Zszywamy kulturę

Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

prof. dr hab. Piotr Gliński

 

Zszywamy kulturę

List otwarty samorządowych instytucji kultury województwa świętokrzyskiego skierowany do Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w związku z drastycznie pogarszającą się ich kondycją sytuacją finansową i kadrową domów kultury, galerii, muzeów.

       Kultura na granicy. Centra kultury, domy i ośrodki kultury są instytucjami prowadzącymi wielokierunkową szeroką i wielobarwną działalność społeczno-kulturalną. Mają charakter środowiskowy, zlokalizowane są praktycznie w każdej gminie. Ich podstawowym zadaniem jest integracja lokalnej społeczności wokół różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla wszystkich odbiorców. Przygotowując zróżnicowane oferty skierowane do ludzi w każdym wieku, kreują tworzą postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym społeczności lokalnej. Instytucje te przede wszystkim zapewniają dzieciom i młodzieży, atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu. Zapobiegają ich demoralizacji i osamotnieniu. Rozwijają serce i wyobraźnię, a także budują dobre emocje – dumy z własnego dziedzictwa i patriotyzmu. Są lokalnymi teatrami, studiami fotograficznymi i filmowymi, galeriami sztuki, miejscem spotkań dla wszystkich. W roku 2019 w Polsce było funkcjonowało 4 255 centrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Rządowa pomoc dla sektora kultury, w związku z całkowitym zamknięciem lub ograniczeniem działalności kulturalnej, nie objęła ich swoim zasięgiem. podstawowych instytucji takich jak domy i centra kultury. Mimo to, korzystając z topniejących zasobów finansowych i personalnych, udało się nam wiele dokonać, przenieśliśmy większość codziennych działań do internetu, dostosowaliśmy działalność do pandemii. Zrobiliśmy tyle, ile było można. A teraz z obawą i rosnącym niepokojem obserwujemy jak nasze instytucje zamierają z braku pieniędzy.  

Apelujemy do Pana Premiera o umożliwienie korzystania z tarczy pomocowej dla samorządowymch domów i centrów kultury. Pomimo wsparcia finansowego i organizacyjnego ze strony organów prowadzących, jakimi są jednostki samorządu terytorialnego gminy, sytuacja materialna tych instytucji staje się coraz trudniejsza dramatyczna. Brak możliwości prowadzenia odpłatnej działalności statutowej, wymusza coraz większe cięcia budżetowe i kadrowe. Nie bez znaczenia dla instytucji jest także wzrost kosztów mediów, w tym szczególnie energii elektrycznej.

Prosimy o rozważenie 50 % procentowej rekompensaty z tytułu utraconych przychodów z działalności kulturalnej względem roku poprzedniegozającego rok bieżący. Za celowe konieczne uważamy wydaje się także zwolnienie ze składek ZUS od wynagrodzeń pracowników instytucji kultury oraz osób samozatrudnionych, wykonujących zadania na rzecz tych ważnych społecznie instytucji. To zwolnienie powinno objąć okres od miesiąca marca do końca roku 2020.

Prosimy także Pana Premiera, żeby w tej szczególnie trudnej sytuacji, dostrzegł aktywność i znaczenie domów i centrów kultury przy rozpatrywaniu i ocenie wniosków złożonych do resortowych programów operacyjnych. Przy najczęściej skomplikowanej sytuacji finansowej samorządów – czyli organów prowadzących, ministerialne środki pozwoląiłyby na utrzymanie działalności merytorycznej. Mamy nadzieję, Jesteśmy pewni, że gminy, samorządy terytorialne, podobnie jak dotychczas, pokryją koszty bieżącego funkcjonowania i oraz płac.

Domy i centra kultury prowadzą działalność na wielu płaszczyznach. To my zapewniamy warunki zarówno dla profesjonalnego, jak i amatorskiego ruchu kulturalnego, to nasze instytucje realizują zadania zawiązane z impresariatem artystycznym, a na naszych scenach odbywają się wydarzenia  o charakterze ogólnopolskim czy międzynarodowym. Organizujemy koncerty, spotkania, debaty, festiwale, prezentujemy spektakle teatralne, musicale, opery, operetki, koncerty i recitale, to właśnie domy i centra kultury organizują największe ogólnopolskie festiwale, konkursy, przeglądy z zakresu różnych dziedzin sztuki i zjawisk kulturalnych. Uczymy odbioru i uczestniczenia w kulturze, wrażliwości
na nią. To pod naszą opieką rozkwitają teatry profesjonalne i amatorskie, stwarzamy warunki dla rozwoju tańca, teatru, muzyki, folkloru, prowadzimy w ramach naszej działalności kina i galerie sztuki. Edukujemy, tworzymy kulturę od podstaw, pracujemy z dziećmi, młodzieżą, seniorami, całymi rodzinami , osobami niepełnosprawnymi. To nasi wychowankowie w przyszłości realizują swoje pasje i rozwijają talenty na uczelniach artystycznych, są przyszłymi pracownikami teatrów czy kontynuują swoją pracę artystyczną jako zawodowi artyści. Bez naszej działalności nie powstanie żaden teatr, żadna filharmonia. To my kształtujemy przyszłe pokolenia artystów, ludzi niezwykłych, pełnych pasji, wrażliwości estetycznej, ale również szeroko pojętą grupę ludzi kultury, animatorów czy menadżerów.

Szanowny Panie Premierze! Kultura to nie tylko efektowny występ obsypanej nagrodami filharmonii, czy zespołu teatralnego, ale bieżąca, codzienna działalność ośrodków, które przygotowują ludzi do uczestnictwa w wielkich wydarzeniach i pozwalają im odkrywać własne talenty. Budują lokalną wspólnotę. Są zakotwiczone w tradycji Polski, regionu, wioski. Uczą empatii i zrozumienia, szacunku i mądrości. Jeśli zostanie zawieszonych kilka ogólnopolskich festiwali, trudno, jeśli zawali się kilkadziesiąt lokalnych domów kultury, powstanie wyrwa nie do odbudowania.

Prosimy o pomoc. Sytuacja instytucji kultury nabiera cech dramatu.


Świętokrzyska Kultura    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Świętokrzyska Kultura do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )