BEZPŁATNA KOMUNIKACJA DLA UCZNIÓW DO UKOŃCZENIA SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W GZ METROPOLII

Od 1 stycznia 2018 roku władze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwolniły z opłat za przejazdy komunikacją uczniów do 16 roku życia. Wnosimy o rozszerzenie tej ulgi dla uczniów do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Młodzież w wieku od 16 do 20 lat najwięcej korzysta ze środków komunikacji miejskiej, uczęszczając na rozmaite formy dokształcania, zajęcia i kursy. Pominięcie tej grupy jest dyskryminacją najbardziej aktywnych uczestników lokalnych środków transportu. Wnosimy także, aby w/w ulga objęła również przejazdy kolejowe.


Ewa Węglarz, Agnieszka Bożek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Ewa Węglarz, Agnieszka Bożek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...