Petycja w sprawie ograniczenia trwającej wycinki 2 030 drzew w związku z realizowaną budową nowego odcinka drogi DK-46 oraz 548 szt. drzew przy przebudowie ul. Głównej i Przejazdowej.

Skontaktuj się z autorem petycji

Odpowiedź na petycję w sprawie OGRANICZENIA wycinki tysięcy dużych drzew

2022-04-28 19:43:26
Szanowni Państwo
 
Przekazujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy w dniu wczorajszym na naszą wspólną petycję w sprawie OGRANICZENIA wycinki tysięcy dużych drzew.

Nasze działania miały duże poparcie społeczne - wszystkim Serdecznie Dziękujemy i zapewniamy, że dla nas absolutnie nie kończy to całej sprawy.

Trudno uwierzyć, ale taka odpowiedź przyszła po trzech miesiącach oczekiwania. W tym czasie nie czekaliśmy z założonymi rękami - zebrane odpowiedzi na zapytania, które wysłaliśmy do różnych wydziałów i instytucji (w tym również do innych miast), pozwoliły zdiagnozować niemały problem, w którym brak koordynacji działań urzędników to zaledwie wierzchołek góry problemów, jakie trzeba rozwiązać, jeśli chcemy mówić o prawdziwej polityce dotyczącej zieleni w naszym mieście.

Materiały pokazujące czarno na białym jak niestety funkcjonują częstochowskie urzędy, a przede wszystkim przykłady dobrych praktyk jak działać powinny, będziemy chcieli przedstawić na spotkaniu, które zorganizujemy już wkrótce.

Wspólnie pomóżmy Częstochowie nadgonić stracony czas w walce o lepsze jutro!

"Częstochowa, 25.04.2022

NA.152.1.2.2022

Podmiot wnoszący

petycję wielokrotną

W odpowiedzi na petycję wielokrotną w sprawie ograniczenia trwającej wycinki 2030 szt. drzew w związku z realizowaną budową nowego odcinka drogi DK-46 oraz 548 szt. drzew przy przebudowie ul. Głównej i Przejazdowej wyjaśniam, że w ramach prowadzonych inwestycji na terenie miasta zachodzi konieczność usunięcia drzew kolidujących z projektem inwestycji.

Na wcześniejszym etapie, przed realizacją inwestycji, projekty przygotowywane są przez firmy zewnętrzne wybrane w drodze przetargu oraz weryfikowane przez Zespół Uzgodnień Projektowych pod kątem niezbędnych i koniecznych rozwiązań. W skład powyższego zespołu wchodzą przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta posiadający niezbędne kwalifikacje. W zakresie zieleni priorytetem jest przesadzanie drzew i krzewów, a w sytuacjach konieczności wycinki, maksymalizacja nasadzeń zamiennych.

Jednakże w czasie realizacji inwestycji niejednokrotnie występują sytuacje, przeważnie z uwagi na rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym instalacji podziemnych w terenie, a uwzględnionych w posiadanej dokumentacji, w których brak jest możliwości wykonania przesadzeń i zachodzi jednak konieczność usunięcia drzew. Jednocześnie zaznaczam, że podobne sytuacje zachodzą również w drugim przypadku gdy drzewa zakwalifikowane są do usunięcia, a weryfikacja w terenie daje możliwość pozostawienia ich w miejscu wzrostu.
Obecnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają na realizację inwestycji w ramach tzw. specustawy drogowej. Zadanie związane z budową nowego odcinka drogi DK-46, realizowane jest w oparciu o decyzję nr 10/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16.07.2021 znak IFXIII.7820.89.2020 i decyzję nr 11/2021 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.07.2021 znak IFXIII.7820.2.2021. Wyjaśniam jednocześnie, że w sytuacjach usuwania drzew poza wymienioną wyżej specustawą, koniecznym jest uzyskanie stosownego zezwolenia od Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach lub inny organ po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.
W prowadzonym postępowaniu administracyjnym właściwy organ dokonuje między innymi 
oględzin w terenie oraz na ich podstawie i zebranej dokumentacji weryfikuje konieczność usunięcia wnioskowanych drzew.

Pragnę zaznaczyć także, że prowadzone są systematycznie przeglądy drzew pod względem zdrowotnym oraz zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, o co również wnoszą mieszkańcy miasta. Zakwalifikowane podczas przeglądów drzewa do usunięcia, również wymagają od organu właściwego, stosownej decyzji na wycinkę wraz z określeniem w niej kompensacji przyrodniczej.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2015 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018, poz. 870) ogłoszenie sposobu załatwienia petycji wielokrotnej następuje poprzez publikacje na stronie internetowej tj. w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta.

(-) Piotr Grzybowski

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy"


Hubert Pietrzak Częstochowski Alarm Smogowy, Hubert Wąsek SARP o Cz-wa

"(...)konieczność podjęcia natychmiastowych działań."

2022-02-28 21:23:42

Drodzy,

dziękujemy każdej z 129 osób które, poparły naszą petycję w sprawie ograniczenia trwającej wycinki 2 030 drzew w związku z realizowaną budową nowego odcinka drogi DK-46 oraz 548 szt. drzew przy przebudowie ul. Głównej i Przejazdowej. Informujemy wraz z SARP o. Częstochowa, że w dniu dzisiejszym w obliczu milczenia ze strony prezydenta miasta, złożyliśmy wraz z Waszym poparciem w formie elektronicznej, również ponaglenie.

"W związku z podanym przewidywanym terminem załatwienia petycji - bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż:
27.04.2022 (petycja została złożona miesiąc temu) chcielibyśmy uświadomić, że każdy kolejny dzień zwłoki to kolejne
wycinane drzewa. Wyraźnie wskazywaliśmy na konieczność podjęcia natychmiastowych działań."

Częstochowski Alarm Smogowy

20220228_143629.jpg


Hubert Pietrzak Częstochowski Alarm Smogowy, Hubert Wąsek SARP o Cz-waUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...