Petycja w sprawie statystów

Skontaktuj się z autorem petycji

Ogłoszenie nr 13 - wyniki kontroli ZUS

2023-02-16 09:16:44

ZUS O/Wrocław wydał decyzję, powinniśmy być zatrudniani na umowę zlecenie, a nie o dzieło. Co daje nam umowa zlecenie:

1. Stawki godzinowe. Obecna stawka godzinowa wynosi 22,80 zł brutto, 16,41 netto, od 1.07.2023 będzie wynosic 23,50 zł brutto, 16,98 zł netto.

Są to stawki MINIMALNE, agencja będzie mogła płacić więcej, ale nie mniej niż to minimum. Nie będzie 10-12 godz. planów za 80-100 zł, bo za takie plany minimalna stawka będzie wynosić ca 160-190,00 zł netto. Agencje prawdopodobnie skrócą plany, aby zmieścić się w obecnych stawkach (jeżeli nie będą mogły zapłacić więcej), co i tak nam sie opłaci, bo na planie za 100 zł będziemy przebywać 6, a nie 10 czy 12 godz. Mam tylko nadzieję, że agencje nie będą organizować samych 2 godzinnych planów, bo taką ewentualność trzeba będzie niestety wziąć pod uwagę. Trzeba będzie się pytać jak długi będzie plan i nie chodzic na plany krótke. Czasem może się komuś opłacić pójść na krótki plan, jak nie ma daleko (tak mi powiedziała jedna ze statystek) i nawet te 30 zł dorobić. Poza tym to nawet jak ktoś byłby na naprawde krótkim planie (ile takich planów może realnie być?) to reszta czasu należy do niego i może go efektywnie wykorzystać, teraz nie ma takiej możliwości.

 

2. Ubezpieczenia społeczne.

Młodzi nie zawsze o tym myślą, ale przy umowach o dzieło można pracować dziesiątki lat i później nie mieć ani grosza emerytury, czy renty. Osoby zatrudnione na zleceniu będące na rencie/emeryturze powinni co rok składać do ZUS wniosek o przeliczenie tego świadczenia, zawsze parę groszy z tego tytułu wpadnie. Osobom   zatrudnionym  składki ZUS odprowadzane przez Agencje zostaną doliczone do kapitału początkowego 

 

3. Nie będziemy musieli co rok upominać sie o nowe stawki, objęte są one rozporządzeniem Rady Ministrów i dotyczy wszystkich zatrudnionych na umowy zlecenie.

3. Osoby do 26rż nie płacą podatku dochodowego, także stawka netto będzie dla nich wyższa.

4. Umowy o dzieło co do zasady nigdy nie będą objete stawkami regulowanymi, dlatego umowy zlecenie są dla nas korzystniejsze.

5. Chcę przypomnieć, że umowy zlecenie oZUSowane są od I. 2016r, Nieraz się zdarzało, że ktoś przechodził na emeryturę/rentę i czasem kilku miesięcy mu brakowało do pełnego świadczenia. Niejednemu z nas od tego 2016r. nabiłoby kilka miesięcy, jak nie lat. Przy umowie o dzieło nie dostaje się nic za przepracowane miesiące/lata, przy umowie zlecenie okres ten doliczony byłby do lat pracy.

 

Niestety do tego ogłoszenia nie można dołączyć skanu decyzji.

Chcę też przypomnieć, że latem 2021r. kontrole na 8 planach przeprowadził PIP. Oczywiście nierealne byłoby, aby kontrola była przeprowadzona na wszystkich planach. PIP nie stwierdził tam żadnych nieprawidłowości, bo nikt z koleżeństwa się nie odezwał, a była okazja aby powiedzieć o nieogrzewanych zimą namiotach, braku miejsc do siedzeniach i innych problemach trapiących statystów. Niestety też nie można dołączyć skanu decyzji.

 

 

Drodzy, jest nas ponad 20 tys! Podpisanie petycji zajmie mniej niż minutę. Jak nie ruszymy z działaniami, to nikt za nas nic nie zrobi, a ci co próbują coś robić, też machną ręką... i będzie, jak jest.  Proszę informować swoje koleżanki/kolegów o podjętych działaniach  i  prosić o podpisywanie petycji.

Po ostatniej debacie w Komisji Sejmowej MKultury obiecało nam “okrągły stół” z przedstawicielami statystów, producentów i agencji. Narazie nic o tym nie słychać.

 


Elżbieta Jaworska

Debata z 29.11.2022

2022-11-30 14:36:50

 Kolejna debata za nami! Miała dotyczyć warunków na planie, a skończyło się jak zwykle: na stawkach. Ministerstwo Kultury zaproponowało nam “okragły stół”, czyli spotkanie i negocjacje środowiska statystów, filmowców I agencji. Zobaczymy.Elżbieta Jaworska

Ogłoszenie nr 11

2022-11-15 12:47:59

Najbliższa debata ma dotyczyć warunków na planie. Może ktos chciałby w niej uczestniczyć? Mam wypisane takie warunki. Trudno powiedzieć, aby wszystkie zostały zrealizowane, ale chociaż połowa...  

 

 

 

1. Zapewnienie nie dalej niż 100m od planu wszystkim członkom ekipy (w tym statystom) miejsc do siedzenia (nie na bazie!, która czasem jest oddalona o 1 km od planu), podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych miejsca powinny być osłonięte od słońca i deszczu, ogrzewane w okresie zimowym.

2. Zapewnienie statystom dostępu do WC na planie i na bazie, 1 oczko na max. 50(?) osób.

3. Nieograniczony dostęp do napojów zimnych i gorących dla wszystkich uczestnikow planu (min. 1 czajnik na 50 osób) przez cały czas trwania zdjęć.

4. Podczas spożywania posiłków zapewnienie wszystkim statystom miejsc do siedzenia.

5. zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych w bezpieczne przejścia,

6. Dezynfekcja po każdym użyciu wszystkich przedmiotów służących do charakteryzacji: pedzelków do makijażu, grzebieni itp, w przypadku wydania statystom garderoby pranie tej garderoby.

7. Wypłata odszkodowania/pokrycia kosztów prania za własną odzież zniszczoną/zabrudzoną podczas realizacji filmu.

8. Plany nocne (godz. 22:00 – 6:00): stawka powiększona o min. 50% ,

9. Liczenie godzin pracy od godziny zbiórki do godziny powrotu na miejsce zbiórki, w godzinach nocnych dowóz do dużego węzła komunikacji publicznej, skąd statyści mogliby dojechać do domów.

10. dodatek za odzież dodatkową i nietypową (np. wieczorową, biznesową, sportową) nie używaną na codzień przez statystów.

11. dodatek za własny sprzęt, czy rekwizyty używane przez statystów.

12. Ustalenie definicji: statysta, epizodysta niemy, epizodysta.

13. Dla epizodystów, którzy nie mają prawa do tandiem ryczałtowy dodatek za sprzedaż wizerunku i sprzedaż praw autorskich w wysokości minimum 2 godzin minimalnej stawki krajowej.

14. Posiłki: plany pow. 4 godzin – minimum 1 posiłek (bułka, kanapka), plany pow. 8 godzinpełny obiad.

 

Warunki finansowe:

1. Wydawanie na planie każdemu statyście 2. egzemplarza umowy,

2. Wypłata wynagrodzenia gotówką po planie, lub przelewem na wskazane przez statystę konto w terminie nie dłuższym, niż 15. kolejnego miesiąca w którym były zdjęcia.

3. Ryczałtowy dodatek za sprzedaż praw autorskich i sprzedaż wizerunku w kwocie min. 1 godzina minimalnej stawki krajowej wszystkim statystom zatrudnionym na danym planie.

4. Odwołanie planu najpóźniej 24 godziny przed planem, mniej niż 24h wypłata min. ½ stawki, jaką mógłby zarobic statysta, w przypadku zgłoszenia się statysty na plan min. ½ stawki + koszt dojazdu. Nie dotyczyłoby to statystów, którzy nie zachowują się właściwie ( np. będących pod wpływem alkoholu, narkotyków, spóźnionych).

5. Ubezpieczenie NW dla statystów.

 

Możliwość zgłaszania nieprawidłowości dotyczące warunków na planie do właściwego Inspektoratu PIP, brak umów i brak wynagrodzenia do właściwego Urzędu Skarbowego.

Możliwość przeprowadzenia nie zapowiedzianej kontroli przez PIP i USk w przypadku zgłoszenia przez statystę nieprawidłowosci.


Elżbieta Jaworska

Ogłoszenie nr 10

2022-11-14 21:50:25

29.11.2022 o godz. 12:00 kolejna debata w Komisji Sejmowej w naszej sprawie. Ktoś chętny nas wspomóc?


Elżbieta Jaworska

Ogłoszenie nr 9

2022-10-28 20:12:38

Szanowne koleżeństwo,

Może to mamy!

 


ZUS  zapoznał się z charakterem naszej pracy i stwierdził, że Agencje zawierają z nami na statystowanie niewłaściwe umowy i że powinniśmy być objęci umowami zlecenie. Uważam, że jest to cudowna wiadomość! Nie będziemy pracować na 10 godz.  planach za 70-90 zł, a zgodnie z zapisami dot. minimalnej płacy krajowej za 139 zł, stawki co roku są na nowo ustalane, w przyszłym roku mają być wyższe. Co mogą zrobić agencje? Z tego co wiem, ZUS swojego stanowiska nie zmieni, agencje  będą się pewnie odwoływać do sądu, ale pozwanym będzie ZUS, który też ma dobrych prawników. 

 

Umowy zlecenie pozwalają przy statystowaniu objąć nas choćby minimalnymi stawkami godzinowymi. Aktualne stawki wynoszą 19,70 zł /h brutto, 13,90 netto, od 2023r. 22,10 brutto, 16,10 netto. Dodatkowo osoby <26rż. nie płacą podatku dochodowego, Na umowy zlecenie będziemy mieć minimalne zabezpieczenie społeczne (dodatki do emerytur/rent, lub w przyszłości jakąś emeryturę).

Powyższe ustalenia będą dotyczyć wszystkich agencje i wszystkich statystów. Jeżeli w przyszłości otrzymalibyście umowy o dzieło, a de facto byłoby to statystowanie, należy to zgłaszać do właściwego ZUSu. Obecnie do niektórych z Was przyszły informacje z ZUS, że trwa postępowanie domagające się od Agencji zamianę naszych umów z um. o dzieło na umowy zlecenie I domagające się od Agencji dopłaty składek ZUS.

Proszę się nie obawiać tych pism, dla większości z nas umowy zlecenie są korzystniejsze, bo za plany np. 10 godz. otrzymywalibyśmy (obecnie) 139 zł netto, a nie 70-90.

W przyszłości, jeżeli agencje nie będą mogły zapłacić 139 zł dniówki być może skrócą plany, co dla nas i tak będzie korzystne, bo na planie za tę samą stawkę nie będziemy przebywać 10-12 godz, a 6-7 godz.

Pragnę też zaznaczyć, że jeżeli Agencja będzie miała budżet, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby za statystowanie zaproponować stawki wyższe niż minimalne stawki obowiązujące przy innych umowach. Podobnie jest w innych branżach/grupach zawodowych, wiele osób zarabia dużo więcej niż minimum krajowe (obecnie 3010 brutto, 2360 netto), nie mogą jednak zarabiać mniej.   Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji koleżeństwu i o poproszenie tych, którzy jeszcze nie podpisali petycji o jej podpisanie. W walce o stawki pewnie ktoś zapyta o ilość podpisów. Narazie jest ich niecałe1500 na 29 tys. aktywnych statystów, trochę może zabraknąć. 


Elżbieta Jaworska

Kontrola ZUS, ogłoszenie nr 8

2022-05-27 11:32:47

ZUS prowadzi kontrolę naszych umów! Mają być wezwane losowo wybrane osoby do złożenia zaznań, potem ma być to skonfronowane z agencjami.  Musimy im powiedzieć, że mamy ściśle wykonywać polecenia reżysera, czy innej osoby odpowiedzialnej za nakręcenie sceny, nie mamy żadnego wpływu na to, co robimy, jak mamy stać w ścisle okreslonym miejscu, stoimy, mamy iśc, idziemy, biec, biegniemy itd. Nie mamy żadnej możliwości na jakiekolwiek zmiany bez akceptacji reżysera, a ża   efekt koncowy odpowiedżialny jest ktoś inny. Nie jesteśmy aktorami! . Przy statystowaniu nie mamy też mozliwości negocjacji wynagrodzenia, musimy dostosować nasż ubiór do scenariusża. Z tego co wiem, agencje przekazują inspektorom umowy na epizody, które są z reguły lepiej płatne. Trzeba na to zwrócić uwagę, bo inspektorzy  tego nie odróżniają (bo niby skąd, na plany nie chodzą). Szanowne koleżeństwo: prosze zrozumieć, że teraz naprawdę dużo zależy od nas i od tego, co zaprotokułuje inspektor przeprowadzający kontrole. Prosżę też informować koleżeństwo o petycji i prosić o jej podpisywanie. W ub. roku wg danych ZUS było aktywnych ca 29 tys statystów, a podpisów pod petycja 1374. To ża mało aby wywalczyć to, o co nam chodżi. 


Elżbieta Jaworska

link na debatę z 10.03.2022

2022-03-12 21:13:48

Elżbieta Jaworska

,

2022-03-09 14:52:58

.


.

Komentarze pod postami,

2022-02-16 22:11:43

Szanowne Koleżeństwo,

Od wczoraj znowu robimy akcję wstawiania postów z linkami na petycję do grup podanych w ogłoszeniu nr 3. Naprawdę proszę o zaangażowanie i komentowanie tych postów, bo nieaktywne szybko ze strony wypadają. Na debacie zapytają o ilość podpisów! Przypominam, ze petycję może podpisać każdy, niekoniecznie statysta,


Elżbieta Jaworska

Kolejna debata

2022-02-12 15:57:55

Szanowne koleżeństwo, sygnatariusze petycji w sprawie statystów.

 

10.03.2022  o godz. 12:30 w Warszawie, ul. Senacka 1, ma byc kolejna debata w naszej sprawie. Podpisy!!!

 

Osoby chętne na wzięcie w niej udziału proszone są o kontakt pod tym ogłoszeniem (adres email, ew. telefon). W tym tygodniu będziemy zamieszczać posty na grupach. Proszę je komentować, lub dawać polubienie, bo nieaktywne szybko wypadaja ze strony i są niewidoczne.


Elżbieta JaworskaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...