Badanie toksykologiczne nawierzchni sztucznych boisk w Gnieźnie

 Do: Prezydenta Miasta Gniezna  

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o bliskie przyjrzenie się tematowi niebezpiecznych dla dzieci boisk ze sztuczną nawierzchnią i zlecenie wykonania badań toksykologicznych tychże boisk w naszym mieście. 

Według jednego z artykułów, który został w ostatnich dniach opublikowany przez 'Onet.pl', zbadano skład granulatu używanego na jednym z tego typu boisk w Warszawie. Badania te dowiodły występowanie w nawierzchni boiska szkodliwych substancji. Wykryto między innymi rakotwórcze, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) należące do organicznych związków chemicznych szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia dzieci. Wśród nich benzo(a)piren zaliczany do substancji mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość. Znaleziono również toksyczne metale ciężkie: ołów, kadm, nikiel i rtęć. Mogą one kumulować się w organizmach dzieci i negatywnie oddziaływać na ich narządy i układy, w tym nerwowy i krwiotwórczy. Niebezpieczne substancje – jak przekonują autorzy opinii – mogą przedostawać się do organizmów dzieci drogą pokarmową, inhalacyjną oraz przez bezpośredni kontakt ze skórą, np. podczas gry w piłkę nożną. Należy podkreślić, że aktywność ruchowa dzieci na boiskach sportowych wpływa na zwiększenie tempa ich metabolizmu, co przekłada się na intensywność wchłaniania toksycznych substancji chemicznych ze środowiska.  

W Gnieźnie mamy wiele takich boisk. Przykładowymi i regularnie eksploatowanymi są te znajdujące się przy ulicy Strumykowej i należące do GOSIR-u: 'boisko Rugby' i boisko ‘Orlik 2012’. Obydwa boiska są użyczane Akademii MKS Mieszko Gniezno i użytkowane codziennie przez setki dzieci w czasie treningów. Biorąc pod uwagę, że zajęcia odbywają się tam kilka razy w tygodniu (dla każdej z grup), czas spędzany przez nasze dzieci na tej sztucznej murawie jest znaczący.

My jako rodzice jesteśmy głęboko zaniepokojeni możliwością szkodliwego wpływu nawierzchni na zdrowie naszych dzieci i prosimy o jak najszybszą i rzetelną kontrolę toksykologiczną = badanie toksykologiczne używanego na boiskach granulatu. W szczególności prosimy wziąć pod uwagę fakt, że skład pierwotny nawierzchni mógł już ulec zmianie, ponieważ granulat na takich boiskach musi być (i jest) regularnie uzupełniany. (Powstaje również pytanie, czy skład dosypywanego granulatu jest w jakikolwiek sposób weryfikowany i kontrolowany)

Ocena szkodliwości nawierzchni  powinna objąć wszystkie tego typu obiekty w naszym mieście.  

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci prosimy, o jak najszybsze wyjaśnienie tej niepokojącej kwestii.  

 

Zaniepokojeni rodzice i mieszkańcy

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Sawiński do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...