Autobus na Domaniewskiej / Bus to Domaniewska Street

Sz. P. Wiesław Witek

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

ul. Żelazna 61

00-848 Warszawa

 

Szanowny Panie,

Zwracamy się z prośbą o rozpatrzenie poniższej petycji w sprawie uruchomienia linii autobusowej o trasie przebiegającej m.in. przez ul. Domaniewską na odcinku od ul. Wołoskiej do ul. Kaczmarskiego.

Na odcinku ul. Domaniewskiej od skrzyżowania z ul. Wołoską aż do skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego nie kursuje żadna dzienna linia autobusowa. W okolicznych biurach pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, a dla wielu z nich ulica Domaniewska to fragment drogi do i z pracy, który pokonują każdego dnia. Musimy też pamiętać o mieszkańcach pobliskich osiedli, a także tych osobach , które dopiero planują przeprowadzkę w ten rejon miasta i dla których ul. Domaniewska jest lub niedługo stanie się ważnym szlakiem komunikacyjnym. Również dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 146 im. Janusza Korczaka przy ul. Domaniewskiej 33 codziennie przemierzają wspomnianą trasę. W związku z powyższym uważamy, że na odcinku ul Domaniewskiej pomiędzy ul. Wołoską i ul. Kaczmarskiego powinna przejeżdzać co najmniej jedna linia autobusowa. Oto dwa, naszym zdaniem najlepsze, rozwiązania:

- Trasa autobusu nr 218 zostanie zmieniona i obejmie ul. Domaniewską także na odcinku między ul. Jacka Kaczmarskiego a ul. Wołoską. Obecna trasa autobusu przebiega przez przystanki, na których kursują już inne autobusy, a zatem taka zmiana nie powinna znacząco wpłynąć na komfort pasażerów korzystających z transportu na obecnej trasie linii nr 218.

- Zakładając, że po zakończeniu remontu ul. Marynarskiej w planach jest uruchomienie nowej stałej linii autobusowej, która obejmie całą ul. Domaniewską, apelujemy o uruchomienie tymczasowej linii która do czasu zakończenia remontu pozwoli pasażerom na przejazd całą długością ulicy Domaniewskiej.

Jakie są potencjalne korzyści proponowanej przez nas zmiany?

  • Jeśli na proponowanej trasie zacznie funkcjonować linia autobusowa, bardzo możliwe, że przynajmniej część osób dojeżdżających obecnie do pracy samochodami przesiądzie się do komunikacji miejskiej. W rezultacie natężenie ruchu, a także zanieczyszczenie spowodowane spalinami na ul. Domaniewskiej zmniejszą się.
  • Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 146 będą mogli szybciej i bezpieczniej docierać do szkoły, co zwiększy ich komfort, a także pomoże ich rodzicom w planowaniu codziennej domowej logistyki.
  • Dla mieszkańców okolicznych osiedli wprowadzenie linii autobusowej oznaczałoby ułatwione połączenie z najważniejszymi arteriami komunikacyjnymi w okolicy, czyli ul. Wołoską, al. Wilanowską, al. Niepodległości i ul. Puławską. Zmniejszenie liczby samochodów należących do pracowników biur znajdujących się przy ul. Domaniewskiej przełoży się na większy komfort mieszkańców w związku z poprawieniem jakości powietrza, mniejszym ruchem samochodowym na ul. Domaniewskiej, a także większą dostępnością osiedlowych miejsc parkingowych.

W załączeniu do pisma przesyłamy podpisy pod petycją zebrane od osób zainteresowanych zmianą komunikacyjną na wspomnianej trasie. W razie konieczności doprecyzowania naszej propozycji, jesteśmy do Pana/Państwa dyspozycji.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

 

Z poważaniem,

Mieszkańcy i Pracownicy Służewca

 

Mr Wiesław Witek

Director of the City Transportation Authorities in Warsaw

ul. Żelazna 61

00-848 Warszawa

 

Dear Sir,

We are petitioning the City Transportation Authorities in Warsaw to launch a bus line that will go through Domaniewska street and in particular through its part from Wołoska to Kaczmarskiego street.

There is at present no regular daily bus line on the abovementioned stretch of Domaniewska street. The offices situated along Domaniewska and in its vicinity are a working place for tens of thousands of people. For many of those who work there, Domaniewska is on the way to and from work everyday. We also need to remember about the residents of the district and those who are planning to move in this neighborhood, for whom Domaniewska street is, or will soon become a vital communication link. Last but not least, the children attending Janusz Korczak Primary School no. 146 at Domaniewska 33 take this road every day. In light of the above, we believe that there should be at least one daily bus line passing through Domaniewska street, covering the stretch between Wołoska and Kaczmarskiego. In our opinion, the following are two best solutions:

- The route of the bus line 218 can be changed and directed through Domaniewska street also along its part between Wołoska and Kaczmarskiego. At present the bus stops in places where there are already other bus lines. Therefore, such change should not impact the comfort of line 218 current passengers as they could still use other bus lines.

- If after the refurbishment of Marynarska street is finished, a new regular bus line that will run through the whole length of Domaniewska street will be launched, we suggest that a temporary bus line allowing the passengers to commute throughout the Domaniewska street is introduced until the renovation works finish.

What are the benefits of the suggested improvement?

  • If there is a bus line on the abovementioned route, it is highly likely that at least some of the people who are now commuting to work by car will start using the public transport. As a result, traffic and air pollution caused by exhaust fumes will likely decrease in Domaniewska street.
  • Pupils from Primary School no. 146 will be able to reach their learning facility more quickly and safely, which will increase their comfort level and also help their parents in daily logistics.
  • For the residents of the neighborhood, a new bus line will mean a better public transport connection with the major roads in the district, i.e. Wołoska and Puławska streets and Wilanowska and Niepodległości avenues. If the number of cars used by commuters in the roundabouts of Domaniewska street diminishes, it will improve the air quality in the area and the availability of parking spaces around residential buildings. Therefore, the residents’ will live more comfortably.

Attached to the petition there are signatures of all interested persons favorable to the public transport improvement on the abovementioned route. We remain at your disposal, should there be any need for clarifications or more detailed information.

We are counting on your support and understanding with regards to our request.

 

Yours sincerely,

Residents and Employees of Służewiec

 


Katarzyna Karpowicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Facebook