Apel o wstrzymanie wycinki drzew podczas modernizacji ulic Modrej i Koralowej w Szczecinie

petycja27.jpg 

 

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Szczecin

 

Od wielu lat oczekujemy na przebudowę ulicy Modrej i Koralowej.

Z zadowoleniem przyjmujemy nareszcie prace zmierzające do realizacj przebudowy. Nasz niepokój wzbudza jednoczśnie proponowana wycinka dużych drzew, znajdujących się wprawdzie w obszarze projektu ale poza obszarem jezdni. Wstrzymanie wycinki tych drzew nie będzie mało wpływu na przebieg czy szerokość jezdni. Część z tych dużych drzew to jedyne w Szczecinie skupisko dębów błotnych. W opisie zieleni (Zieleń opis PB E2.pdf) figurują jako dęby błotne, w innych dokumentach (decyzja na wycinkę z dna 12.11.2016.pdf ) z niezrozumiałych względów figurują już tylko jako dęby czerwone.

Opracowany wiele lat temu projekt nie uwzględnia dzisiejszych realiów, "Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni miasta Szczecin" a w tym, potrzeby chronienia dużych, starych drzew, niezbędnych dla zachowania komfortu życia w mieście.

Brak w założeniach do projektu, konieczności zachowania zieleni spowodował zakwalifikowanie do cięć wszystkich drzew kolidujących w jakikolwiek sposób z projektem. Duże, dorodne drzewa potraktowane zostały jako przeszkody a nie jako istotny zasób zieleni miejskiej, której konieczność zachowania odczuwamy coraz częściej.

Pożądane jak najbardziej bezpieczne ciągi piesze i ścieżki rowerowe, w żadnym wypadku nie powinny być budowane kosztem wycinki dużych, zdrowych drzew.

W wielu lokalizacjach istnieją ścieżki pieszo-rowerowe i takie ścieżki na krótkich odcinkach można wykonać podczas przebudowy.

Zarówno piesi jak i rowerzyści z zadowoleniem zakceptują poruszanie się po zacienionych, czasem tylko wspólnych fragmentach ścieżek pieszo-rowerowych zamiast  po pozbawinych drzew i cienia równoległych i oddzielnych ale poprowadzonych kosztem wycinki drzew, ciągach pieszych i rowerowych.

Domagamy się zachowania dużych zdrowych drzew znajdujących się w obrębie projektu, nie kolidujących z przebiegiem jezdni. Zamiana równoległych ścieżek rowerowych i ścieżek pieszych na kilkudziesięciometrowe odcinki ścieżek pieszo-rowerowych nie powinna w najmniejszym stopniu wpłynąć na bezpieczeństwo ani pieszych ani rowerzystów.

Wydaje się że naturalnym powinno być dostosowanie opracowanego przed wieloma laty projektu do dzisiaj obowiązujących standardów zachowania zieleni i w tym konieczności zachowania dużych dorosłych drzew, których braku po wycince przez całe dziesięciolecia nie zrekompensują młode nasadzenia.

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł Madejski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...