako głowy państwa). Okres do wskazanej daty powinien
być wykorzystany na tworzenie zakonspirowanych oddziałów OKNP i rzetelne, samodzielne
przygotowania do akcji.
8. Powołanie, po obaleniu okupanta, Konwentu Narodowego (w jego skład
dopuszczać jedynie rodowitych Polaków o nieposzlakowanej przeszłości) w celu
ustanowienia nowego prawa wyborczego (np. wprowadzającego jawność wyborów,
likwidującego obowiązek zebrania 100 000 podpisów osób popierających kandydatów na
urząd Prezydenta RP, zakaz udziału w wyborach obcokrajowców, …) oraz Narodowej
Komisji Wyborczej w celu przygotowania i przeprowadzenia prawdziwie demokratycznych
wyborów głowy państwa.
9. Wybranie najlepszego z dostępnych kandydatów na Urząd Prezydenta RP. On
powinien zaproponować nowelizację Konstytucji RP oraz kolejne reformy i sposoby ich
realizacji. Powinny one podlegać ocenie suwerena w ogólnonarodowym referendum.
W moim przekonaniu nie należy stawiać na partie polityczne, lecz na konkretne osoby.
Uważam, że to wybrany w prawdziwie demokratycznych wyborach przez Naród Polski
Prezydent RP powinien (na podstawie zapisów nowej Konstytucji) wyłaniać w trybie
konkursu ofert i powoływać Prezesa Rady Ministrów. On zaś w ten sam sposób powinien
wyłaniać i powoływać poszczególnych ministrów. Przy ich wyborach decydować powinny
kompetencje i predyspozycje a nie przynależność partyjna.
10. Nadzorowanie Prezydenta RP oraz reform realizowanych przez ustanowioną
władzę.
Wzywam również:
- Wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro ich
Ojczyzny i którzy z różnych powodów pracują w urzędach, policji, sądach, straży miejskiej,
…, do rezygnacji (na czas obalania uzurpatorów) z pracy/służby i zaniechania wszelkich
kontaktów z władzami okupacyjnymi. Niestety istnieje ryzyko, że w sposób niezamierzony
mogliby zostać uznani za kolaborantów.5
- Wszystkich zmuszonych do emigracji patriotów polskich do udzielania wszelkiej
możliwej pomocy oddziałom OKNP.
Ponadto informuję Ambasady innych państw, że wszelkie zobowiązania i decyzje
obecnych władz okupacyjnych w Polsce są sprzeczne z wolą suwerena - Narodu Polskiego i z
tego powodu nielegalne.
UZASADNIENIE
Naród Polski ma prawo i obowiązek obrony swojej Ojczyzny przed grupą ludzi, którzy
nielegalnie przejęli władzę i sprawując ją działają na jego szkodę oraz nie zamierzają
zaprzestać pomimo wezwań. Nikt za nas nie obroni naszych słusznych praw ani żywotnych
interesów Polski. Stoimy przed kolejną szansą naprawy Polski. To od naszej postawy zależeć
będzie czy jej nie zaprzepaścimy.
Realizacja w/w propozycji jest w moim przekonaniu jedyną drogą umożliwiającą suwerenowi
skuteczne odsunięcie od władzy obłudnych i aroganckich uzurpatorów/agentów,
wprowadzenie nowej i właściwej ordynacji wyborczej, powołanie legalnej władzy oraz
wdrożenie niezbędnych reform.
Zaniechanie ich realizacji pogrążyłoby Polskę, bo nadal umożliwiałoby wrogom
Polski „przemycanie” swoich agentów/marionetek do najwyższych organów władzy na
podstawie pseudo demokratycznej ordynacji wyborczej i działanie na szkodę Polaków. W
żadnym przypadku nie można tolerować bezkarności ludzi działających na naszą szkodę.
Również ze względu na demoralizujący wpływ takiej sytuacji na kolejne ekipy rządzące,
składy sędziowskie, ….
Niestety nawet gdyby śledztwo prowadzone przez Prokuraturę powierzone było
obiektywnym i kompetentnym prokuratorom to wydaje się, że postawienie przed wymiarem
sprawiedliwości zespołu sędziów Sądu Najwyższego, którzy w sposób bezpodstawny, (bo
niepotwierdzony dowodami na zgodność z wolą wyborców) uznawali ważność wyborów
(przez co narazili Naród Polski na destrukcyjne działania ludzi rzekomo wybranych) i
sprawiedliwe ich osądzenie jest w obecnych realiach znikomo prawdopodobne ze względu na
„układy” ludzi „władzy”. To samo dotyczy „przedstawicieli” innych najwyższych,
konstytucyjnych organów władzy i partii politycznych.
Na podstawie dotychczasowych doświadczeń (upodobań „władzy”/uzurpatorów do łamania
prawa - ignorowania woli władzy zwierzchniej w Polsce i chowania się za plecami
policjantów) nie należy też oczekiwać skuteczności planowanych na wrzesień przez Związki
Zawodowe zgodnych z „prawem” strajków i demonstracji, choć życzę im jak najlepiej i będę
ich wspierać na miarę swoich możliwości.
ZAKOŃCZENIE
Rodacy nadchodzi czas rozliczenia wszystkich uzurpatorów, zdrajców, sprzedawczyków,
sabotażystów i kolaborantów często ukrywających się pod polsko brzmiącymi nazwiskami i
fałszywymi życiorysami, którzy obłudnie pod płaszczykiem polityki miłości z uśmiechem na
twarzach i w pięknych, nowiutkich, skrojonych za nasze pieniądze garniturkach działają na
naszą szkodę w każdy możliwy sposób.6
Pora skończyć z samo podpaleniami, petycjami, marszami protestacyjnymi, strajkami i
wszelkimi innymi zgodnymi z „prawem”, ale niestety nieskutecznymi próbami naprawy
Polski. Uzurpatorzy łamiąc zapisy obowiązującej Ustawy Zasadniczej nie respektują
zwierzchności Narodu Polskiego. To, dlatego lekceważą petycje, strajki i protesty oraz tworzą
ustawy niezgodne z wolą suwerena. Dlatego wbrew woli suwerena ratyfikując Traktat
Lizboński zniewalają Polaków, za bezcen wyprzedają majątek narodowy zamiast go
pomnażać, w sposób niczym nieuzasadniony zadłużają Polaków, wydłużają wiek emerytalny,
odmawiają dymisji i nowelizacji prawa wyborczego, chcieli wprowadzić ACTA, planują
likwidację naszej waluty, …, itd., itp. W tej sytuacji jedynie radykalne, zdecydowane i
konsekwentne działania mogą przynieść oczekiwane efekty. Mam nadzieję, że wzorem
naszych przodków nie zabraknie nam odwagi oraz determinacji.
Być może niektórzy z nas oddadzą życie podobnie jak uczyniło to wcześniej bardzo
wielu szlachetnych i wielkich Polaków. Myślę jednak, że lepiej zginąć z honorem w słusznej
sprawie niż żyć jak niewolnik „wybrańców” Boga we własnym kraju.
W chwilach zagrożenia Polacy zawsze potrafili wykrzesać z siebie heroizm, rozwagę,
konsekwencję i potrafili… działać. Wierzę, że i tym razem tak będzie. Wierzę, że
zwyciężymy i tym razem zaprowadzimy porządek w naszej Ojczyźnie oraz wyciągniemy
właściwe wnioski wynikające z doświadczeń. Mam nadzieję, że już nigdy więcej nie damy się
oszukiwać ewentualnym, kolejnym złotoustym obłudnikom. Tego z całego serca Wam i sobie
życzę.
Tadeusz CICHOCKI
P.S. Wszystkich Polaków, którzy zgadzają się z treścią mojego listu proszę o pomoc w jego
rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami.
Do wiadomości:
Osoby prywatne, Organizacje Patriotyczne, Związki Zawodowe, Media, Prokuratura
Generalna, Ambasady, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze,
Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości,
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Sąd Najwyższy, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, inne.

Teresa Wojda

Zapytanie o los zażaleń na odmowę wszczęcia śledztw przez Prokuraturę w Łowiczu.

2013-07-14 21:13:19
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Prokuratura Rejonowa

W związku z faktem, że na znak protestu przeciwko stworzonej przez sądy, prokuratury i urzędy oraz media, atmosfery lekceważenia istniejących i potęgujących się zagrożeń dla zdrowia i życia dla mieszkańców Łowicza i okolic a także całej Polski i Europy a w obawie przed prześladowaniami i agresją  Teresa Wojda nie odbiera urzędowej koresondencji przesyłanej drogą pocztową,

prosimy o udzielenie drogą emailową informacji na jakim etapie są sprawy oraz o przesłanie również drogą internetową na adresy :....., wszystkich wysłanych a nie odebrannych dokumentów, adresowanych na adres siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie", os. Kostka 12/9, Łowicz w następujących sprawach:
 • zatrutej wody pitnej w Łowiczu, DS 103/2013
 • bazy hydroszczelinowania, DS 765/12
 • wymuszenia rozbójniczego, DS 1909/12
 • w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w Wydziale Cywilnym: o nakazanie wstępu do mieszkania, siedziby Stowarzyszenia Łowicz Kostka 12/ 9, sygn.akt IC/480/12,
 • sprawa DS 998/11, z uznanego przez Sąd Rejonowy w Łowiczu naszego odwołania w sprawie wprowdzenia unijnego Programu Natura 2000 i bezprawnego przejęcia własnościowych  gruntów, przyległych do rzeki Bzury, na szkodę 200 rolników, pod potrzeby Łowickiej Grupy Rybackiej.

Ze względu na wagę spraw i konieczność poinformowania społeczeństwa polskiego a także instytucji Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych organizacji, prosimy o przychylne potraktowanie naszej prośby.

Mamy nadzieję, że wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości są rzetelni i uczciwi Polacy, którzy rozumieją tragizm sytuacji Narodu Polskiego.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

 


Teresa Wojda

Wystąpienie o międzynarodową pomoc dla Narodu Polskiego.

2013-07-07 18:48:58

Wystąpienie do OBWE: udowodniony zamach stanu w Polsce.

Łowicz, 03.07.2013r.

Szanowny Pan

Lamberto Zannier

Sekretarz Generalny

Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

w imieniu oszukanego i okradanego Narodu Polskiego przez nielegalnie sprawujących władzę a wyłonionych w wyniku sfałszowanych wyborów, którzy ustanawiają prawa,  podejmują decyzje sprzeczne z wolą i interesem Narodu Polskiego, co jest  działaniem podstępnym a trwającym od 1989 r., prowadzącym do wyniszczenia ekonomicznego i fizycznego Polaków oraz grabieży majątku narodowego i niszczenia Państwa Polskiego, zwracamy się o niezwłoczną pomoc w pokojowym odsunięciu od władzy uzurpatorów aby zapobiec grożącym rozwiązaniom siłowym.

W obecnej sytuacji rozpisanie nowych wyborów w Polsce nic nie zmieni, bo prawo zostało tak skonstruowane, by ciągle te same, skompromitowane i zdradzieckie ugrupowania dochodziły do władzy.

Prosimy o kontaktowanie się z nami drogą emailową, zamiast wysyłania korespondencji na adres siedziby naszej organizacji, ponieważ z powodu prześladowania, dyskryminowania i lekceważenia naszych skarg i wniosków do Sądów i Prokuratur, na znak protestu, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową na adres siedziby....

W związku z udowodnieniem  m.in. przez nas  i Tadeusza Cichockiego z Piaseczna, dokonania w Polsce zamachu stanu oraz  z zaistniałą trudną sytuacją społeczno-polityczną prosimy o informowanie o podjętych działaniach nie tylko nas ale także pana Tadeusza Cichockiego, który w pełni zasługuje na zaufanie Narodu Polskiego jak też gotowy jest podjąć się roli głównego obrońcy i przywódcy Narodu Polskiego.

Dane kontaktowe :

Tadeusz CICHOCKI

Ul. Radosna 1

05-500 Piaseczno

Tel./fax.: (22) 756-16-41

Tel.: 728-203-767

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl

www.tcichocki.pl

Z poważaniem

Maria Bejda, Teresa Wojda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

Inicjatywa Obywatelska Biernego Oporu

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze ”Łowiczanie"

 

 


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.