List Otwarty -- Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2.

Skontaktuj się z autorem petycji

W obronie wolności i cywilizacji

2021-09-18 07:09:26
 

Szanowni Państwo,

Dziękuję za poparcie Petycji.

Pomimo naszego Listu, nie ma ze strony Ministra Zdrowaia, ani ze strony rządu RP dobrej woli aby zaprzestać reklamę szczepionek, z którymi wiążą się liczne powikłania i które mogą za kilka lat okazać się katastrofalne w skutkach. Tej dobrej woli będzie brak tak długo jak nie znajdą się we władzach wartościowi ludzie, którzy będą prawdziwie służyć społeczeństwu. Do tego dąży ruch Wolne Wybory. 

Potrzebujemy wsparcia -- pomoc ze strony osób aktywnych i odważnych, które będą tworzyć grupy i oddzialy WW w całym kraju. Potrzebne jest też nam wsparcie finansowe, które jest niezbędne dla naszych działań. Prowadzimy obecnie dwie zrzutki: W obronie wolności i W obronie cywilizacji. Wystarczy jak każdy z nas dokona solidarnie wpłaty na jaką go stać, aby pomóc zrealizować skutecznie nasze cele.  

https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

https://zrzutka.pl/w-obronie-cywilizacji-zrzutka-na-nowe-wydanie-traktatu-polityczno-filozoficznego

Należy bronic naszej wolności i cywilizacji. Będziemy bronić wolności słowa oraz promować otwartą debatę na temat pandemii i innych ważnych spraw nas dotyczących. Będziemy bronić cywilizacji, a środkiem do tego jest myśl i mądra ksiązka. Oto nasze przesłanie: Działać nie dla własnego EGO, ale dla Dobra Wspólnego. 

Planujemy ustawiać billbordy z ostrzeżeniami szczepień dzieci przeciw COVID-19, co nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, ale na billbordy trzeba dużo więcej środków, niż te, które zostały dotąd uzbierane. Dlatego z góry dziękuję za wsparcie naszych dalszych działań. Przygotowujemy również banery, o których mowa poniżej. 

Namawiam też o wsparcie podpisem nasz List otwarty do kapłanów. 

https://apeldokaplanow.pl/?fbclid=IwAR1p7iD1szto_AO3AlAKiAiWUlvSQ2fi9ZueDOC4AeijN7GbU-WpSlbpgPA 

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"

..............

Ps. Jeżeli ktoś chciałby zamieścić na ogrodzeniu swojego budynku taki baner, prosimy o kontakt. 

Projekt_1.png

 

 


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

UCZMY SIĘ ZWYCIĘŻAĆ -- OSOBOWOŚĆ ROKU

2021-08-23 12:59:14


Uczmy się zwyciężać każdy w swojej dziedzinie oraz zwyciężać jako wolny kraj. Dosyć już martylologii, czas na wspólne zwycięstwo i osobisty sukces!  

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy głosowali na mnie w plebiscycie Osobowość Roku 2020. W piątek 20go sierpnia odebrałem statuetkę laureata. Zająłem pierwsze miejsce w Polsce, w kategorii nauka. W krótkiej mowie powiedziałem o obronie najważniejszych wartości: prawda, dobro, piękno i o naszych Apelach naukowców i lekarzy w ktorych ich bronimy przeciwko fałszywym szczepieniom i eksperymentalnym szczepionkom. Obok mnie stał dr Włodzimierz Bodnar, zwycięsca w woj. Podkarpackim, który mówił po mnie o leczeniu COVID-19 amantadyną. W Pałacu Królewskim w Warszawie, gdzie odbywała się uroczystość, rozległy się gromkie brawa. Tylko w mediach głównego nurtu głucha cisza.  

To o czym mówiłem w TV wRealu24. https://www.youtube.com/watch?v=gaekqFXoHyk 
 
Proszę też o wsparcie naszego ruchu Wolne Wybory: www.wolnewybory.org. Wtedy wygramy wszyscy. Potrzebujemy wsparcia -- osoby aktywne i odważne, które będą tworzyć grupy i oddzialy w całym kraju. Dziękuję też za wsparcie finansowe, które jest niezbędne dla naszych działań. Wystarczy jak każdy z nas dokona solidarnie niewielkiej wpłaty aby pomóc zrealizować skutecznie nasz cel jaką jest obrona wolności w Polsce (W+W). 

https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"


Osobowosc_image.png

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Apel do Polskiego Duchowieństwa

2021-08-11 18:55:36

Szanowni Państwo,

Dziękuję za poparcie Petycji Trzy pytanie do Ministra Zdrowia. Nadal zbieramy podpisy. W najbliższy piątek (13.08 br.) planujemy wydrukować nasz List wraz z poparciem ponad 30 tysięcy osób, za co bardzo dziękuję i wyślemy do MZ. Pamiętajmy: Władza która nie słucha wyborców musi odejść. Poczekamy na wynik.  

Podejmujemy kolejną bardzo ważną inicjatywę jaką jest Apel do Polskiego Duchowieństwa:

List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego -- O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom

Prosimy o poparcie. Poza poparciem na petycjeonline każdy może wydrukować PDF listu podpisanego przez siedmiu profesorów i inne autorytety, i wysłać list do swojego lokalnego biskupa, proboszcza, czy znajomego księdza. Chcemy, aby nasz List do Kapłanów dotarł do każdego księdza w Polsce.  W liście zawarte są ważne informacje medyczne, które pozwolną Polskiemu Duchowieństwu zrozumieć dlaczego mamy do czynienia z kłamstwem pandemicznym i szczepionkami o charakterze eksperymentalnym. Celem naszych działań jest zatrzymać pandemię, jak również związane z nią obostrzenia. 

Jednocześnie dalej apelujemy o wsparcie. Potrzebujemy wsparcia -- osoby aktywne i odważne, które będą tworzyć grupy i oddzialy w całym kraju. Dziękuję też za wsparcie finansowe, które jest niezbędne dla naszych działań. Wystarczy jak każdy z nas dokona solidarnie niewielkiej wpłaty aby pomóc zrealizować skutecznie nasz cel jaką jest obrona wolności w Polsce (W+W). 

https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

https://zrzutka.pl/w-obronie-wolnosci-w-polsce-stop-pandemii-zrzutka-na-ruch-wolne-wybory

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Petycja do biskupów i proboszczy

2021-08-06 08:35:16

Szanowni Państwo,

Jak informowałem wcześniej, do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi merytorycznej od Ministra Zdrowia na nasze Cztery pytania, a jedynie ogólną odpowiedź (Patrz: https://ordomedicus.org/ministerstwo-zdrowia-lekcewazy-ostrzezenia-naukowcow/). Dlatego w przyszłym tygodniu planujemy ponownie wydrukować nasz List Otwarty i wraz z poparciem ponad 30 tysięcy osób wysłać pocztą do Ministerstwa. 

Wzorem petycji WPO do Biskupa Opolskiego i kapłanów Diecezji Opolskiej, przygotowalismy List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego -- O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom

Jednocześnie namawiam abyśmy wszyscy we własnym zakresie kontaktowali się ze swoimi biskupami i proboszczemi. Chcemy aby nasz List do Kapłanów dotarł do każdego księdza w Polsce. 

Proszę też o aktywne zaangażowanie się w działalność ruchu Wolne Wybory. Potrzebujemy wsparcia -- osoby aktywne i odważne, które będą tworzyć grupy i oddzialy w całej Polace. Dziękuję też za wsparcie finansowe, które jest niezbędne dla naszych działań. Wystarczy jak każdy z nas dokona solidarnie niewielkiej wpłaty aby pomóc zrealizować skutecznie cel jaką jest obrona wolności w Polsce. 

https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

Z poważaniem,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Wsparcie dla ruchu Wolne Wybory

2021-07-20 16:20:33

Szanowni Państwo,

Petycje będą skuteczne dopiero wtedy, kiedy dokona się zmiany elit w Polsce na takie, które będą służyć dla naszego dobra wspólnego, a nie dla interesu obcego.  

Aby dokonać takiej zmiany musimy zbudować siłę -- silny ruch dla Wolności. Takim chce być ruch Wolne Wybory. 

Tworzymy więc grupy i oddziały w całej Polsce. Deklaracje członkowskie są na naszej stronie www.wolnewybory.org Wypełnij i dołącz do WW oraz namów przyjaciół i znajomych. Nasz wkład zależy od nas samych. 

Prosimy też o wsparcie finansowe. Na wolnewybory.org/wspieraj-nas/ jest numer konta, a tu podaję adres do zrzutki: zrzutka.pl/wyrwn3  Petycję podpisało ponad 30 tys. osób. Wystarczy więc jak każdy z nas wpłaci 20zł, aby zrealizować nasz plan. Chcemy zebrać kwotę pół miliona zł. Dzięki temu będziemy mogli budować w całym kraju odziały Wolnych Wyborów, organizować spotkania, drukować i rozpowszechniać materiały informacyjne. Wykupimy banery reklamowe przy drogach oraz w głównych miastach i będziemy ostrzegać rodziców przed eksperymentalnymi szczepieniami dzieci przeciw COVID-19. Będziemy bronić wolności słowa oraz promować otwartą debatę na temat pandemii i innych ważnych spraw publicznych. 

Pozdrawiam serdecznie,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"

Filmy_i_TV_16.07_.2021_20_30_40_(1)_.png

 


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Czy lekarz może dziś leczyć zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem?

2021-07-09 10:59:14

Szanowni Państwo,

 

Zapraszam do poparcia naszej nowej petycji:

https://www.petycjeonline.com/do_prezydenta_rp_andrzeja_dudy_--_petycja_o_nowelizacj_ustawy_o_zawodzie_lakarza_i_lekarza_dentysty

Jest petycja do prezydenta Andrzeja Dudy, aby podjął inicjatywę ustawodawczą mającą na celu umożliwienie lekarzom leczenia zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem, a nie według z góry ustalanych procedur narzucanych przez koncerny medyczne. 

Proszę też o włączenie się w działalność "Wolne Wybory". Aby wygrać w wyborach z obecną skorumpowaną władzą i pseudoelitami, musimy mieć grupy i oddziały w całej Polsce. Delaracje i kontakt emailowy są na stonie www. 

Z poważaniem,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Wolne Wybory -- Osobowość Roku -- Chrońmy Dzieci

2021-07-03 14:03:18

Szanowni Państwo,

Nasz wspólny sukces zależy od współdziałania. 

Chciałbym podziękować wszystkim osobom, które wysłały smsy i głosowały na mnie w plebiscycie Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka. Zająłem pierwsze miejsce w Polsce!

Nominacja za: zorganizowanie w 2020 Pierwszego Kongresu Filozofii Polskiej oraz Apeli naukowców i lekarzy do władz w sprawie pandemii.

To dopiero początek. Jeżeli będziemy ze sobą ściśle współpracować, osiągniemy bardzo dużo. Chcemy zjednoczyć ludzi dobrej woli wobec obecnych patologii życia społecznego. Chcemy wymienić władzę w Polsce, na taką która będzie służyć naszej Wolności i działać dla Dobra Wspólnego. To jest mój kolejny cel. Patrz: www.wolnewybory.org i dołącz się do nas!

Polecam ważny film. Mówi bardzo dużo o obecnej sytuacji:

https://www.bitchute.com/video/uaVV7VGqUcMi/

Polecam też wypowiedż Jerzego Zięby wobec zwiększającej się propagandy szczepienia dzieci:

https://fb.watch/6w8Hav4APa/

Zapraszam do poparcia petycji:

https://www.petycjeonline.com/list_otwarty_i_apel_o_zatrzymanie_trwajcych_bada_klinicznych_na_dzieciach

W przyszłym tygodniu będzie nowa petycja do prezydenta Andrzeja Dudy, aby podjął inicjatywę ustawodawczą mającą na celu umożliwienie lekarzom leczenia zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem, a nie według z góry ustalanych procedur narzucanych przez koncerny medyczne. 

Wydrukujemy tez tą petycję i wyślemy do Miniastra Zdrowia z prośbą o merytoryczną odpowiedż.

Z poważaniem,

dr hab. Wlodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący "Wolne Wybory"

 


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Petycja i decydujące 24 godziny

2021-06-28 10:39:03

Szanowni Państwo,

Zebraliśmy już ponad trzydzieści tysięcy podpisów poparcia dla naszej petycji. Dziękujemy! Czas więc wydrukować dokument wraz z podpisami poparcia i wysłać do Ministra Zdrowia z żądaniem merytorycznej odpowiedzi. Ministerstwo odpowiedziało dwa razy na nasze Trzy pytania, ale za każdym razem były to ogólniki bez treści. 

W ostatni weekend odbył się festiwal Harmonia kosmosu organizowany przez NTV i Janusza Zagórskiego. Poniżej link do mojego wystąpienia. 

https://www.youtube.com/watch?v=AQrwleAzWyQ

Mówię o harmonii, wolności i polityce. Harmonia to kierunek rozwoju wszechświata. W życiu ludzkim podstawą jej jest wolność. Dlatego polityka powinna zawsze służyć wolności, harmonii i kierować nas ku najwyższym celom. Ponieważ zdolnośc do odkrywania najwyższych celów należy do ludzi wybitnych, nigdy nie nalezy oddawać włady politycznej ludziom przypadkowym. Wybierzmy sposród nas osoby wartościowe (uczciwe, odważne, mądre) i to im powierzmy funkcje publiczne. Bądźmy aktywni. Swórzmy wielotysięczny ruch. Nawoluję do aktywności i do tworzenia ruchu Wolne Wybory. Na stronie www.wolnewybory.org jest program Wolnych Wyborów, a w zakładce Do Pobrania deklaracje członkowskie. 

To są decydujące godziny. Jestem obecnie na pierwszym miejscu w Polsce w konkursie na Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka. Konkurs kończy się we wtorek o godz. 21szej. Proszę o wsparcie.  Zwycięstwo da mi możliwość promocji niezależnych naukowców i lekarzy, ktorzy dążą do prawdy o pandemii oraz ruchu WW. 

Festiwal_H1.jpg

Tu jest link do finału ogólnopolskiego dla popracia sms: https://polskatimes.pl/p/kandydat/prof-n-dr-hab-wlodzimierz-korab-karpowicz%2C1960985/

We wtorek (29.06.2021) będę w Krakowie. O godz. 14tej mam zaplanowane spotkanie w Klubie Żaczek, a o godz. 16tej na Plantach pod Barbakanem. Zapraszam do osobistego poznania. 

Pozdrawiam serdecznie.

 W. Julian Korab-Karpowicz,                                                                             Profesor Uniwersytetu Opolskiego,                                                         Przewodniczący "Wolne Wybory" 

 www.wolnewybory.org


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Wezwanie do aktywności -- Kanadyjczycy się ruszyli

2021-06-19 06:23:01
 

Szanowni Państwo,

W ostatniej wiadomości była informacja o odkryciu kanadyskiego profesora wirusologii z Uniwersytetu Guelph, prof. Bryam Bridle,  "białko szczytowe koronawirusa ze szczepionek COVID-19 nieoczekiwanie dostaje się do krwioobiegu, co jest prawdopodobnym wyjaśnieniem tysięcy zgłoszonych skutków ubocznych od zakrzepów krwi i chorób serca po uszkodzenia mózgu i problemy z reprodukcją". Jeżeli ktoś z Państwa zna dobrze język angielski, proszę zobaczyć to wideo. To konferencja prasowa zorganizowana przez posła Derek Sloan. Oprócz prof. Bridle wypowiadają się inni naukowcy i lekarze kanadyjscy. Mówią o katastrofalnych skutkach szczepień w Kanadzie i o tym jak głosy krytyczne są uciszane. 

https://www.youtube.com/watch?v=vUrp5PlnBwQ

Stowarzyszenie Wolne Wybory założyło kanał telewizyjny Wolne Wybory TV dla przekazywania ważnych informacji. Już trzy filmy zostaly usunięte i obecnie kanał jest zablokowany przez YouTube. To pokazuje w jakim świecie obecnie żyjemy. Dlatego apeluję do wszyskich osób. które poparły nasz list z Trzema Pytaniami do Ministra Zdrowia. Włączcie się Państwo do naszej aktywności. To jest jedyna szansa aby coś zmienieć i zawrócić z obecnego kursu ku powszechnemu zniewoleniu ludzkości. 

Bądźmy aktywni. Swórzmy wielotysięczny ruch. Każdy niech robi to co może. Tylko dzięki sile obronimy naszą wolność. Musimy mieć oddziały i grupy w każdym mieście i w każdej większej miejscowości w Polsce. Musimy mieć ludzi którzy nas wspomagają: prawników, przedsiębiorców, specjalistów w różnych dziedzinach. Studenci zorganizujcie się -- mała grupa może zainicjować organizację Studenci dla Wolności. Czy chcecie byc dalej manipulowani, zachęcani do szczepień i uczeni w formie zdalnej? Obrońmy naszą godność i naszą wolność! 

Nawoluję do aktywności i do wspólnego tworzenia ruchu Wolne Wybory. Na stronie www.wolnewybory.org znajdziecie Państwo program Wolnych Wyborów, a w zakładce Do Pobrania deklaracje członkowskie, które można wysłać na nasz adres email: info@wolnewybory.org 

Jestem obecnie na pierwszym miejscu w Polsce w konkursie na Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka. Zostało kilka dni. Proszę o masowe wsparcie. Proszę niech każdy z Państwa wyśle jeden sms. To wystarczy dla zwycięstwa. Zwycięstwo da mi możliwość promocji niezależnych naukowców i lekarzy, ktorzy dążą do prawdy o pandemii oraz ruchu WW. 

Tu jest link do finału ogólnopolskiego dla popracia sms: https://polskatimes.pl/p/kandydat/prof-n-dr-hab-wlodzimierz-korab-karpowicz%2C1960985/

Ten film z amerykańską badaczką dr J. Mikowicz i tłumaczeniem polskim jest też warty obejrzenia: https://m.cda.pl/video/62672394d

Pozdrawiam serdecznie.

 W. Julian Korab-Karpowicz,                                                                             Profesor Uniwersytetu Opolskiego,                                                         Przewodniczący "Wolne Wybory" 

 www.wolnewybory.org


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, Koordynator

Szczepionki to „wielki błąd” – białko kolczaste jest niebezpieczną „toksyną”

2021-06-07 02:32:19

Ważne nowe informacje:

Szczepionki to „wielki błąd” – białko kolczaste jest niebezpieczną „toksyną”

Profesor Bryam Bridle University of Guelph / YouTube

Prof. Bridle – „popełniliśmy wielki błąd”- „białko kolca jest niebezpieczną toksyną – dostaje się do krwi gdzie krąży przez kilka dni po szczepieniu, gromadzi się w narządach i tkankach, w śledzionie, szpiku kostnym, wątrobie, nadnerczach i w dość wysokich stężenia w jajnikach”

31 maja 2021 r. (LifeSiteNews) — Nowe badania pokazują, że białko szczytowe koronawirusa ze szczepionek COVID-19 nieoczekiwanie dostaje się do krwioobiegu, co jest prawdopodobnym wyjaśnieniem tysięcy zgłoszonych skutków ubocznych od zakrzepów krwi i chorób serca po uszkodzenia mózgu i problemy z reprodukcją, powiedział w zeszłym tygodniu kanadyjski badacz szczepionek przeciwnowotworowych.

„Popełniliśmy duży błąd. Do tej pory nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy” – powiedział Byram Bridle, immunolog wirusowy i profesor Uniwersytetu Guelph w Ontario, w wywiadzie udzielonym Alex Pierson w zeszły czwartek, w którym ostrzegł słuchaczy, że jego odkrycia są „przerażające”.

„Myśleliśmy, że białko wypustek jest świetnym antygenem docelowym, nigdy nie wiedzieliśmy, że samo białko wypustek jest toksyną i jest białkiem patogennym. Więc szczepiąc ludzi, nieumyślnie zaszczepiamy ich toksyną” – powiedział Bridle w programie, który nie jest obecnie łatwy do znalezienia w wyszukiwarce Google.

Prof. Bridle, badacz szczepionek, który w zeszłym roku otrzymał grant rządowy w wysokości 230 000 USD na badania nad rozwojem szczepionek przeciw COVID, powiedział, że wraz z grupą międzynarodowych naukowców złożyli wniosek o informacje do japońskiej agencji regulacyjnej, aby uzyskać dostęp do tak zwanego „badania biodystrybucji”. ”.

„Po raz pierwszy naukowcy byli w stanie zobaczyć, dokąd trafiają te szczepionki informacyjnego RNA [mRNA] po szczepieniu” – powiedział Bridle. „Czy to bezpieczne założenie, że pozostaje w mięśniu barku? Krótka odpowiedź brzmi: absolutnie nie. To bardzo niepokojące”.

Naukowcy zajmujący się szczepionkami założyli, że nowe szczepionki mRNA COVID będą zachowywać się jak „tradycyjne” szczepionki, a białko kolców szczepionki – odpowiedzialne za infekcję i jej najcięższe objawy – pozostanie głównie w miejscu szczepienia w mięśniu barku. Zamiast tego japońskie dane wykazały, że niesławne białko kolczaste koronawirusa dostaje się do krwi, gdzie krąży przez kilka dni po szczepieniu, a następnie gromadzi się w narządach i tkankach, w tym w śledzionie, szpiku kostnym, wątrobie, nadnerczach i w “ dość wysokich stężeniach” w jajnikach.

„Od dawna wiemy, że białko kolca jest białkiem patogennym. To toksyna. Może spowodować uszkodzenie naszego ciała, jeśli dostanie się do krążenia” – powiedział Bridle.

Białko szczytowe SARS-CoV-2 pozwala mu infekować ludzkie komórki. Producenci szczepionek zdecydowali się na celowanie w unikalne białko, sprawiając, że komórki zaszczepionej osoby wytwarzają białko, które następnie, teoretycznie, wywołuje odpowiedź immunologiczną na białko, zapobiegając infekowaniu komórek.

Wiele badań wykazało, że najpoważniejsze skutki SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19, takie jak krzepnięcie krwi i krwawienie, wynikają z działania samego białka kolczastego wirusa.

„To, co zostało odkryte przez społeczność naukową, to to, że białko kolca samo w sobie jest prawie całkowicie odpowiedzialne za uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego, jeśli dostanie się do krążenia” – powiedział słuchaczom Bridle.

U zwierząt laboratoryjnych, którym wstrzyknięto oczyszczone białko kolca do krwiobiegu, rozwinęły problemy sercowo-naczyniowe, a białko kolca również okazało się przekraczać barierę krew-mózg i powodować uszkodzenia mózgu.

Według Bridle’a poważnym błędem było przekonanie, że białko kolczate nie ucieknie do krwiobiegu. „Teraz mamy jasne dowody na to, że szczepionki powodują, że komórki w naszych mięśniach naramiennych produkują to białko – że sama szczepionka plus białko – dostają się do krążenia krwi” – ​​powiedział.

Bridle przytoczył ostatnie badanie, w którym wykryto białko SARS-CoV-2 w osoczu krwi u 11 z 13 młodych pracowników służby zdrowia, którzy otrzymali szczepionkę Moderna COVID-19, w tym trzech z wykrywalnym poziomem białka kolczastego. Wykryto również „podjednostkę” białka o nazwie S1, część białka kolczastego. Białko kolca wykryto średnio 15 dni po pierwszym wstrzyknięciu szczepionki. Jeden pacjent miał wyczuwalne białko kolca w dniu 29, dzień po wstrzyknięciu, które zniknęło dwa dni później.

Wpływ na serce i mózg

Po dostaniu się do obiegu białko kolca może przyłączyć się do określonych receptorów ACE2 znajdujących się na płytkach krwi i komórkach wyściełających naczynia krwionośne. „Kiedy tak się dzieje, może zrobić jedną z dwóch rzeczy: może powodować zlepianie się płytek krwi, a to może prowadzić do krzepnięcia. Właśnie dlatego obserwujemy zaburzenia krzepnięcia związane z tymi szczepionkami. Może również prowadzić do krwawienia”. Bridle powiedział również, że białko kolca w krążeniu wyjaśnia ostatnio zgłoszone problemy z sercem u młodzieży, która otrzymała zastrzyk.

Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC)  ogłosiło niedawno, że bada doniesienia o „łagodnych” chorobach serca po szczepieniu COVID-19, a w zeszłym tygodniu 18 nastolatków w samym stanie Connecticut było hospitalizowanych z powodu problemów z sercem, które rozwinęły się wkrótce po przyjęciu Covid19 szczepionki.

Szczepionka AstraZeneca została wstrzymana w wielu krajach i nie jest już zalecana młodszym ludziom ze względu na jej związek z zagrażającymi życiu i śmiertelnymi skrzepami krwi, ale szczepionki mRNA COVID zostały również powiązane z setkami doniesień o zdarzeniach krzepnięcia krwi.

FDA ostrzega przed niebezpieczeństwem białka kolczastego

Reumatolog dziecięcy J. Patrick Whelan ostrzegł komitet doradczy ds. szczepień Agencji ds. Żywności i Leków, że białko kolca w szczepionkach COVID może powodować uszkodzenia mikronaczyniowe powodujące uszkodzenia wątroby, serca i mózgu „w sposób, który nie został oceniony w testach bezpieczeństwa”.

Chociaż Whelan nie kwestionował wartości szczepionki na koronawirusa, która działała w celu powstrzymania przenoszenia choroby (czego nie udowodniono żadnej szczepionce przeciw COVID w obiegu), powiedział: – „byłoby znacznie gorzej, gdyby setki milionów ludzi doznało długotrwałego lub nawet trwałego uszkodzenia mikronaczyń mózgu lub serca w wyniku niedoceniania w perspektywie krótkoterminowej niezamierzonego dugoterminowego wpływu szczepionek opartych na białkach kolczastych na inne narządy”.

Białko kolczaste związane ze szczepionką w krążeniu krwi może wyjaśnić niezliczoną liczbę zgłoszonych zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami przeciw COVID, w tym 4000 dotychczasowych zgonów i prawie 15 000 hospitalizacji, zgłoszonych do amerykańskiego systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek (Vaccine Adverse Event Reporting System) (VAERS) na dzień 21 maja 2021 r. Ponieważ jest to pasywny system zgłaszania, zgłoszenia te są prawdopodobnie tylko wierzchołkiem góry lodowej zdarzeń niepożądanych, gdyż badanie  przeprowadzone przez Harvard Pilgrim Healthcare wykazało, że mniej niż jeden procent działań niepożądanych, które lekarze powinni zgłaszać u pacjentów po szczepieniu, jest w rzeczywistości zgłaszany VAERS.

Bridle powiedział, że odkrycie wywołanego szczepionką białka kolczastego w krążeniu krwi miałoby implikacje dla programów krwiodawstwa. „Nie chcemy przenosić tych patogennych białek kolczastych na kruchych pacjentów, którym przetacza się tę krew” – powiedział.

Powiedział również, że odkrycia sugerują, że dzieci matek karmiących piersią, których matki zostały zaszczepione, były narażone na ryzyko uzyskania białek kolcowych COVID z mleka matki.

Bridle powiedział, że „wszelkie białka we krwi zostaną skoncentrowane w mleku matki” i „znaleźliśmy dowody na to, że u niemowląt karmionych piersią występują zaburzenia krwawienia w przewodzie pokarmowym” w badaniu VAERS.

Chociaż Bridle tego nie cytował, jeden raport VAERS opisuje pięciomiesięczne niemowlę karmione piersią, którego matka otrzymała w marcu drugą dawkę szczepionki Pfizera. Następnego dnia u dziecka pojawiła się wysypka i stało się „płaczliwe”, odmówiło karmienia i dostało gorączki. Raport mówi, że dziecko było hospitalizowane z rozpoznaniem zakrzepowej plamicy małopłytkowej (Thrombotic Thrombocytopenic Purpura), rzadkiego zaburzenia krwi, w którym w małych naczyniach krwionośnych w całym ciele tworzą się skrzepy krwi. Dziecko zmarło.

Nowe badanie też ma „poważne implikacje dla osób, dla których SARS Coronavirus 2 nie jest patogenem wysokiego ryzyka, i dotyczy to wszystkich naszych dzieci”.

Wpływ na płodność i ciążę?

Wysokie stężenie białka kolczastego występujące w jądrach i jajnikach w tajnych danych Pfizera opublikowanych przez japońską agencję również budzi pytanie. „Czy sprawimy, że młodzi ludzie będą bezpłodni?” — zapytał Bridle.

Istnieją tysiące doniesień o zaburzeniach miesiączkowania u kobiet, które zaszczepiły się na COVID-19 i setki doniesień o poronieniu u zaszczepionych kobiet w ciąży, a także o zaburzeniach narządów rozrodczych u mężczyzn.

Złośliwa kampania oszczerstw

W odpowiedzi na prośbę LifeSiteNews Prof. Bridle wysłał w poniedziałek rano komunikat  e-mail, stwierdzając, że od wywiadu radiowego otrzymał setki pozytywnych e-maili. Dodał też, że „Rozpoczęto przeciwko mnie okrutną kampanię oszczerstw. Obejmowało to stworzenie oszczerczej strony internetowej przy użyciu mojej nazwy domeny”.

„Są takie czasy, że naukowcy nie mogą już odpowiadać na uzasadnione pytania ludzi uczciwie i w oparciu o naukę bez obawy, że zostaną nękani i zastraszani” – napisał. „Jednak nie leży w mojej naturze pozwalanie na ukrywanie faktów naukowych przed opinią publiczną”.

Dołączył krótki raport przedstawiający kluczowe dowody naukowe potwierdzające to, co powiedział w wywiadzie. Został napisany wraz z kolegami z Canadian COVID Care Alliance (CCCA) — grupy niezależnych kanadyjskich lekarzy, naukowców i profesjonalistów, których deklarowanym celem jest „dostarczenie najwyższej jakości, opartych na dowodach informacji na temat COVID-19, z zamiarem ograniczenia hospitalizacji i ocalenia większej liczby istnień”.

Głównym tematem oświadczenia było ryzyko dla dzieci i nastolatków, które są celem najnowszych strategii marketingowych dotyczących szczepionek, w tym w Kanadzie.

Na dzień 28 maja 2021 r. odnotowano 259 308 potwierdzonych przypadków infekcji SARS-CoV-2 u Kanadyjczyków w wieku 19 lat i młodszych. Wśród nich 0,048% było hospitalizowanych, ale tylko 0,004% zmarło, zgodnie z oświadczeniem CCCA. „Grypa sezonowa wiąże się z cięższą chorobą niż COVID-19”.

Biorąc pod uwagę niewielką liczbę młodych uczestników badań szczepionek firmy Pfizer i ograniczony czas trwania badań klinicznych, CCCA stwierdziła, że przed zaszczepieniem dzieci i młodzieży należy odpowiedzieć na pytania dotyczące białka kolca i innego białka w szczepionce, w tym czy białko kolca w szczepionce przekracza barierę krew-mózg, czy białko kolca zawarte w szczepionce zakłóca produkcję nasienia lub owulację oraz czy białko kolca szczepionki przenika przez łożysko i wpływa na rozwijające się dziecko, czy jest w mleku matki.

LifeSiteNews wysłało kanadyjskiej Agencji Zdrowia Publicznego oświadczenie CCCA i poprosiło o odpowiedź na obawy Bridle’a. Agencja odpowiedziała, że pracuje nad pytaniami, ale nie przysłała odpowiedzi przed czasem publikacji.

Pfizer, Moderna i Johnson & Johnson nie odpowiedziały na pytania dotyczące obaw Bridle. Pfizer nie odpowiedział na pytania o to, jak długo firma była świadoma swoich danych badawczych, które udostępniła japońska agencja, pokazujących wzrost białka w narządach i tkankach zaszczepionych osób.

Zaktualizowano 1 czerwca 2021.

***

 

______

Tłum. M.Jasińska

za; https://www.lifesitenews.com/news/vaccine-researcher-admits-big-mistake-says-spike-protein-is-dangerous-toxin


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, Paweł Lang, KoordynatorUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...