Petycja w sprawie ograniczenia trwającej wycinki 2 030 drzew w związku z realizowaną budową nowego odcinka drogi DK-46 oraz 548 szt. drzew przy przebudowie ul. Głównej i Przejazdowej.

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 6. Ust 1. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195, tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 870) wnosimy o:

1. Natychmiastowe poddanie weryfikacji i znaczne ograniczenie ilości wycinanych drzew w związku z realizowaną inwestycją. Tak jak miało to niedawno miejsce przy inwestycji „DK 1”.

2. Przy planowanych kolejnych miejskich inwestycjach wprowadzenie na etapie zatwierdzania przez Zamawiającego koncepcji możliwości zweryfikowania jej pod kątem wskazania drzew które niekoniecznie muszą zostać wycięte.

Martwi nas całkowity brak koordynacji działań związanych ze „zwiększaniem terenów zielonych w mieście” z katastrofą ekologiczną jaką jest dla miasta utrata tysięcy drzew. Działania Urzędu Miasta prowadzone pod takimi hasłami jak „Kierunek Zielona Częstochowa” czy „Często Zielona” w żaden sposób nie uwzględniają liczby
wycinanych w mieście drzew. Należy postawić pytanie o rzeczywistą skuteczność tych działań.


Hubert Pietrzak Częstochowski Alarm Smogowy, Hubert Wąsek SARP o Cz-wa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Hubert Pietrzak Częstochowski Alarm Smogowy, Hubert Wąsek SARP o Cz-wa do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...