Bezpłatne elektroniczne wysyłanie dokumentów do KRS przez organizacje pozarządowe

NOVUM_POP1.png

 

                                                Gorzów Wlkp., 03.09.2017 r.

Wnioskodawca:  

Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM
Ul. Matejki 64b/20
66-400 Gorzów Wlkp.
Prezes Zarządu Mariusz Sobkowiak

adresat petycji:

Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej
Zbigniew Ziobro
Ministerstwo Sprawiedliwości        
Aleje Ujazdowskie 11   
00-950 Warszawa  

                                                     Petycja  

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, wnosimy o:

  Podjęcie działań celem umożliwienia organizacjom pozarządowym składania wszystkich dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpłatnego podpisu profilem zaufanym zgodnie z art. 694[3] § 3 kodeksu postępowania cywilnego.

                                               Uzasadnienie:

  Od 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie przepisy, które umożliwiają składanie wszystkich wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym wniosków o zmianę w zarządzie stowarzyszenia, zmianę statutu, wniosków o rejestrację nowego stowarzyszenia drogą elektroniczną poprzez opatrzenie wniosku podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP. Chodzi o art. 694[3] § 3 kodeksu postępowania cywilnego, który brzmi: "Wniosek złożony do sądu rejestrowego drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP". Jest to o tyle istotne, że założenie profilu zaufanego jest zupełnie bezpłatne, co ma duże znaczenie dla nowych i małych organizacji. Do dnia 31 marca 2016 r za sprawą art. 9 ustawy nowelizującej (o zmianie ustawy - Kodeks spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw) z dnia 28 listopada 2014 r. wnioski składane do KRS drogą elektroniczną można było podpisywać jedynie tzw. e-podpisem, którego założenie jest płatne i jest to rozwiązanie drogie ze względu na konieczność ciągłego odnawiania certyfikatu. Dlatego członkowie wielu fundacji i stowarzyszeń cieszyli się na wieść, że od 1 kwietnia będą mogli składać wnioski do KRS przez Internet korzystając z bezpłatnego podpisu ePUAP. Ze względu na specyfikę działalności organizacji pozarządowych ich funkcjonowanie wymaga wysyłania dużej ilości dokumentów do właściwych oddziałów sądów rejestrowych. Wejście w życie możliwości wysyłania tych dokumentów drogą elektroniczną przy zastosowaniu bezpłatnego podpisu znacząco usprawniłoby kontakt organizacji z sądami i ułatwiło działalność fundacjom i stowarzyszeniom. Wszystko wydawało sie zmierzać w dobrym kierunku, gdyż powstał nawet specjalny portal S24 (ekrs.ms.gov.pl), którego powstanie dofinansowała Unia Europejska aby ułatwić nam kontakt elektroniczny z KRS. Niestety do dnia dzisiejszego, mimo że minęło już półtora roku od obowiązywania nowych przepisów, nie ma możliwości składania wniosków elektronicznie opatrując je darmowym podpisem. Z portalu S24 korzystać mogą tylko spółki z o.o., spółki komandytowe i spółki jawne składając wnioski o zmianę danych do sądu rejestrowego i podpisując je bezpłatnym podpisem ePUAP. Do ministerstwa Sprawiedliwości złożyliśmy w czerwcu 2017 r., wniosek o udostępnienie informacji publicznej pytając o to czy Ministerstwo planuje umożliwić innym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym, składanie przez Internet wniosków podpisanych darmowym podpisem ale w odpowiedzi, którą uzyskaliśmy w dniu 3 sierpnia 2017 r. w ogóle się do tego nie odniesiono. Dlatego też składamy niniejszą petycję z nadzieją na to, że doprowadzimy do podjęcia działań, które pozwolą stowarzyszeniom i fundacjom, zgodnie z obowiązującym prawem, na składanie wniosków do KRS bezpłatnie drogą elektroniczną. Uważamy za dalece niesprawiedliwą praktykę, w której spółkom, instytucjom nastawionym na finansowy zysk, umożliwiono nieodpłatne składanie dokumentów w sądach przez Internet a w przypadku organizacji non profit, działających w sferze pożytku publicznego i utrzymujących się najczęściej ze składek, dotacji i darowizn takiej możliwości odmówiono. Nie istnieją żadne techniczne ani prawne przeciwwskazania dla dostosowania obowiązującej praktyki do zapisów kodeksu postępowania cywilnego. Podpis kwalifikowany ePUAP pozwala na identyfikację osoby składającej dokument. Co więcej, już obecnie istnieje możliwość podpisania w ten sposób jednego dokumentu przez kilka osób fizycznych reprezentujących organizację. Nie widzimy żadnych podstaw dla dyskryminacji organizacji pozarządowych w stosunku do przedsiębiorców i wierzymy, że w dobie powszechnej cyfryzacji umożliwienie składania wniosków do KRS drogą elektroniczną przy wykorzystaniu podpisu profilem zaufanym jest tylko kwestią czasu i nastawienia. Mamy nadzieję, że naszym wnioskiem do tego doprowadzimy.  

W związku z powyższym niniejszą petycją złożoną w interesie tysięcy organizacji pozarządowych w Polsce wnioskujemy o umożliwienie organizacjom pozarządowym składania wszystkich dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) drogą elektroniczną przy wykorzystaniu bezpłatnego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM
Prezes zarządu Mariusz Sobkowiak

Wyrażamy zgodę na udostępnianie naszych danych osobowych na stronie internetowej Ministerstwa w związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)


Prezes Zarządu Mariusz Sobkowiak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook