BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW DO UKOŃCZENIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Od 1 stycznia 2018 roku władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwolniły z opłat za przejazdy komunikacją uczniów do 16 roku życia. Wnosimy o rozszerzenie tej ulgi dla uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Młodzież w wieku od 16 do 20 lat najwięcej korzysta ze środków komunikacji miejskiej, uczęszczając na rozmaite formy dokształcania, zajęcia i kursy. Pominięcie tej grupy jest dyskryminacją najbardziej aktywnych uczestników lokalnych środków transportu.


Ewa Węglarz, Agnieszka Bożek    Skontaktuj się z autorem petycji


LUB

Autor petycji będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych w formularzu.
Facebook