APEL ws. usunięcia składowiska opon i szmat przy ul. Słowackiego w Trzebini

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki 
Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło
Posłanki i Posłowie na Sejm RP z okręgu wyborczego nr 12  


Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Premier, Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie na Sejm RP!

My, mieszkańcy Gminy Trzebinia oraz okolicznych miejscowości, zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie bezzwłocznych i skutecznych działań, których efektem będzie usunięcie pozostałości po spalonym w maju 2018 roku składowisku opon i szmat na terenie zamieszkiwanej przez nas gminy. Nielegalne składowisko przy ul. Słowackiego w Trzebini – znajdujące się na gruncie, którego dysponentem jest Skarb Państwa, a będące w zarządzie Wojewody Śląskiego, powstało w wyniku wieloletniego wykorzystywania luk w prawie przez kolejne podmioty dzierżawiące teren oraz przy niemal całkowitej bierności służb państwowych odpowiedzialnych za skuteczny nadzór nad tego typu działalnością. Jednocześnie obowiązujące prawo uniemożliwiało i nadal uniemożliwia podjęcie skutecznych i legalnych działań mających na celu likwidację składowiska przez samorząd Gminy Trzebinia.

My, mieszkańcy gminy Trzebinia i okolicznych miejscowości, każdego dnia odczuwamy negatywne skutki funkcjonowania nielegalnego składowisko w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Wieloletnie starania władz Gminy Trzebinia oraz Starosty Chrzanowskiego spotykają się od lat z biernością władz centralnych – będących przez lata dysponentem terenu nielegalnego składowiska – i nie otrzymały do tej pory żadnego wsparcia ze strony zarządzającego tym terenem Wojewody Śląskiego oraz ministrów odpowiadających za mienie Skarbu Państwa czy ochronę środowiska.

Nasz apel kierujemy w pierwszej kolejności do Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego, jako najwyższego przedstawiciela rządu, posiadającego realne narzędzia i instrumenty finansowe w postaci m.in. rezerwy budżetowej oraz wpływ na działania podległych mu resortów i służb mających na celu ochronę środowiska.

O pilne włączenie się w działania na rzecz likwidacji pogorzeliska apelujemy do Wiceprezes Rady Ministrów, posłanki na Sejm z naszego okręgu wyborczego oraz osoby, która wielokrotnie odwiedzała Trzebinię – Pani Beaty Szydło. Wierzymy, że Pani bezpośrednie działania doprowadzą do skutecznego rozwiązania problemu jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których zamierza Pani zabiegać m.in. o głosy mieszkańców gminy Trzebinia i całego powiatu chrzanowskiego.

O podjęcie skutecznych działań apelujemy także do wszystkich parlamentarzystów z okręgu wyborczego nr 12, w skład którego wchodzi gmina Trzebinia. Jesteśmy przekonani, że działania ponad partyjnymi podziałami w tej sprawie będą najlepszym świadectwem Państwa skuteczności i zaangażowania w istotne sprawy wyborców, którzy już na jesień ponownie będą wybierać reprezentantów do polskiego parlamentu.

Analogiczny apel Władz Samorządowych Gminy Trzebinia został przyjęty podczas Sesji Rady Miasta Trzebini w dn. 1 marca 2019 roku.


Urząd Miasta w Trzebini    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Urząd Miasta w Trzebini do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...